Skip to content
PYYDÄ TARJOUS
Menu
close-icon-lq

Mitä jos koko organisaatio alisuoriutuu?

Julkaisimme viikko sitten oppaan: ”Miten puuttua alisuoriutumiseen työyhteisössä”. Oppaan suosio yllätti ja ensimmäisen viikon aikana opasta oli ladattu jo useita satoja kertoja. Jäimme pohtimaan kollegani Eeva Pitkäsen kanssa sitä, miksi alisuoriutuminen aiheena puhututtaa ja onko tässä ajassa jotain, mikä tekee aiheesta ajankohtaisen. Käsittelemme alisuoriutumista oppaassamme vahvasti esihenkilötyön ja yksilön alisuoriutumisen näkökulmasta. Tässä blogitekstissä tuomme aiheeseen enemmän organisaationäkökulmaa. 

Korona-ajan jälkeinen aika ja etätöiden lisääntyminen on tuonut omat haasteet suorituksen johtamiseen. Työntekijöitä ei haluta kytätä, joten aika ajoin esihenkilöille paljastuu ikäviä yllätyksiä työsuorituksen tasosta. Alisuoriutumisen taustalla voi olla paljon henkilökohtaisia ongelmia. 

Koko organisaatiossa olisikin tärkeää sopia yhtenäisistä käytännöistä, miten epäilykset ali- tai ylisuoriutumisesta otetaan esiin ja miten asian kanssa edetään yhtenäisesti. 
 
Heikko organisaatiokulttuuri mahdollistaa alisuoriutumisen 

Kyse on organisaatiokulttuurista. Miten toimimme, miten keskustelemme, miten kannustamme innovaatioihin, yhteistyöhön tai avoimeen viestintään. Heikko organisaatiokulttuuri tuo mukanaan välinpitämättömyyttä, linjattomuutta ja mahdollistaa alisuoriutumisen.   

Johtajuuden merkitys on tässäkin asiassa ratkaiseva. Hyvän johtajuuden puute estää organisaatiota saavuttamasta täyttä potentiaaliaan.  Perusasioiden on oltava kunnossa. 

Niin yksilön kuin organisaation kannalta on tärkeää, että tavoitteet ja odotukset ovat selvät ja suunta on yhteinen. Ja on vielä varmistettava, että nämä ymmärretään samalla tavalla. Ylätason tavoitteet saatetaan osata luetella ulkoa, mutta niiden vaikutuksesta omaan arkeen alkaakin olla eri näkemyksiä. Tai pahimmassa tapauksessa ei ole näkemystä ollenkaan. 

Epäselvyydet rooleissa ja vastuissa johtavat tehottomuuteen ja häiritsevät työn sujuvuutta. Kommunikaatio nousee organisaatiotasolla tarkasteltuna keskiöön. Organisaatioita moititaan lähes aina huonosta viestinnästä. On hyvä muistaa, että viestintä ei ole yksisuuntaista ja siinä kaikkien on otettava vastuu omasta osuudestaan. 

Vahva muutosvastarinta johtaa helposti alisuoriutumiseen. Muutosjohtamisessa ei vieläkään muisteta ottaa tarpeeksi ajoissa henkilöstöä mukaan siten, että he tulisivat kuulluksi. Vaikka joudutaan tekemään kipeitä päätöksiä, on oltava rohkeutta ottaa vastaan pettymyksen tunteet ja sitten määrätietoisesti kääntää katseet tulevaan. Tarvitaan määrätietoista ja vahvaa johtamista, joka samalla kuitenkin kunnioittaa henkilöstöä kuuntelemalla.  

Katseen voi kääntää myös osaamisen hankintaan ja ylläpitoon. Mikäli osaamista ei pidetä yllä eikä uutta osaamista hankita esim. rekrytoimalla, kärsii organisaation suoriutuminen. 
 
Onko teillä siiloja mitä pitäisi purkaa? 

Yksi mielenkiintoinen ilmiö liittyen alisuoriutumiseen on siiloutuminen. Voisiko yksi keino organisaation alisuoriutumiseen puuttumiseen olla siilojen purkaminen? Tähän hyvinä keinoina ovat avoin ja läpinäkyvä vuorovaikutus, tiedonjako yli osasto- ja yksikkörajojen, yhteistyöhön kannustaminen sekä tiedonjakaminen ja yhteistyötä parantavien teknologioiden ja prosessien käyttöönotto.  

Mikään näistä asioista ei tapahdu itsestään, vaan niitä pitää johtaa. Ja tässä on hyvä paikka osallistaa henkilökunta toimenpiteiden suunnitteluun. Ihmiset haluavat osallistua itseään koskevien asioiden suunnitteluun. Ja ehdottomasti suurin osa työntekijöistä haluaa tehdä työnsä hyvin. 

Vinkkejä ja kysymyksiä: 

  • Arvioikaa organisaatiokulttuurianne. Mikä siinä mahdollistaa alisuoriutumisen? 
  • Kysykää usealta työntekijätasolta ja olkaa uteliaita, miten organisaationne tavoitteet ymmärretään eri puolilla 
  • Mitkä roolit ja vastuut kaipaavat tarkennusta? 
  • Vielä teille muistellaan jotain vanhaa muutosta? Ne puheet on syytä kääntää tulevaisuuteen. 
  • Mitä osaamista tarvitsette lisää? Miten sitä voi hankkia? Kouluttamalla, rekrytoimalla tms. 

Onko organisaationne siiloutunut? Miten purkaa näitä siiloja?

Miten puuttua alisuoriutumiseen työyhteisössä? -opas

Näyttökuva 2024-2-7 kello 11.39.58

 

Lataa opas Miten puuttua alisuoriutumiseen työyhteisössä? 

Tämä opas on suunnattu esihenkilöille ja tiimin vetäjille. Tavoitteena on luoda työyhteisö, jossa jokaisella työntekijällä on mahdollisuus menestyä ja saavuttaa parhaat mahdolliset tulokset. Alisuoriutuminen ei ole välttämättä pysyvä tila, ja oikeanlaisella tuella ja yhteistyöllä se voidaan voittaa. 

 

Lataa opas tästä linkistä!

 

   

Jos kaipaat aiheesta lisää tietoa ota meihin rohkeasti yhteyttä

 

Tilaa blogimme