Skip to content
Menu
close-icon-lq

Saisiko olla inhimillisesti kestävää johtamista? 

Keskiviikkoaamu ja kello kahdeksan. Starttasimme kollegani Hanna Kölhin kanssa webinaarin viime viikolla aiheesta Inhimillisesti kestävä johtaminen. Tulin toimistollemme syksyn ensimmäisen myrskyn keskeltä.

Olimme sopineet jo etukäteen, että ennen virallista webinaarin aloitusta juttelemme vaikka säästä. Aihe oli ajankohtainen, ja lisäksi oli hyvä hetki pysähtyä hetkeksi ennen webinaaria. Se rauhoitti mielen ja antoi tilaisuuden kohdata toisemme ennen suoraa lähetystä. 

Inhimillisesti kestävä johtaminen käytännössä

Käytännössä tätä on inhimillisesti kestävä johtaminen. Kohtaamista, kuuntelemista ja läsnäoloa. Yksi webinaarin osallistujista kysyi, että miksi inhimillisesti kestävästä johtamisesta puhutaan vasta nyt? Se oli hyvä ja tärkeä kysymys. Sanoisin, että onneksi nyt. Työelämä ja toimintaympäristömme ovat valtavassa murroksessa – tarvitaan uusia näkökulmia ihmisten johtamiseen sekä ihmisten omien johtamisen taitojen vahvistamiseen Me tarvitsemme nyt ja tulevaisuudessa yhä enemmän tunnetaitoja, empatiataitoja, fiiliksen ylläpitämistä, yhteistyötä ja yhteen hiileen puhaltamista.   

Inhimillisesti kestävän johtamisen seurauksena saavutetaan menestystä, sitoutuneita työntekijöitä sekä elinvoimainen organisaatio, joka ei ainoastaan selviä kriisitilanteissa, vaan myös kykenee kasvamaan.

Inhimillisesti kestävän johtamisen ydin 

Puhuimme webinaarissa siitä minkälaisista teemoista inhimillisesti kestävä johtaminen käytännössä muodostuu. Inhimillisesti kestävä johtaminen muodostuu:

  • luottamuksen rakentamisesta 
  • epävarmuuden johtamisesta 
  • merkityksen kokemuksesta  
  • jatkuvasta uudistumisesta  

Luottamusta tulee johtaa. Se ei synny itsestään eikä kerran rakennettu luottamus riitä, sitä on myös ylläpidettävä. Luottamus on kaiken inhimillisen toiminnan perusta. Epävarmuuden johtaminen on noussut yhdeksi isoksi johtamisen teemaksi. Epävarmuutta on aina ollut, mutta sitä ei olla nähty tarpeelliseksi käsitellä johtamisen näkökulmasta. Nyt sille on tarve! Epävarmuuden johtaminen on tämän päivän johtamisen ydintä. Miten johdan toivoa toivottomuuden keskellä? Puhuimme tässä yhteydessä onnistumispuheen merkityksestä.  

Merkityksen kokemus työelämässä

Merkityksen kokemus koskettaa syvintä sisintämme. Mikäli suoritan työtäni ilman minkäänlaista merkityksen kokemusta, suoritan työelämää enkä aidosti sitoudu tehtäviin, saati olisin kiinnostunut kehittämään niitä. Johtajana minun tulee tuntea ihmiseni ja olla kiinnostunut heidän merkityksen kokemuksestaan. Jatkuvan kehittämisen ja uudistumisen johtamiseen sisältyy paljon puhuttu psykologinen turvallisuus. Se on uudistumisen edellytys. Vain psykologisesti turvallisessa ilmapiirissä pääsemme omista uskomuspoteroistamme ulos ja kasvamaan uusiin mittoihin niin yksilöinä kuin organisaatioina. 

Haluatko tutustua lisää inhimillisesti kestävään johtamiseen?


Blogin kirjoittaja 
Pirjo Ahonen on innostaja ja uudistaja. Hän rakentaa motivoivia valmennusprosesseja ja haastaa osallistujia kehittymään sekä löytämään työn merkityksen. 

Kuva: Pixabay, MetsikGarden

Tilaa blogimme