Skip to content
Menu
close-icon-lq

Julkaisut

Novetoksen asiantuntijat julkaisevat jatkuvasti tietokirjoja ajankohtaisista aiheista. Näkökulmamme perustuvat tutkittuun tietoon.

Johda merkitystä

Ihmiset kaipaavat työhönsä merkityksen kokemusta, ehkä enemmän kuin koskaan. Lue lisää

Merkityksen kokemus

Miksi toimin niin kuin toimin? Miksi juuri tämä asia on minulle tärkeä? Mikä lopulta antaa minulle tunteen hyvästä elämästä? Lue lisää

Kutsumusjohtaja

Tulevaisuuden johtaja on kutsumusjohtaja. Lue lisää

Potkua palvelubisnekseen – Asiakaskokemus luodaan yhdessä

Niin yhteiskunta, johtajat kuin työntekijätkin haluavat parempaa työelämää – miten sitä siis saadaan aikaiseksi? Lue lisää

Esimiehen taskukirja – 100 vastausta arkipäivän työsuhdekysymyksiin

Tapio Aaltosen ja kokeneiden juristien Harri Hietalan ja Keijo Kaivannon Esimiehen taskukirjasta löytyy 100 vastausta arkipäivän työsuhdekysymyksiin. Lue lisää

Johda ihmistä – Teologiaa johtajille

Tapio Aaltonen haastaa kirjassaan Johda ihmistä – Teologiaa johtajille nykyään vallalla olevia johtamiskäytäntöjä. Lue lisää

Sukset ristissä – Omistajien, hallituksen ja johdon yhteistyö

Päätöksentekijöiden välinen luottamus rakentaa menestystä, epäluottamus ahdinkoa. Lue lisää

Kestävä uudistuminen – Kuinka hyödyntää ja uudistaa yrityksen perimää

Kestävä uudistuminen ei synny uuden näkemisestä vaan olemassa olevan näkemisestä uudessa valossa. Lue lisää

Huomiseen! – Johtajuuden uusi aika

Novetoksen piirissä toimivat asiantuntijat pohtivat syksyn 2010 mittaan erityisesti tulevaisuuden johtajuutta. Ajatukset koostettiin kirjaksi Huomiseen! – Johtajuuden uusi aika. Lue lisää

Asiantuntijasta esimies – Innostusta ja arvostusta esimiestyöhön

Esimiehen keskeinen tehtävä on ihmisten johtaminen, vuorovaikuttaminen. Lue lisää

Esimies ja coaching – Oivaltava coaching johtamisen työkaluna

Modernin johtamistavan on myötäiltävä johdon ja koko henkilöstön tarpeita ja kehitysvaiheita. Uudessa työelämässä ihmisiä motivoivat yhä enemmän työn merkityksellisyys ja arjen energiatasapaino. Lue lisää

Coaching ja johtajuus

Coaching on asiantuntijatyötä tekevien henkilökohtainen, yksilön ammatilliseen kehittymiseen ja organisaation tuloksellisuuteen tähtäävä tavoitteellinen ja rajattu työskentelymenetelmä. Lue lisää

Luova kutsumus – Tarkoituksen kokemisen taito

Luova kutsumus on kirja, jossa Tapio Aaltonen käsittelee elämän merkityksellisyyden löytymistä minä-muodossa omiin kokemuksiinsa peilaten. Lue lisää

Eettinen johtaminen

Eettinen johtaminen on organisaation maineen, hyvinvoinnin ja tuloksen tekemisen avain. Lue lisää

Synergia – Vastuullisen yritystoiminnan menestysmalli

Petri Lehtipuu ja Susanna Monni lähtivät selvittämään ennakkoluulottomasti, mistä tulevaisuuden yritykset löytävät kilpailuetunsa. Lue lisää

Syty ja sytytä – Valmentavan johtamisen filosofia

Työelämässä etsitään henkilöitä, jotka ovat samalla sytyttäviä, mutta tarpeen vaatiessa jämäkkiä. Syty ja sytytä -kirjan keskeinen viesti on, että energisoimista sekä kykyä keksiä luovia ideoita voi oppia. Lue lisää

Vastuullinen johtaminen – inhimillistä tuloksentekoa?

Tapio Aaltosen, Mikko Luoman ja Raija Rautiaisen kirja korostaa vastuullisen johtamisen merkitystä ja painottaa tuloksen ja hyvän henkilöstöjohtamisen välistä yhteyttä. Lue lisää

Yrityksen arvot ja etiikka

Arvot puhuttavat yritys- ja työelämässä. Maailmalla pohditaan liike-etiikkaa ja sen merkitystä yrityksille ja työntekijöille. Mistä oikein on kysymys? Lue lisää

Arvot yksilön ja työyhteisön kehittäjänä

Arvojen tunteminen on hyvinvoinnin perusta. Arvojen tulisi johdatella toimintaa sanoista tekoihin – juhlapuheista arkeen. Lue lisää