Skip to content
Menu
close-icon-lq

Kun 15 minuuttia riittää tupakoinnin lopettamiseen

Tupakoinnin lopettaminen on yksi yleisimmistä mutta haastavimmista tavoitteista, joita ihmiset asettavat itselleen. Vuodesta 2010 lähtien olen ohjannut satoja ihmisiä läpi 15 minuutin valmennusharjoituksen, joka on tuonut pysyviä muutoksia heidän elämäänsä – erityisesti auttamalla heitä lopettamaan tupakoinnin.  
 
Tässä blogissa kerron, kuinka tämä lyhyt mutta voimakas harjoitus toimii, miksi se on niin tehokas, ja esittelen yhden erityisen inspiroivan tapauksen. 

Valmennusharjoituksen lähtökohdat 

Tämän tupakoinnin lopettamiseen tähtäävän harjoituksen juuret ovat syvällisessä ymmärryksessä siitä, miten tupakointi on usein sidoksissa henkilön syvempiin tunteisiin ja uskomuksiin. Harjoituksen tavoitteena on purkaa näitä uskomuksia ja luoda uusia, terveellisempiä tapoja ajatella ja toimia. 

Harjoituksen rakenne 

Harjoitus koostuu tiivistetyistä keskusteluista, reflektiivisistä kysymyksistä ja voimaannuttavista myönteisistä vahvistamisista, jotka on suunniteltu vapauttamaan osallistujat tupakoinnin tarpeesta. Seuraavat elementit ovat keskeisiä: 

> Itsetuntemuksen lisääminen: Osallistujia ohjataan tunnistamaan tilanteet ja tunteet, jotka yleensä laukaisevat tupakoinnin halun. 

> Uskomusten haastaminen: Käsittelemme yleisiä uskomuksia, jotka pitävät yllä tupakointitottumusta, kuten "tupakointi rauhoittaa" tai "en voi nauttia tauosta ilman savuketta". 

> Positiivisen muutoksen visualisointi: Autamme osallistujia kuvittelemaan elämän ilman tupakkaa, keskittyen vapauden ja terveyden tunteisiin. 

> Osallistujien kokemukset ja vaikutukset 

 

Oivallus ja käännekohta pysyvään muutokseen  
 
Pari kuukautta sitten eräs Novetoksen ryhmävalmennuksen osallistuja lopetti tupakoinnin tämän harjoituksen avulla ja on pysynyt päätöksessään. Hän koki vahvan oivalluksen harjoituksen aikana ja sai valtavasti tukea muilta ryhmän jäseniltä, jotka kannustivat häntä pysymään päätöksessään. Tämän tuen ansiosta hän on nyt täysin varma, ettei palaa enää tupakoinnin pariin. Hän on ilmaissut syvää kiitollisuuttaan ryhmäläisiä kohtaan, joiden tuki oli korvaamaton hänen matkallaan kohti savutonta elämää. 
 

Miksi 15-minuutin menetelmä toimii? 

Lyhyessä ajassa tapahtuva intensiivinen itsetutkiskelu yhdistettynä tietoiseen uskomusten haastamiseen ja uuden näkökulman omaksumiseen mahdollistaa merkittävät muutokset ajattelutavoissa ja käyttäytymisessä. Tupakoinnin lopettaminen ei ole pelkästään fyysinen prosessi vaan myös psyykkinen, ja tämän harjoituksen tavoitteena on tarjota tukea molemmille osa-alueille. 

Johtopäätökset 
 
Idea 15 minuutin valmennuksesta, joka saa ihmiset lopettamaan tupakoinnin, kuulostaa liian hyvältä ollakseen totta, mutta olemme nähneet sen vaikutukset toistuvasti. Tämä harjoitus muistuttaa meitä siitä, että voimakkaat oivallukset ja muutokset voivat tapahtua lyhyessäkin ajassa, kunhan lähestymistapa on oikea. Ja muutoksen kohteena voi olla joku muu muutosta vaativa asia elämässäsi kuin tupakointi. Oletko sinä valmis muutokseen?
 

Tilaa blogimme