Skip to content
Menu
close-icon-lq

Psykologisen turvallisuuden tasot työyhteisössä

psykologinen turvallisuus

Eräässä esihenkilövalmennuksessa pysähdyttiin tarkastelemaan psykologisen turvallisuuden eri tasoja ja työstämään keinoja erityisesti siihen, miten liikkua kohti ylintä tasoa. Ylimmällä tasolla ihmisillä on kokemus, että on turvallista haastaa ja tulla haastetuksi.  

Avaan tässä blogissa Timothy Clarkin kuvaamat psykologisen turvallisuuden tasot ja nostan esille vinkkejä, joilla erityisesti esihenkilöt, mutta myös kuka tahansa tiimin jäsen voi vahvistaa tiimin psykologista turvallisuutta. 

1. Turvallisuus kuulua tiimiin (Inclusion Safety) 

Tulla hyväksytyksi ja arvostetuksi tiimissä on ensimmäinen askel psykologisen turvallisuuden edistämisessä. Tämä tarkoittaa enemmän kuin pelkkää työntekijän liittymistä tiimiin – se merkitsee, että jokainen yhteisön jäsen tuntee itsensä tervetulleeksi joka päivä.

Näin vahvistat:

 • Aloita kohtaaminen tervehtimällä ja kysymällä kuulumiset kaikilta tasapuolisesti.
 • Luo tiloja ja mahdollisuuksia tiimiläisille kohdata toisensa.
 • Paneudu kuuntelemiseen - pysähdy kuulemaan aidosti.
 • Ilmaise kiinnostuksesi kuulemaasi kohtaan kysymällä lisää.
 • Tarjoa mahdollisuuksia osallistua ja vaikuttaa yhteisiin asioihin.
 • Muista kiittää ja korostaa toisten vahvuuksia.
 • Ole avulias ja tarjoa apuasi tarvittaessa.
 • Tee pieniä hyvän mielen tekoja tiimillesi - mieti, miten voisit ilahduttaa heitä tänään.

2. Turvallisuus oppia (Learner Safety)

Psykologisesti turvallisessa tiimissä sen jäsenet eivät tunne pelkoa kysyä toisiltaan kysymyksiä, kokeilla uusia asioita tai tehdä virheitä. Jokainen tiimissä pyrkii aktiivisesti oppimaan toisiltaan ja on innokas jakamaan omaa osaamistaan. Oppimisen kulttuuri on välttämätön menestyvän tiimin perusta.

Näin vahvistat:

 • Kannusta aktiivisesti kaikkia, myös kokeiluissa ja yrittämisessä, eikä pelkästään onnistumisissa.
 • Toimi esimerkkinä jakamalla sekä onnistumisiasi että mokiasi muille.
 • Luo ympäristö, jossa on tilaa sekä onnistumisten että epäonnistumisten tarinoille.
 • Opetelkaa yhdessä ”paukuttelemaan henkseleitä”. Monet osaavat kertoa omia mokatarinoitaan, mutta omista onnistumisistaan puhuminen voi tuntua vieraalta, jos sitä ei ole totuttu tekemään yhdessä.
 • Kaikille tulee antaa vastuu oppimisesta. Oppimisvastuuta ei saa jättää vain niille, jotka ovat luonnostaan uteliaita oppimaan.
 • Sopikaa yhdessä miten rakennatte oppimista tukevaa palautepuhetta.
 • Puutu epäasialliseen tai vähättelevään komnenntointiin sekä tuhahteluihin, kun tiimiläiset jakavat mokia ja onnistumisiaan tai esittävät kysymyksiä. 

   

3. Turvallisuus osallistua (Contribution Safety) 

Psykologisesti turvallisessa tiimissä jokaisella on kokemus siitä, että he voivat täysin hyödyntää taitojaan ja asiantuntemustaan tiimin hyväksi. Tiimin jäsenet ovat tietoisia siitä, että heiltä odotetaan laadultaan hyvää suoriutumista ja he kokevat olevansa vastuussa omista osuuksistaan. Tällä tasolla tiimin jäsenet uskaltavat avoimesti ilmaista, jos tavoitteet ovat hähmäisiä, he tarvitsevat apua tehtävien loppuun saattamisessa tai kokevat mielensä painuvan stressin alla.

