Skip to content
Menu
close-icon-lq
Organisaation uudistuminen ja kasvu

Organisaatioiden vastuullinen uudistuminen ja kasvu

Konsultoimme ja fasilitoimme organisaatioita yhdessä johdon kanssa kohti kestävää ja vastuullista menestystä. Voittavassa yrityskulttuurissa on aidosti yhteiset arvot ja toimintatavat, joihin ihmiset sitoutuvat.

Haluatko tietää, miten voisimme tukea organisaatiotanne yrityskulttuurin kehittämisessä?

Autamme organisaatioita uudistumaan

Ymmärrämme, että jokaisella organisaatiolla on oma ainutlaatuinen missio, visio, arvot, strategia sekä kulttuuri joka voi joko edistää tai estää strategian toteutumista. Siksi tarjoamme yksilöllisiä ratkaisuja, jotka vastaavat asiakkaamme yksilöllisiin tarpeisiin.

Autamme organisaatioita löytämään aitoja menestyksen ja kestävän kasvun malleja. Fasilitointi on keskeinen työkalumme, jonka avulla tuemme tavoitteiden saavuttamista.

 
 
 
Yksilöidysti suunniteltujen valmennusten lisäksi voit tilata meiltä myös ajankohtaisia puheenvuoroja tapahtumiin, tiimipäiviin ja muihin tilaisuuksiin. 

Tyytyväisiä asiakkaitamme

steveco
aktia-logo-black-download (1)
rev_logo_rgb_black
LOIHDE-LOGO-purple
Helvar_logo
HUS_LOGO
Fortum_logo
elematic
Designmuseo_logo
HAVI_Logistics_Logo
fa1fd189-d63d-4395-a5f0-52037bc69efa
One-Click-LCA-1200x600-1

Organisaatioiden uudistumiseen vaikuttavat teemat

Konsultoimme organisaatiotasi kohti kestävää menestystä
ja luomme voittavan yrityskulttuurin aitojen arvojen ja sitoutumisen pohjalta.
Arvot ja yrityskulttuuri

Tarjoamme organisaatioille valmennusta arvojen ja yrityskulttuurin vahvistamiseen ja kehittämiseen. Tavoitteenamme on luoda avoin ja osallistava ilmapiiri, jossa arvot näkyvät ja koetaan arjen työssä. Käytämme erilaisia menetelmiä, kuten työpajoja ja keskusteluja, jotta organisaatiot voivat syventää ymmärrystään ja tunnistaa ristiriitoja tai haasteita. Valmennuksen avulla organisaatiot voivat luoda vankan perustan kestävälle menestykselle ja sitoutuneelle henkilöstölle.

Tavoitteenamme on auttaa organisaatioita rakentamaan vahva ja positiivinen yrityskulttuuri, joka kannustaa yhteistyöhön, innovaatioihin ja sitoutumiseen.

Johtoryhmätyö ja päätöksenteko

Tarjoamme organisaatioille valmennusta johtoryhmätyöhön ja päätöksentekoon. Tavoitteenamme on auttaa johtoryhmää luomaan tehokas ja saumaton yhteistyö, joka johtaa laadukkaisiin päätöksiin. Käytämme valmennuksessa monipuolisia menetelmiä, kuten työpajoja ja simulaatioita, joiden avulla johtoryhmä voi kehittää yhteistä ymmärrystä, kommunikaatiota ja päätöksentekotaitojaan.

Haluamme auttaa organisaatioita rakentamaan vahvan johtoryhmän, joka kykenee tehokkaaseen päätöksentekoon ja johtaa organisaatiota menestykseen. 

Visio ja strategia

Tarjoamme valmennusta organisaatioiden vision ja strategian kehittämiseen ja vahvistamiseen. Tavoitteenamme on auttaa organisaatioita luomaan selkeä ja innostava visio, joka ohjaa toimintaa ja luo suunnan tulevaisuudelle. Valmennuksessa keskitymme myös strategian luomiseen ja sen tehokkaaseen toteuttamiseen. Käytämme erilaisia menetelmiä, kuten työpajoja ja analyysityökaluja, joiden avulla organisaatio voi tunnistaa vahvuutensa, mahdollisuutensa ja haasteensa strategian kannalta.

Haluamme auttaa organisaatioita saavuttamaan visioonsa perustuvan strategisen suunnitelman avulla menestystä ja kestävää kasvua.

Johtamiskulttuurin kehittäminen

Tarjoamme valmennusta johtamiskulttuurin kehittämiseen organisaatioissa. Tavoitteenamme on auttaa organisaatioita luomaan ja vahvistamaan positiivista ja tehokasta johtamiskulttuuria, joka edistää yhteistyötä, avointa viestintää, ja kannustaa henkilöstön kehittymistä ja sitoutumista. Valmennuksissamme keskitymme johtajuuden kehittämiseen sekä johtajien vuorovaikutustaitojen vahvistamiseen. Monipuolisten menetelmien avulla (työpajat, kyselyt, fasilitointi) autamme organisaatiota tunnistamaan nykytilanteensa ja luomaan konkreettisia toimenpiteitä johtamiskulttuurinsa parantamiseksi.

Tavoitteenamme on auttaa organisaatioita saavuttamaan kestävä ja menestyksekäs johtamiskulttuuri, joka tukee myös henkilöstön hyvinvointia.

Esimerkkejä valmennuksistamme

Osaamisen johtaminen strategialähtöisesti

Valmennus kasvattaa ymmärrystä organisaation osaamisista ja kyvykkyyksistä. Valmennuksen jälkeen osallistuja pystyy luomaan strategialähtöisen osaamisjärjestelmän.

Osaamisen johtamisjärjestelmässä kuvataan eri roolien osaamistasovaatimukset, jotka toimivat yhtenäisen arvioinnin ja kehitystavoitteiden pohjana.​

Valmennuksen ydinsisältö

  • Kyvykkyyksien ja osaamisten määrittely (esim. myyntikyvyykkyys)
  • Osaamisten johtamisjärjestelmä
  • Osaamisten luokittelu, tasokuvaukset ja arvioinnit
  • Kehittämisen vaiheistus

Fasilitoinnin perusteet

Valmennus antaa käytännön työkaluja, menetelmiä ja taitoja fasilitoida erilaisia työpajoja ja kokouksia. Mukana välineitä myös virtuaalifasilitointiin.

Valmennuksen jälkeen osallistuja pystyy käyttämään fasilitointia organisaation ja ryhmän toiminnan ja tavoitteiden saavuttamisen tukena ja hallitsee paremmin haastavat tilanteet.

Valmennuksen ydinsisältö

  • Mitä fasilitointi on?
  • Fasilitointi prosessina, fasilitoinnin käsikirjoitus
  • Fasilitaattorin rooli, minä fasilitaattorina
  • Erilaisuuden ymmärtäminen, järki ja tunteet fasilitoinnissa
  • Fasilitaattorina kehittyminen

Lataa täältä oppaamme fasilitoinnista!

Haluatko tutustua valmentajiimme?

Organisaation kehittämistä käsitteleviä blogejamme

 
Ota yhteyttä

Sovitaanko tapaaminen?

Haluaisitko kuulla miten voisimme auttaa organisaatiotanne uudistumaan? Jätä yhteydenottopyyntö, niin olemme sinuun pian yhteydessä!

Mark

Keilaranta 1
02150, Espoo