Skip to content
Menu
close-icon-lq

Fasilitoinnilla parempaa vuorovaikutusta ja laadukkaampia päätöksiä

fasilitointi

Fasilitoinnilla parempaa vuorovaikutusta ja laadukkaampia päätöksiä 
 
Tässä blogissa tarkastelemme, mitä fasilitointi on, mikä on fasilitaattorin tehtävä, milloin fasilitointia kannattaa käyttää ja miten varmistaa onnistunut fasilitointi. 

Fasilitointi-sanan alkuperä on latinan kielen sanassa 'facilis', joka tarkoittaa helppoa. Fasilitointi on yhdessä ajattelemisen helpottamista. Se on tehokas tapa edistää ryhmien yhteistyötä, parantaa päätöksentekoa ja tuottaa luovia ratkaisuja monenlaisissa tilanteissa. Se on menetelmä, joka vaatii erityistä osaamista ja taitoa, mutta sen käyttö voi tuoda merkittäviä hyötyjä erilaisissa organisaatioissa ja ryhmissä.  

Fasilitointi on prosessi, jonka tarkoituksena on auttaa ryhmää saavuttamaan tavoitteensa tehokkaasti ja tasapuolisesti. Se on vuorovaikutteinen ja osallistava menetelmä, joka keskittyy ryhmän jäsenten ideoiden, näkemysten ja ratkaisujen esiin tuomiseen. Fasilitoinnissa halutaan luoda avoin ja turvallinen ilmapiiri, jossa kaikki ryhmän jäsenet voivat osallistua ja tulla kuulluiksi. 

Fasilitaattorin tehtävät 

Fasilitaattori on henkilö, joka johtaa fasilitointiprosessia. Hän ei itse osallistu päätöksentekoon tai ratkaisujen luomiseen vaan auttaa ryhmää toimimaan tehokkaasti, pitämään keskustelun raiteillaan ja varmistamaan, että kaikki saavat äänensä kuuluviin. Fasilitaattori voi käyttää erilaisia työkaluja ja tekniikoita, kuten ryhmäkeskusteluja, aikatauluja ja visuaalisia apuvälineitä, helpottaakseen ryhmän työskentelyä. 

Fasilitaattorin rooli on keskeinen onnistuneen fasilitoinnin kannalta. Fasilitaattori luo avoimen ja turvallisen ilmapiirin, jossa ryhmän jäsenet voivat ilmaista mielipiteensä ja tunteen. Hän auttaa ryhmää määrittelemään selkeät tavoitteet ja päämäärät fasilitointiprosessille. Fasilitaattori ohjaa ryhmää etenemään suunnitellun prosessin mukaisesti, pitäen huolta siitä, että aikatauluja noudatetaan. Hän auttaa ryhmää käsittelemään vaikeita aiheita, ratkaisemaan konflikteja ja pitämään keskustelun fokusoituna.  
 
Fasilitoija pyrkii auttamaan ryhmää pääsemään tavoitteisiinsa. Fasilitaattori tekee kirjallisen yhteenvedon keskustelusta, päätöksistä ja toimenpiteistä varmistaen, että kaikki ymmärtävät, mitä on saavutettu. 

Milloin fasilitointia kannattaa käyttää? 

Fasilitointi on hyödyllistä tilanteissa, joissa tarvitaan ryhmän osallistumista ja päätöksentekoa. Tässä muutamia tilanteita, joissa fasilitointi voi olla erityisen hyödyllistä: 

  1. Kokoukset: Fasilitointi auttaa pitämään kokoukset tehokkaina ja varmistaa, että kaikki osallistujat tulevat kuulluiksi.
  2. Ratkaisujen etsiminen: Kun ryhmä kohtaa monimutkaisia ongelmia tai haasteita, fasilitointi voi auttaa jäseniä yhteisten ratkaisujen löytämisessä.
  3. Strategiaprosessit: Organisaation strategian suunnittelussa fasilitointi voi auttaa saamaan eri osapuolten näkemykset yhteen ja luomaan yhteisen suunnan.
  4. Kehitystyöpajat: Fasilitointi soveltuu erinomaisesti luovien ideoiden generointiin ja innovointiin.

Miten varmistan onnistuneen fasilitoinnin? 

Onnistuneen fasilitoinnin varmistamiseksi kannattaa valita kokenut fasilitaattori, jolla on kokemusta ja koulutusta fasilitoinnista. Ennen fasilitointia tulee tavoitteet määritellä selkeästi, jotta kaikki tietävät, mitä tilaisuudelta halutaan. Fasilitointiprosessista tulee tehdä tarkka suunnitelma, mikä pitää sisällään aikataulut ja harjoitukset. Hyvä fasilitoija käyttää menetelmiä, joilla varmistetaan se, että kaikkien ajatukset tulevat kuuluviin. Ohjeistusten selkeyteen kannattaa panostaa, koska se helpottaa merkittävästi keskusteluun osallistumista. Fasilitaattori vastaa prosessista ja sen johtamisesta. Fasilitoinnin jälkeen on hyvä arvioida prosessi ja kerätä palautteet osallistujilta.   

Yhteenvetona voidaan todeta, että fasilitointi on tehokas työkalu ryhmien yhteistyön edistämiseen ja päätöksentekoon.

Tilaa blogimme