Näin vahvistat:

 • Ilmaise omia tunteitasi avoimesti - esihenkilön ei aina tarvitse olla superihminen. Ihmiset tarvitsevat esimerkkejä myös inhimillisyydestä.  
 • Kysy aktiivisesti, miten tiimiläiset jaksavat, miltä työ tuntuu, mikä siinä energisoi, mikä puolestaan vie voimia. 
 • Unohda iänikuinen ohje - jos mitään ei kuulu, niin kaikki on hyvin. Höpö höpö – hiljaisuus on usein merkki siitä, että mielen päällä pyörii jotain, mikä vie työn tekemisestä energiaa.  
 • Tarjoa aktiivisesti apuasi ja kerro, että olet käytettävissä esimerkiksi tehtävien priorisoinnissa, tavoitteiden selkeyttämisessä tai vaikeiden kysymysten käsittelyssä.
 • Kannusta tiimiläisiä sparrailemaan toinen toisiaan.
 • Keskustelkaa siitä, mikä on kullekin sopiva tapa saada tukea. Ymmärrä, että se, mikä toimii yhdelle, ei välttämättä ole paras tapa toiselle.

3. Turvallisuus haastaa (Challenger Safety)

Tällä psykologisen turvallisuuden tasolla macig happens. Tiimiläiset uskaltavat olla rakentavalla tavalla eri mieltä, esittää uusia ideoita, vaikka ne ovat keskeneräisiä, sekä nostaa esiin kysymyksiä, jotka haastavat perinteisen ajattelun, ilman pelkoa arvostelusta tai leimatuksi tulemisesta. Kenellä tahansa on roolistaan, asemastaan tai kokemustaustastaan huolimatta yhtäläinen lupa haastaa. Haastamisessa on aina myönteinen kehittymistä ja oppimista tukeva tarkoitus. Vaikka haastaminen voi olla suorapuheista, se ei ole halventavaa, vähättelevää tai hyökkäävää. Luova erimielisyys mahdollistaa innovaation ja tiimin kasvun.

Näin vahvistat:

 • Tiedosta, miten otat haastamisen vastaan. Miten reagoit, kun ideasi tai päätöksesi asetetaan kyseenalaisiksi? Opettele katsomaan kritiikkiä uteliaasti. Kysy itseltäsi, mikä on kritiikin taustalla oleva hyvä tarkoitus ja mitä voit oppia kysyjän ajatuksista.
 • Kuuntele, jotta ymmärtäisit, älä puolustautuaksesi.
 • Ole esimerkki siitä, että tiimissänne ei ole kiellettyjä aiheita tai kysymyksiä. Harjoitelkaa keskustelua avoimesti aiheista, kuten motivaation puutteesta, stressistä, tunteista ja konflikteista, jotka saattavat yleensä jäädä käsittelemättä.
 • Rohkaise aktiivisesti, että ideoitasi ja näkemyksiäsi haastetaan.
 • Pyydä palautetta omasta esihenkilötaidoistasi.
 • Viimeisenä mutta ei vähäisimpänä, kehitä tunnetaitojasi.

Millä psykologisen turvallisuuden tasolla tiiminne liikkuu? Jos tunnistat kohtia, joissa teillä on kasvunpaikkoja, autamme mielellämme teitä ottamaan askeleita kohti kulttuuria, jossa uskalletaan haastaa ja tulla haastetuksi.  


Lisälukemista: Timothy Clarks, The four stages of psychological safety 


Blogin kirjoittajHanna Poskiparta oivalluttaa tunnistamaan itselle, työyhteisölle ja organisaatiolle merkitykselliset asiat. Hän herättelee asiakkaita löytämään rohkeutensa ja vahvuutensa, katsomaan asioita uudesta näkökulmasta, luomaan selkeitä tavoitteita ja tukee löytämään askelmerkit onnistumisen tielle.

Kuva: Unsplash, Chris Lawton

Tilaa blogimme