Skip to content
PYYDÄ TARJOUS
Menu
close-icon-lq
JULKAISUT

Esimies ja coaching – Oivaltava coaching johtamisen työkaluna

Modernin johtamistavan on myötäiltävä johdon ja koko henkilöstön tarpeita ja kehitysvaiheita. Uudessa työelämässä ihmisiä motivoivat yhä enemmän työn merkityksellisyys ja arjen energiatasapaino. 2008

Organisaatio, joka ei ota näitä tarpeita vakavasti, on vaarassa menettää kriittisiä henkilöstöresursseja: osaajat hakeutuvat valveutuneempiin organisaatioihin.

Esimies ja coaching keskittyy siihen, miten coaching voi konkreettisesti toimia organisaatiossa yksilön motivaation kohentamisen välineenä. Oivaltavassa coachingissa edetään valmennettavan omien oivallusten kautta: jokaisen on itse löydettävä merkityksellisyyden tunne omassa elämässään ja työssään, opittava ylittämään omat sisäiset esteensä ja sovellettava näitä ajatuksiaan tavoitteellisesti käytäntöön. Esimiehen tehtävä tältä osin on toimia työntekijän coachina: tukea ja kannustaa tätä kehittymään ja pääsemään tavoitteisiinsa.

Kirjassa käydään läpi oivaltava coaching kehitysmenetelmänä ja esitellään coaching-prosessin kulku ja perustekniikat sekä kirjoittajien kehittämä oivaltavan coachingin neliapilametodi. Mukana on havainnollistavia case-esimerkkejä esimiesten arjesta.

Kirja on tarkoitettu paitsi esimiehille myös kaikille, jotka ovat kiinnostuneita herättämään ihmisissä sitoutumista, innostumista ja itseohjautuvuutta. Näin ollen kirjasta on hyötyä muun muassa coaching-ammattilaisille, yritysvalmentajille ja aikuiskasvatuksen alalla toimiville. Lisäksi kirja on opas jokaiselle, joka haluaa auttaa muita kehittymään ja kasvamaan.

Maria Carlsson, Christina Forssell

SIDOSASU: sidottu
ISBN: 978-951-885-293-6
SIVUMÄÄRÄ: 256
JULKAISUVUOSI: 2008
KUSTANTAJA: Tietosanoma