Skip to content
PYYDÄ TARJOUS
Menu
close-icon-lq
Tiimien ja työyhteisöjen valmennus

Tiimien ja työyhteisöjen valmennus

Valmennamme tiimejä ja työyhteisöjä löytämään oman huippunsa ja potentiaalinsa. Menestyvässä tiimissä vuorovaikutus toimii sekä sisäisesti että asiakkaiden kanssa.

Etsitkö keinoja vuorovaikutuksen ja työhyvinvoinnin vahvistamiseen?

Valmennukset tiimeille ja työyhteisöille 

Toimiva työyhteisö tuo monia etuja sekä työntekijöille että organisaatiolle. Menestyksekäs työyhteisö on positiivinen ja luottamuksellinen, mikä lisää työntekijöiden motivaatiota ja sitoutumista sekä vähentää stressiä. 

Käytämme valmennuksissamme erilaisia osallistavia menetelmiä sekä digitaalisia työkaluja kuten kotimaista fasilitointityökalu Howspacea.

Yksilöidysti suunniteltujen valmennusten lisäksi voit tilata meiltä myös ajankohtaisia puheenvuoroja tapahtumiin, tiimipäiviin ja muihin tilaisuuksiin. 

Tyytyväisiä asiakkaitamme

steveco
aktia-logo-black-download (1)
rev_logo_rgb_black
fa1fd189-d63d-4395-a5f0-52037bc69efa
LOIHDE-LOGO-purple
Helvar_logo
Fortum_logo
elematic
HUS_LOGO
HAVI_Logistics_Logo
Designmuseo_logo
One-Click-LCA-1200x600-1

Tiimien ja työyhteisöjen valmennusten teemoja

Löydä tiimisi huippupotentiaali ja saavuta menestystä sekä sisäisissä että asiakasvuorovaikutustilanteissa.

Huipputiimien rakentaminen

Tarjoamme valmennuksia tiimien ja työyhteisöjen kehittämiseen ja huipputiimien rakentamiseen. Tavoitteenamme on auttaa organisaatioita luomaan tehokkaita ja hyvin suoriutuvia tiimejä, joissa vuorovaikutus toimii saumattomasti sekä sisäisesti että ulkoisesti. Valmennuksissamme keskitymme tiimien dynamiikan parantamiseen, kommunikaation vahvistamiseen ja luottamuksen rakentamiseen. 

Itsensä johtaminen ja ajanhallinta

Tarjoamme valmennusta itsensä johtamiseen, joka on avainasemassa yksilön henkilökohtaisessa kehityksessä ja menestyksessä. Valmennuksissamme autamme yksilöitä tunnistamaan omat vahvuutensa, tavoitteensa ja arvonsa sekä kehittämään tarvittavia taitoja ja strategioita oman elämänsä ohjaamiseksi. Keskitymme itsetuntemuksen lisäämiseen, ajanhallintaan, tavoitteiden asettamiseen ja itsensä motivointiin. 

Motivaatio ja merkityksen kokemus

Tarjoamme valmennusta motivaation ja merkityksen kokemuksen vahvistamiseen. Valmennuksissamme autamme yksilöitä löytämään sisäisen motivaation lähteitä ja tunnistamaan omat arvonsa ja intohimonsa. Keskeinen tavoitteemme on auttaa ihmisiä löytämään merkityksellisyyden tunne omassa työssään ja elämässään.

Tavoitteenamme on auttaa ihmisiä saavuttamaan korkeampi motivaatiotaso ja löytämään merkitystä omassa tekemisessään, mikä johtaa tyytyväisyyteen, sitoutumiseen ja parempiin tuloksiin.

Vuorovaikutustaidot ja erilaisuus työyhteisössä

Vuorovaikutustaitojen valmennuksissamme keskitymme kommunikaation ja kuuntelun merkitykseen työyhteisössä. Autamme yksilöitä ymmärtämään erilaisia viestintätyylejä ja -tarpeita sekä luomaan avoimen ja kunnioittavan ilmapiirin, jossa jokaisen ääni tulee kuulluksi. Valmennuksissamme voidaan käsitellä myös erilaisuuden voimavaroja ja opetella tehokkaita työkaluja konfliktien ratkaisemiseen ja tiimin yhteistyön tehostamiseen.

Tavoitteenamme on parantaa työyhteisön vuorovaikutusta ja edistää monimuotoisuuden arvostamista, mikä luo vahvempaa yhteistyötä, luovuutta ja parempia työsuorituksia.

Tiimien oppiminen ja osaamisen jakaminen

Tiimien oppimisen ja osaamisen jakamisen valmennuksissamme autamme tiimejä luomaan oppimisilmapiirin, jossa tiedon ja kokemuksen jakaminen on aktiivista ja arvostettua. Valmennuksen avulla tiimit voivat kehittää yhteisiä oppimisprosesseja, mikä edistää yhteistyötä ja tehokkuutta.

Tavoitteenamme on luoda tiimejä, jotka ovat jatkuvasti oppivia ja jakavat osaamistaan aktiivisesti, mikä parantaa koko organisaation suorituskykyä ja innovaatiokykyä.

