Skip to content
Menu
close-icon-lq

Miten osallistat kaikki ideointiin ilman ryhmäpaineen vaikutusta?

 

Brainstorming (aivoriihi) on monelle tuttu käsite, mutta oletko kuullut brainwritingista? Tämä menetelmä on loistava tapa syventyä ideointiin ja luovuuteen yhdessä ryhmän kanssa. Tässä blogissa tarkastelemme, mitä brainwriting on ja kuinka voit hyödyntää sitä omassa työssäsi. 

Mikä on Brainwriting? 

Brainwriting on ideointimenetelmä, joka eroaa perinteisestä aivoriihestä siinä, että osallistujat kirjoittavat ideoitaan ylös sen sijaan, että jakaisivat niitä suullisesti. Toisin kuin brainstormingissa, ideointia tehdään itsenäisesti ja hiljaisuudessa. Ideat kiertävät osallistujien kesken, ja jokainen voi lisätä omia ajatuksiaan muiden kirjoittamiin ideoihin.  

Brainwriting tarjoaa useita etuja perinteiseen aivoriiheen verrattuna. Tutkimukset osoittavat, että ryhmäkoon kasvaessa luovuus laskee. Kun ideointi aloitetaan yksin, saadaan ideointiin lisää voimaa. Aivoriihen yksi haasteista on se, että jotkut osallistujat voivat dominoida keskustelua ja osa jää taka-alalle.  
 
Brainwriting on erinomainen menetelmä myös hiljaisempien osallistamiseen. Lyhyt ja rajattu aika helpottavat mukaan heittäytymistä. Brainwritingin etu on myös se, että kun ideoita kirjoitetaan ylös, niitä on helpompi jäsennellä ja yhdistellä. Kun listat kiertävät niin kukaan ei kiinnity liikaa vain omiin ideoihinsa.  

Kuinka Brainwriting toimii? 

Brainwriting voidaan toteuttaa useilla eri tavoilla, mutta yksi yleisimmistä menetelmistä on "6-3-5" -menetelmä: 

  1. Kutsu 6 osallistujaa istumaan yhteen pöydän ääreen
  2. Jokainen kirjoittaa ensin 3 ideaa paperille tai digitaaliselle alustalle.
  3. Sen jälkeen osallistujat antavat paperinsa seuraavalle henkilölle ja lisäävät kolme uutta ideaa edellisen listan pohjalta.
  4. Tätä prosessia jatketaan, kunnes kaikki ovat käyneet kaikkien ideoita läpi.

Lopputuloksena saat 108 erilaista ideaa (6 osallistujaa x 3 ideaa x 6 kierrosta). Nämä ideat voivat toimia pohjana keskusteluille, suunnitelmille ja päätöksille. 

Vinkkejä Brainwritingin hyödyntämiseen 

  1. Aseta aikarajoitus (5min) jokaiselle kirjoituskierrokselle varmistaaksesi, että prosessi pysyy tehokkaana ja virtaviivaisena.
  2. Kutsu eri taustoista tulevia ihmisiä mukaan, jotta saat monipuolisempia ideoita.
  3. Lopuksi voit järjestää keskustelun saaduista ideoista ja tehdä yhteenvedon, jotta voitte päättää, mitkä ideat ovat kaikkein lupaavimpia.

Brainwriting on tehokas tapa edistää luovuutta ja ideointia. Se tarjoaa tasavertaisen mahdollisuuden kaikille osallistujille ilmaista itseään ja tuoda esiin omat ajatuksensa. Kokeile brainwritingia seuraavan kerran, kun olet etsimässä uusia ideoita tai ratkaisuja ongelmiin, ja saatat yllättyä siitä, kuinka paljon se voi tehostaa työskentelyä.  
 


 

*Kolmiosaisessa “Fasilitointimenetelmät” -blogisarjassa Outi Tenhola esittelee kolme oivaltavaa menetelmää tiimityöskentelyyn. Seuraavat osat julkaistaan tammikuun 2024 aikana. Mikäli haluat keskustella, miten teidän yhteisönne voisi hyödyntää fasilitointia, ota meihin rohkeasti yhteyttä tämän lomakkeen kautta.

 

 

Tilaa blogimme