Skip to content
Menu
close-icon-lq

Uudistuva johtaja – panosta etäkohtaamisiin

Selvitimme alkuvuodesta Uudistuva johtaja -kyselyn ja yli 40 haastattelun avulla mm. minkä koetaan muuttuneen johtamisen kannalta viimeisen vuoden aikana, mitä pidetään johtamisen suurimpina haasteina tällä hetkellä ja millaista johtamisosaamista tulevaisuudessa tarvitaan. Selvityksemme mukaan suurimpien johtamisen haasteiden koetaan tällä hetkellä liittyvän itsensä johtamiseen ja vuorovaikutukseen.  

Etätyöskentely haastaa osaltaan itsensä johtamista ja vuorovaikutusta. Esimerkkejä etätyöhön yleisesti liitetyistä huolenaiheista ovat mm. vaikeudet irrottautua työstä, yksinäisyyden ja eristyneisyyden kokemukset työyhteisöstä sekä riittämätön tuki esihenkilöltä ja kollegoilta.  
 

Seuraavassa käsittelen kolmea konkreettista etäkohtaamisiin liittyvää näkökulmaa, jotka johtajana, esihenkilönä tai tiiminvetäjänä on hyödyllistä huomioida. 
 

Rakenna luottamusta 
 

Psykologinen turvallisuus ja luottamus muodostavat perustan, jolle avoin vuorovaikutus ja toimiva yhteinen työskentely voivat rakentua. Psykologisesti turvallisessa työyhteisössä uskalletaan kysyä, pyytää apua, ideoida ja kertoa virheistä ilman pelkoa joutua nolatuksi tai syytetyksi. Esihenkilönä voit toimia esimerkkinä ja osoittaa omaa erehtyväisyyttäsi ja inhimillisyyttäsi, minkä jälkeen muiden on helpompi tehdä samoin. Vaali esihenkilönä myös turvallista ilmapiiriä arvostamalla eriäviäkin mielipiteitä, ottamalla vaikeitakin asioita puheeksi ja välttämällä syyttelyä.  
 

Tutuksi tuleminen ihmisenä ihmiselle on tärkeää turvallisuuden ja luottamuksen kannalta. Tutuksi tullaan ja ihmisten välisiä yhteyksiä punotaan vuorovaikutuksessa. Kun spontaanit kohtaamiset kahvikoneella puuttuvat etäarjesta, palaverien lisäksi myös vapaammalle jutustelulle on luotava aikoja ja paikkoja. Ehkä tiimipalaverin alkuun sopii säännöllinen kuulumiskierros. Tai kenties kokoonnutte joka aamu tai kerran viikossa hetkeksi virtuaaliseen taukohuoneeseen rupattelemaan.     
 

Mikäli ruudulla näkyvät nykyisin vain palaveriin osallistujien nimikirjaimet tai still-kuvat, yksi simppeli keino edistää keskinäisen yhteyden vahvistumista etätapaamisissa on kameroiden käyttö. Ilmeet, eleet ja katsekontakti vaikuttavat vuorovaikutukseen – katsekontaktin on tutkittu edistävän jopa mielihyvähormonin eli oksitosiinin eritystä, millä puolestaan on vaikutusta luottamuksen kokemukseen. Tiimitutkimuksissa on todettu myös, että energiset eleet ovat osa menestyvien tiimien keskinäistä vuorovaikutusta. Miksi jättää nämä mahdollisuudet hyödyntämättä etäkohtaamisissa? 
 

Aktivoi osallistumaan 
 

Paitsi eleiden ja keskustelun energisyydellä, myös mm. puheajan tasaisella jakautumisella on tutkittu olevan vaikutusta tiimin menestymiseen. Parhaat tiimit eivät siis muodostukaan kaikkein osaavimmista yksilöistä, vaan keskeisempää voi olla tiimin vuorovaikutus ja sen kehittäminen. 
 

Esihenkilönä saatat itse olla etäkohtaamisissa muita enemmän äänessä, tai tiimisi on muuten jakautunut äänessäolijoihin ja hiljaisempiin. Pohdi, millä keinoin luot tilaa ja varmistat jokaisen osallistujan aktiivisuuden. Ehkä kysyt aiempaa enemmän kysymyksiä ja panostat itse kuunteluun. Kenties ryhdyt aika ajoin fasilitaattoriksi ja ohjaatkin lähinnä muiden työskentely- tai keskusteluprosessia eteenpäin.  
 

Erään etäjohtamisen valmennusryhmän kanssa ideoimme roolien hyödyntämistä yhtenä aktivoinnin keinona. Kun ennen palaveria sovitaan, kenellä on tänään kysyjän, kenellä ideoijan ja kenellä vaikkapa havainnoijan rooli, saattaa totuttu vuorovaikutuksen kaava murtua. Samantyyppistä ajatusta on tunnetussa ”kuusi hattua” -fasilitointimenetelmässä, jossa eriväristen kuviteltujen hattujen avulla eri ihmisille tai työvaiheille sovitaan erilaisia näkökulmia. 
 

Kohtaa säännöllisesti
 

Tiimipalaverit, yhteiset etäkahvit jne. tuovat arkeen tärkeitä kohtaamisia työyhteisön kanssa. Varsinaisten tapaamisten lisäksi myös työntekoon voi luoda yhteisen tilan tuntua etänäkin. Tällä viikolla mietimme etäjohtamisen valmennuksessa mm. yhteyksien pitämistä auki välillä itsenäisen etätyönteon aikanakin, mikä mahdollistaisi tiimin kesken huikkailun matalalla kynnyksellä, kun jotain kysyttävää tulee mieleen. Tiimiä kannattaa aktivoida erilaisten, uusien kohtaamis- ja yhteistyötapojen suunnitteluun ja kokeiluun. 
 

Kahdenkeskiset, säännölliset 1-2-1-keskustelut ovat vertaansa vailla, mitä henkilökohtaisiin kuulumisiin, fiiliksiin, jaksamiseen ym. tulee. Ne ovat myös oiva tilaisuus tukea itsensä johtamisessa – esimerkiksi työn suunnittelussa, priorisoinnissa ja työ- ja vapaa-ajan tasapainon sekä palautumisen tärkeyden muistamisessa. Jokaisen tulisi kuulla työpaikallaan säännöllisesti kysymys ”Mikä kuuluu?” ja tietää, että kysyjä on oikeasti kiinnostunut kuuntelemaan. 

Uudistuva johtaja -kyselyn ja haastatteluiden jokainen vastaaja pääsi kuvailemaan omaa johtamisfilosofiaansa kolmella sanalla. Sanapilveen suurimpina piirtyivät sanat avoimuus, luottamus ja kuunteleminen. Ne tuntuvat erinomaiselta pohjalta jatkaa johtamisessa kehittymistä. 
 

Novetos Oy toteutti Uudistuva johtaja 2024 –barometriin liittyvän kyselyn vuoden 2024 alussa, ja julkaisi tulokset huhtikuun alussa.

Mikäli olet kiinnostunut tutustumaan barometrin löydöksiin, voit ladata raportin täältä.

Voit myös katsoa tulosjulkistuksen tallenteen täältä.  

Tilaa blogimme