Skip to content
Menu
close-icon-lq
JULKAISUT

Vastuullinen johtaminen – inhimillistä tuloksentekoa?

Tapio Aaltosen, Mikko Luoman ja Raija Rautiaisen kirja korostaa vastuullisen johtamisen merkitystä ja painottaa tuloksen ja hyvän henkilöstöjohtamisen välistä yhteyttä. 2004

Vastuullinen johtaminen korostaa henkilöstöjohtamisen merkitystä strategisena, liiketoiminnan suuntaan ja menestykseen oleellisesti vaikuttavana tekijänä. Kvartaalitalouden vaatima tehokkuus ei ole ristiriidassa hyvän henkilöstöjohtamisen kanssa. Hallinnoivan johtamisen rinnalle etsitään nyt ihmisläheistä muutosjohtajuutta.

Esimiestyö, ammatillinen osaaminen ja henkilöstön tyytyväisyys ovat niitä tekijöitä, jotka lisäävät työn mielekkyyttä ja vaikuttavat ihmisten kokemukseen työn hallittavuudesta. Tavoitteena on saada organisaation käyttöön työntekijöiden innostus, kekseliäisyys ja halu tehdä parhaita mahdollisia ratkaisuja.

Mitä pidemmälle yhteisö haluaa hahmottaa tulevaisuutensa, sitä tärkeämmäksi vastuullisuus tulee kaikessa toiminnassa. Menestyvien yritysten tuotto-odotuksissa otetaan huomioon pitkä aikajänne ja vastuullinen toimintatapa. Tämän kirjan avulla halutaan kannustaa yhteisöjä tutkimaan omia strategisen johtamisen ja henkilöstötoimen periaatteitaan. Todelliset esimerkkitapaukset ja ideat auttavat tekemään hyvistä toimintatavoista vielä parempia.

Kirja tarjoaa virikkeitä ja uusia näkökulmia johtajille, esimiehille ja henkilöstötyön ammattilaisille ja haastaa pohtimaan oman organisaation käytäntöjä. Laadukkaalla henkilöstöjohtamisella organisaation toimintaa voidaan tehostaa inhimillistä näkökulmaa unohtamatta.

Tapio Aaltonen, Mikko Luoma, Raija Rautiainen

SIDOSASU: sidottu
ISBN: 978-951-0-29831-2
SIVUMÄÄRÄ: 252
JULKAISUVUOSI: 2004
KUSTANTAJA: WSOYpro