Työhyvinvointi ja työyhteisötaidot

Työhyvinvointivalmennuksissamme käsittelemme erilaisia työhyvinvoinnin osa-alueita, kuten stressinhallintaa, työn ja vapaa-ajan tasapainoa sekä vuorovaikutustaitoja työyhteisössä. Autamme yksilöitä ja tiimejä tunnistamaan omat voimavaransa ja kehittämään kestäviä työtapoja, jotka edistävät hyvinvointia ja motivaatiota. 

Tavoitteenamme on luoda työympäristö, jossa ihmiset voivat kukoistaa ja menestyä, ja jossa vallitsee positiivinen ja tukeva työyhteisö ilmapiiri.

Kriisitilanteiden ratkaiseminen

Kriisitilanteiden ratkaiseminen on olennainen osa organisaation toimintaa, ja tarjoamme valmennusta auttaaksemme organisaatioita käsittelemään ja ratkaisemaan kriisitilanteita tehokkaasti. Painotamme nopeaa reagointia, joustavuutta ja avointa viestintää kriisitilanteiden hallinnassa.

Valmennuksen avulla organisaatiot voivat parantaa kykyään reagoida kriisitilanteisiin, minimoida vahingot ja palauttaa toiminnan normaaliin tilaan mahdollisimman tehokkaasti. 

Työyhteisösovittelu ja restoratiiviset käytänteet

Työyhteisösovittelu ja restoratiiviset käytänteet ovat menetelmiä, joilla edistetään konfliktien ratkaisemista ja palautetaan työyhteisön hyvinvointi ja toimivuus.  Tavoitteenamme on auttaa organisaatioita luomaan ilmapiiri, jossa konfliktit käsitellään rakentavasti ja oikeudenmukaisesti, ja jossa kaikki osapuolet voivat tulla kuulluiksi ja ymmärretyiksi.

Työyhteisösovittelu ja restoratiiviset käytänteet voivat auttaa organisaatioita vähentämään konfliktien vaikutuksia, parantamaan työilmapiiriä ja edistämään työntekijöiden hyvinvointia.

Työyhteisöä käsitteleviä blogejamme

Esimerkkejä valmennuksistamme

Luotsaa psykologista turvallisuutta

Osallistujat saavat valmennuksesta keinoja vahvistaa tiimin psykologista turvallisuutta.

Psykologinen turvallisuus vaikuttaa työpaikan ilmapiiriin ja sitä kautta organisaation menestykseen: enemmän innovaatioita ja oppimista sekä parempaa yhteistyötä ja työtyytyväisyyttä.

Valmennuksen ydinsisältö:

 • Mitä on psykologinen turvallisuus?
 • Miten voi arvioida tiimin psykologisen turvallisuuden tilaa?
 • Miten esihenkilö voi rakentaa psykologista turvallisuutta?

 

Parempaa itsensä johtamista

Valmennuksen tavoitteena on tukea ja mahdollistaa yksilön potentiaalin kasvu ja sitä kautta työssä onnistuminen parhaalla mahdollisella tavalla.

Valmennuksen osallistujat saavat työkaluja oman työn johtamiseen, tavoitteiden kirkastamiseen ja omien vahvuuksien tunnistamiseen.

Valmennuksen ydinsisältö:

 • Arvot ja työn merkityksellisyys, omien tavoitteiden kirkastaminen
 • Roolin kirkastaminen työssä
 • Itsetuntemus ja vahvuuksien tunnistaminen
 • Tunnetaidot ja myötätunnon voima
 • Keskittymiskyvyn kehittäminen, aikavarkaat, kiireen ja stressin hallinta
 • Palautuminen, uni ja hyvinvointia tukevat elämäntavat

Yksilöcoaching

Tehokas ja tavoitteellinen kehittämisen työkalu, jolla pureudutaan coachattavan tarpeisiin ja tavoitteisiin. Coaching avulla organisaatio voi kasvattaa työntekijöiden motivaatiota, merkityksellisyyden kokemusta sekä sitoutumista.

Coachingin hyötyjä:

 • Nopeuttaa ja tehostaa kehittämistä ja oppimista.
 • Lisää itsetuntemusta ja minäpystyvyyttä mahdollistaen uusien ratkaisujen ja voimavarojen löytämisen.
 • Näkökulmia sekä todellisia keinoja ja konkreettisia työkaluja itsensä kehittämisen tueksi.

Coaching-tapaamisia (1,5 tuntia / kerta) pidetään noin kerran kuukaudessa, yhteensä 3 tai 6 kertaa. 

Haluatko tutustua valmentajiimme?

Ota yhteyttä

Sovitaanko tapaaminen?

Kerro meille tavoitteenne, niin tarjoamme teille yksilöidyn valmennusohjelman, joka auttaa teitä saavuttamaan sen.

Jätä yhteydenottopyyntö, niin olemme sinuun pian yhteydessä!

 

Mark

Keilaranta 1
02150, Espoo