Skip to content
Menu
close-icon-lq
abstract-art-artistic-1 (1)-1

Valmentava johtaminen

Valmentavalla johtamisella tarkoitetaan inspiroivaa tapaa johtaa ja ohjata tiimiä tai yksilöitä siten, että he kykenevät kehittämään omia taitojaan ja löytämään ratkaisuja ongelmiin. 

Valmentavan johtamisen hyötyjä

  1. Lisää tiimiläisten itsetuntoa ja luottamusta omiin kykyihinsä.

  2. Auttaa työntekijöitä kehittymään ja kasvamaan henkilökohtaisesti ja ammatillisesti.

  3. Lisää työyhteisön motivaatiota ja sitoutuneisuutta työhön.

  4. Parantaa tiimin ja yksilöiden suorituskykyä ja tuottavuutta.

  5. Edistää avointa ja rehellistä ilmapiiriä, mikä puolestaan lisää vuorovaikutusta ja yhteistyötä.

Valmentavalla johtamisella voi auttaa muita saavuttamaan tavoitteitaan. Tärkeää on antaa tiimilleen vapaus tehdä päätöksiä ja oppia virheistään. Valmentava johtaja osaa luoda luottamuksellisen ilmapiirin ja kuuntelee aktiivisesti työntekijöiden ajatuksia ja mielipiteitä. Valmentavaan johtajuuteen kuuluu myös tahto etsiä uusia ja luovia ratkaisuja ongelmiin ja rohkaista työntekijöitä tekemään samoin.

Valmentava johtaminen ja motivaation merkitys

Työntekijöiden motivaatio on voimavara, joka voi nostaa organisaation suorituskyvyn ja tuottavuuden uudelle tasolle. Motivoituneet työntekijät eivät vain suoriudu tehtävistään paremmin, vaan he myös sitoutuvat organisaatioonsa vahvemmin. Tämä vähentää henkilöstön vaihtuvuutta, mikä puolestaan säästää aikaa ja resursseja. Positiivinen ja motivoitunut työvoima luo inspiroivan ympäristön, jossa muutkin työntekijät voivat kukoistaa. 

Valmentava johtaminen korostaa tavoitteiden selkeyttä ja itseohjautuvuutta, mikä lisää työntekijöiden motivaatiota. Positiivinen palaute ja tunnustaminen ovat valmentavan johtamisen keskeisiä piirteitä, joilla on yhteys motivaation syntymiseen. 

Valmentava johtaja voi motivoida työntekijöitään seuraavilla tavoilla:

Asettamalla selkeitä tavoitteita ja antamalla palautetta niiden saavuttamisesta.

Tarjoamalla mahdollisuuksia kehittyä ja oppia uutta.

Kannustamalla ja rohkaisemalla ponnisteluihin.

Luomalla avointa ja rehellistä ilmapiiriä, jossa työntekijät voivat ilmaista ajatuksiaan ja mielipiteitään turvallisesti.
Arvostamalla ja tunnustamalla työntekijöiden panosta ja saavutuksia.
Tarjoamalla kiitosta ja palautetta säännöllisesti ja oikeassa suhteessa tehtyyn työhön.
Luomalla merkityksellisiä ja haastavia tehtäviä, jotka tarjoavat merkityksellisen tavan osallistua organisaation toimintaan.

Oletko kiinnostunut kehittämään valmentavan johtamisen osaamistasi?

Ota yhteyttä

Miten voimme auttaa sinua?

Mark

Keilaranta 1
02150, Espoo