esimies_ja_coaching_netti

Organisaatio, joka ei ota näitä tarpeita vakavasti, on vaarassa menettää kriittisiä henkilöstöresursseja: osaajat hakeutuvat valveutuneempiin organisaatioihin.

Esimies ja coaching keskittyy siihen, miten coaching voi konkreettisesti toimia organisaatiossa yksilön motivaation kohentamisen välineenä. Oivaltavassa coachingissa edetään valmennettavan omien oivallusten kautta: jokaisen on itse löydettävä merkityksellisyyden tunne omassa elämässään ja työssään, opittava ylittämään omat sisäiset esteensä ja sovellettava näitä ajatuksiaan tavoitteellisesti käytäntöön. Esimiehen tehtävä tältä osin on toimia työntekijän coachina: tukea ja kannustaa tätä kehittymään ja pääsemään tavoitteisiinsa.

Kirjassa käydään läpi oivaltava coaching kehitysmenetelmänä ja esitellään coaching-prosessin kulku ja perustekniikat sekä kirjoittajien kehittämä oivaltavan coachingin neliapilametodi. Mukana on havainnollistavia case-esimerkkejä esimiesten arjesta.

Kirja on tarkoitettu paitsi esimiehille myös kaikille, jotka ovat kiinnostuneita herättämään ihmisissä sitoutumista, innostumista ja itseohjautuvuutta. Näin ollen kirjasta on hyötyä muun muassa coaching-ammattilaisille, yritysvalmentajille ja aikuiskasvatuksen alalla toimiville. Lisäksi kirja on opas jokaiselle, joka haluaa auttaa muita kehittymään ja kasvamaan.

Maria Carlsson, Christina Forssell

SIDOSASU: sidottu
ISBN: 978-951-885-293-6
SIVUMÄÄRÄ: 256
JULKAISUVUOSI: 2008
KUSTANTAJA: Tietosanoma