Skip to content
Menu
close-icon-lq
JULKAISUT

Arvot yksilön ja työyhteisön kehittäjänä

Arvojen tunteminen on hyvinvoinnin perusta. Arvojen tulisi johdatella toimintaa sanoista tekoihin – juhlapuheista arkeen. 2003

Valmentajat Tapio Aaltonen, Erika Heiskanen ja Pekka Innanen ovat kirjoittaneet käytännönläheisen kirjan, joka tarjoaa aineksia arvotyöhön, omien arvojen tunnistamiseen sekä työyhteisöjen ja ryhmien arvoprosessien läpikäymiseen.

”Meiltä kyseltiin jatkuvasti, mitä arvot tavallisessa arjessa ovat ja miten niistä keskustellaan. Kirja on vastaus kymmeniin kysymyksiin”, Tapio Aaltonen kertoo.

Kirja antaa käytännön opastusta arvojen puntaroinnille niin yksilön kuin työyhteisönkin kannalta. Kirjan harjoitukset auttavat löytämään arvot ja saamaan ne näkyviksi. Yhteisössä arvot löytyvät keskustelujen, dialogin ja SOHVA-mallin avulla. Yksilö voi peilata omia ja organisaationsa arvoja ja löytää niiden välille tasapainon.

Arvojen tarkasteluun vaadittavaa taitoa nimitetään kirjassa arvoälyksi. Arvoälykäs johtajaa osaa johtaa sekä asioita että ihmisiä, hän toimii eri tilanteissa arvolähtöisesti. Arvoälykkäällä johtajalla on kyky ymmärtää, mitkä arvot vaikuttavat missäkin tilanteessa. Joskus tarvitaan tehokasta, joskus taa pitkäjänteistä toimintaa.

Kirja sisältää runsaasti tehtäviä ja tapausesimerkkejä, joiden avulla lukija voi edetä ja edistää oman organisaationsa ja yhteisönsä arvoprosessia. Arvoprosessi etenee aina vaiheittain. Organisaation johto ja esimiehet voivat vyöryttää arvoja henkilöstön keskuuteen eri menetelmien avulla. Arvot jalkautetaan organisaatiossa arjen teoiksi.

Tapio Aaltonen, Erika Heiskanen, Pekka Innanen

SIDOSASU: sidottu
ISBN: 978-951-0-27230-5
SIVUMÄÄRÄ: 216
JULKAISUVUOSI: 2003
KUSTANTAJA: WSOYpro