Julkaisut

Novetoksen asiantuntijat julkaisevat jatkuvasti tietokirjoja ajankohtaisista aiheista. Näkökulmamme perustuvat tutkittuun tietoon.

Johda merkitystä

1571228624801 (1)

Ihmiset kaipaavat työhönsä merkityksen kokemusta, ehkä enemmän kuin koskaan. Tämä on ensimmäinen suomenkielinen teos siitä, miten johtaja ja esimies voivat luoda merkityksellisyyttä yksilöille, tiimeille ja koko organisaatiolle. 

Lue lisää

Päätöksenteon illuusiot

8206

Tämä kirja murtaa havainnollisesti rationaalisen päätöksenteon illuusiot. Kirjan opeilla ymmärrät, miten teet päätöksiä ja miten voit tarvittaessa harkita päätöksiäsi paremmin. Kirja esittelee päätöksentekoon liittyvää tutkimusta niin psykologian, aivotutkimuksen, kognitiotieteen kuin filosofiankin suunnista.

Lue lisää

Tilaa uutiskirje!

Kutsumusjohtaja

kutsumusjohtaja

Tulevaisuuden johtaja on kutsumusjohtaja.

Lue lisää

Potkua palvelubisnekseen – Asiakaskokemus luodaan yhdessä

potkua

Niin yhteiskunta, johtajat kuin työntekijätkin haluavat parempaa työelämää – miten sitä siis saadaan aikaiseksi?

Lue lisää

Esimiehen taskukirja – 100 vastausta arkipäivän työsuhdekysymyksiin

Esimiehen-taskukirja_netti

Tapio Aaltosen ja kokeneiden juristien Harri Hietalan ja Keijo Kaivannon Esimiehen taskukirjasta löytyy 100 vastausta arkipäivän työsuhdekysymyksiin.

Lue lisää

Johda ihmistä – Teologiaa johtajille

Johda_ihmistä_netti

Tapio Aaltonen haastaa kirjassaan Johda ihmistä – Teologiaa johtajille nykyään vallalla olevia johtamiskäytäntöjä.

Lue lisää

Sukset ristissä – Omistajien, hallituksen ja johdon yhteistyö

suksetristissa_netti

Päätöksentekijöiden välinen luottamus rakentaa menestystä, epäluottamus ahdinkoa.

Lue lisää

Kestävä uudistuminen – Kuinka hyödyntää ja uudistaa yrityksen perimää

Kestava_uudistuminen_netti

Kestävä uudistuminen ei synny uuden näkemisestä vaan olemassa olevan näkemisestä uudessa valossa

Lue lisää

Huomiseen! – Johtajuuden uusi aika

Huomiseen_netti

Novetoksen piirissä toimivat asiantuntijat pohtivat syksyn 2010 mittaan erityisesti tulevaisuuden johtajuutta. Ajatukset koostettiin kirjaksi Huomiseen! – Johtajuuden uusi aika.

Lue lisää

Asiantuntijasta esimies – Innostusta ja arvostusta esimiestyöhön

Asiantuntijasta_esimies_netti

Esimiehen keskeinen tehtävä on ihmisten johtaminen, vuorovaikuttaminen.

Lue lisää

Esimies ja coaching – Oivaltava coaching johtamisen työkaluna

esimies_ja_coaching_netti

Modernin johtamistavan on myötäiltävä johdon ja koko henkilöstön tarpeita ja kehitysvaiheita. Uudessa työelämässä ihmisiä motivoivat yhä enemmän työn merkityksellisyys ja arjen energiatasapaino.

Lue lisää

Coaching ja johtajuus

Coaching_jajohtajuus_netti

Coaching on asiantuntijatyötä tekevien henkilökohtainen, yksilön ammatilliseen kehittymiseen ja organisaation tuloksellisuuteen tähtäävä tavoitteellinen ja rajattu työskentelymenetelmä.

Lue lisää

Luova kutsumus – Tarkoituksen kokemisen taito

Luova-kutsumus_netti

Luova kutsumus on kirja, jossa Tapio Aaltonen käsittelee elämän merkityksellisyyden löytymistä minä-muodossa omiin kokemuksiinsa peilaten.

Lue lisää

Eettinen johtaminen

eettinen_johtaminen_netti

Eettinen johtaminen on organisaation maineen, hyvinvoinnin ja tuloksen tekemisen avain.

Lue lisää

Synergia – Vastuullisen yritystoiminnan menestysmalli

Synergia_netti

Petri Lehtipuu ja Susanna Monni lähtivät selvittämään ennakkoluulottomasti, mistä tulevaisuuden yritykset löytävät kilpailuetunsa.

Lue lisää

Syty ja sytytä – Valmentavan johtamisen filosofia

SYTY_netti

Työelämässä etsitään henkilöitä, jotka ovat samalla sytyttäviä, mutta tarpeen vaatiessa jämäkkiä. Syty ja sytytä -kirjan keskeinen viesti on, että energisoimista sekä kykyä keksiä luovia ideoita voi oppia.

Lue lisää

Vastuullinen johtaminen – inhimillistä tuloksentekoa?

vastuullinen-johtaminen_netti

Tapio Aaltosen, Mikko Luoman ja Raija Rautiaisen kirja korostaa vastuullisen johtamisen merkitystä ja painottaa tuloksen ja hyvän henkilöstöjohtamisen välistä yhteyttä.

