Skip to content
Menu
close-icon-lq
Johdon ja esihenkilöiden valmennus

Johdon ja esihenkilöiden valmennus

Johtajuus on edelläkävijyyttä ja joukkuepeliä, kykyä asettaa motivoivia tavoitteita ja saavuttaa merkittäviä päämääriä. Se on intohimoa sytyttää ja valmentaa ihmisiä huippusuorituksiin ja merkityksen kokemiseen. Johtajan ja esihenkilön tuhannen taalan kysymys kuuluu: ”Miksi haluan johtaa?”

Lue valmentavan johtamisen hyödyistä!

Valmennukset johdolle ja esihenkilöille

Tarjoamme valmennusta johtajille ja esihenkilöille oman johtamistavan löytämiseen ja vahvuuksien hyödyntämiseen. Valmentavassa johtamisotteessa yhdistyy inhimillisyyden ja tuloksellisuuden tasapaino.

 

Käytämme valmennuksissamme erilaisia osallistavia menetelmiä sekä digitaalisia työkaluja kuten esimerkiksi kotimaista fasilitointityökalu Howspacea.

 

 

Räätälöityjen valmennusten lisäksi voit tilata meiltä myös ajankohtaisia puheenvuoroja tapahtumiin, tiimipäiviin ja muihin tilaisuuksiin. 

Tyytyväisiä asiakkaitamme

steveco
aktia-logo-black-download (1)
rev_logo_rgb_black
LOIHDE-LOGO-purple
Helvar_logo
HUS_LOGO
Fortum_logo
elematic

Johdon ja esihenkilöiden valmennusten teemoja

Tunnista ainutlaatuinen johtamistapasi ja hyödynnä vahvuutesi esihenkilötehtävissä.
Inhimillisyyden ja tuloksellisuuden yhdistävä valmentava johtamisote korostuu kaikissa valmennuksissamme.

Johtoryhmän kehittäminen

Johtoryhmätyön kehittäminen on keskeinen osa organisaation menestyksen ja tehokkuuden varmistamista. Valmennamme johtoryhmiä, jotta ne voivat kehittää yhteistyötaitojaan, päätöksentekokykyään ja strategista suuntautumistaan. 

Tavoitteenamme on auttaa johtoryhmiä rakentamaan luottamusta, selkeyttä ja yhteistä näkemystä, jotka ovat avainasemassa päätöksenteon ja organisaation johtamisen kannalta.

Valmentava johtaminen

Valmentava johtaminen on voimakas työkalu motivaation ja merkityksen kokemuksen edistämisessä työyhteisössä. Valmennamme johtajia ja esihenkilöitä, jotta he voivat omaksua valmentavan johtamisotteen, joka korostaa yksilöiden vahvuuksien hyödyntämistä ja työntekijöiden osallistamista.

Tavoitteenamme on auttaa johtajia inspiroimaan ja kannustamaan työntekijöitä saavuttamaan tavoitteensa sekä tuntemaan työnsä merkitykselliseksi. 

Vastuullinen ja eettinen johtaminen

Vastuullisen ja eettisen johtamisen valmennuksissamme tavoitteenamme on auttaa johtajia ja esihenkilöitä tunnistamaan eettiset haasteet, tekemään oikeita päätöksiä sekä luomaan eettisesti kestävä työympäristö.

Vuorovaikutustaidot ja erilaisten ihmisten johtaminen

Olemme erikoistuneet vuorovaikutustaitojen kehittämiseen ja erilaisten ihmisten johtamiseen. Autamme johtajia ymmärtämään erilaisia persoonallisuustyyppejä, työskentelytapoja ja kulttuurisia eroavaisuuksia, jotta he voivat johtaa monimuotoisia tiimejä menestyksekkäästi.

Valmennuksen avulla johtajat ja esihenkilöt oppivat soveltamaan joustavaa johtamistyyliä, joka ottaa huomioon yksilöiden tarpeet ja vahvuudet. Tavoitteenamme on varmistaa, että johtajat pystyvät luomaan inklusiivisen ja osallistavan työympäristön, jossa jokainen tiimin jäsen tuntee itsensä arvokkaaksi ja voi tuoda parhaansa esiin.

Asiantuntijasta esihenkilö & uusien esihenkilöiden valmennus

Tarjoamme valmennusta asiantuntijoille, jotka siirtyvät esihenkilön rooliin organisaatiossa. Valmennuksen avulla uudet esihenkilöt saavat tarvittavat taidot menestyäkseen uudessa roolissaan. He oppivat tunnistamaan omat vahvuutensa ja kehityskohteensa sekä hyödyntämään asiantuntijuuttaan johtamisessa.

Tavoitteenamme on varmistaa, että uudet esihenkilöt luovat luottamusta ja tehokasta yhteistyötä tiiminsä kanssa, mikä johtaa organisaation parempiin tuloksiin ja tiimin jäsenten kehittymiseen ja menestymiseen.

Suorituksen ja osaamisen johtaminen

Valmennuksissamme keskitymme kehittämään johtajien taitoja suorituksen arvioinnissa, palautekulttuurin luomisessa ja tavoitteiden asettamisessa. Tavoitteenamme on auttaa johtajia rakentamaan kannustava ja tuloksellinen työympäristö, jossa työntekijöiden osaaminen ja potentiaali saadaan parhaiten hyödynnettyä.

Valmennuksen avulla johtajat oppivat tunnistamaan ja arvioimaan työntekijöiden vahvuuksia, asettamaan selkeitä tavoitteita ja tarjoamaan tarvittavaa tukea kehityksen tukemiseksi.

Haluatko tutustua valmentajiimme?

Johtamista käsitteleviä blogejamme

Ota yhteyttä

Sovitaanko tapaaminen?

Haluaisitko kuulla miten johdon ja esihenkilöiden johtamistapaa voisi kehittää? Jätä yhteydenottopyyntö, niin olemme sinuun pian yhteydessä!

Mark

Keilaranta 1
02150, Espoo