Lue lisää

Yrityksen arvot ja etiikka

Yrityksen_arvot_ja_etiikka_netti

Arvot puhuttavat yritys- ja työelämässä. Maailmalla pohditaan liike-etiikkaa ja sen merkitystä yrityksille ja työntekijöille. Mistä oikein on kysymys?

Lue lisää

Arvot yksilön ja työyhteisön kehittäjänä

Arvot_kirjankansi

Arvojen tunteminen on hyvinvoinnin perusta. Arvojen tulisi johdatella toimintaa sanoista tekoihin – juhlapuheista arkeen.

Lue lisää

Merkityksen kokemus

image

Kun työstä katoaa merkityksen kokemus, tuloksena voi olla vähittäinen uupuminen ja elämänhallinnan katoaminen. Mistä löydän kadoksissa olleen merkityksen? Miten vahvistan kokemustani merkityksellisyydestä?

Lue lisää 


Oppaat

Haluatko kehittyä itsenäisesti tai kaipaatko vinkkejä omaan työhösi? Voit nyt tutustua vapaasti oppaisiimme, jotka voit ladata suoraan verkosta ilmaiseksi. Oppaista saat konkreettisia ohjeita:

 

Onnistu etäjohtamisessa

Näyttökuva 2020-12-2 kello 10.39.42

Olemme koostaneet tähän oppaaseen näkökulmia siihen, miten turvata tuottava ja hyvinvointia vaaliva arki jatkossakin – enemmän etänä. Samoja vinkkejä voi hyödyntää myös läsnä- ja hybridijohtamisessa, jolloin johdettavista osa on etänä ja osa työskentelee toimistolla.

Tutustu

Ytimessä – Esihenkilö itsensä johtamisen mahdollistajana

ytimessa-205x115

Haastattelututkimukseen perustuva selvitys esimiestehtävissä olevien tavoista tukea henkilöstönsä itsensä johtamista osoittaa, että johtamisessa tarvitaan enemmän sekä laatua että määrää.

Tutustu

Opas parempaan itsen johtamiseen

itsen-johtaminen-205x205

Itsen johtaminen on sisäistä puhetta itsellemme. Miten näemme itsemme ja minkä ajattelemme olevan itsellemme mahdollista. Rajoitamme itseämme tarpeettomasti uskomuksilla, siitä mikä on meille mahdollista ja mikä ei.

Tutustu

Voiko robotti toimia eettisenä johtajana? Opas johtamisen etiikkaan

voiko robotti toimia

”Vaarallista ei ole pahojen ihmisten pahuus, vaan tavallisten ihmisten välinpitämättömyys” – Martin Luther King.

Tutustu

Miten vedät tuloksellisen kokouksen? Vaikuttavuutta fasilitoimalla

miten vedän tuloksellisen kokouksen

Oletko istunut palavereissa, jossa yksi puhuu ja muut ovat fyysisesti läsnä, mutta ajatukset harhailevat muualla?

Tutustu

Opas uudistuvan asiantuntijatyön johtamiseen

Opas-uudistuvan-asiantuntijatyön-johtamiseen-kansi-205x205

Murroksessa menestyminen vaatii innovatiivisuutta ja tuottavuuden kasvua. Nopeasti muuttuvassa maailmassa on irtaannuttava teollisen ajan massatuotannon toimintamalleista

Tutustu

Kuinka ostaa valmennuspalveluita?

Valmennuspalveluiden-osto-opas-205x205

Ulkopuolisia kumppaneita tarvitaan valmentamaan esimerkiksi johtoryhmiä, esimiehiä, myyjiä tai asiantuntijoita.

Tutustu

Miten toimit valmentavana esihenkilönä? Valmentava johtaminen lyhyesti.

Valmentavan-johtamisen-opas-205x205

Tämä opas auttaa pohtimaan, miten työntekijät saadaan onnistumaan ja kehittymään. Esitämme tärkeimmät tekijät, jotka vaikuttavat työntekijän innostukseen. Esihenkilöille ja johdolle se antaa eväitä yrityksen menestykseen.

Tutustu

Opas tasapainoiseen johtamiseen

Opas-tasapainoiseen-johtamiseen-205x205

Miten johdat, kun haluat onnistua muutoksissa?

Tutustu

Johdon opas parempaan päätöksentekoon

paatoksenteko_iso-205x205

Meistä jokainen on päätöksenteon ammattilainen – teemmehän tuhansia päätöksiä päivässä.

Tutustu

Paranna yrityksesi arvopohjaista toimintaa

Näyttökuva 2021-4-7 kello 13.48.12

Jokaisella organisaatiolla ovat arvonsa. Joskus tunnistamme ne, joskus emme. Joskus ne tukevat sitä, mitä haluamme saavuttaa, joskus eivät.

Tutustu

Opas inhimillisiin muutosneuvotteluihin

Opas inhimillisiin muutosneuvotteluihin Pikkukuva

Muutosneuvotteluiden aloittaminen aiheuttaa aina hämmennystä ja epävarmuutta tulevasta. Olemme laatineet oppaan avuksi juuri näitä tilanteita varten. Haluamme tarjota sinulle näkökulmia ja konkreettisia työkaluja, jotka auttavat muutosneuvotteluiden aikana ja niiden jälkeen.

Tutustu