Ainutlaatuinen ja ohimenevä mahdollisuus – projekti

MicrosoftTeams-image (7)

Aamiaistilaisuudessamme perjantaina 7.2. aiheena oli projektien unohdettu tavoite. Uskalsimme väittää, että projekteille ei aseteta tavoitteeksi rikastaa organisaation osaamista. Fokus on tyypillisesti yksittäisten ihmisten kehittymisessä. Haastamme organisaatioita uudistamaan ajattelua: miten yhteisö voisi oppia enemmän projekteistaan?

Projekti on oppimismahdollisuutena suorastaan keidas, jos niin haluamme. Lähtökohtaisesti projektin jäsenet ja sidosryhmät ovat aina projektin alussa tuntemattomia toisilleen ja uuden äärellä. Projektin tehtävä ja tavoitteet ovat ainutlaatuiset. Ryhmä ohjausryhmineen ja sidosryhmineen ei ole koskaan sama.

Projektin voima syntyy siitä, että sen jäsenet ja sidosryhmät tulevat eri organisaatioista ja organisaation osista. Ihmisissä on valtava osaaminen, potentiaali, luovuus ja moninaisuus. Projektissa on aina ihmisiin liittyvä riski. Osaammeko kaiken, mikä tarvitsee osata? Todennäköisesti emme. Ja juuri tämä on potentiaalia ja luovuutta esiin kutsuva projektin piirre: emme osaa. Vielä. Luomalla projektiin hyvän yhteistyön ja luottamuksen ilmapiirin, joka sallii epävarmuuden, epäonnistumiset ja virheet, mahdollistamme oppimisen lisäksi rohkeuden kokeilla ja erehtyä turvallisesti.

Projekti rikkoo siilot ja luo tavoitteellisen verkoston organisaation sisäisten rajojen yli, useiden projektien ja palveluiden, eri organisaatioiden yli, ja yhä useammin myös eri maiden ja kulttuurien yli. Verkosto mahdollistaa oppien siirtymisen jokaiseen organisaatioon, kunhan organisaation rakenteet, prosessit ja johtamisjärjestelmä tukevat osaamisen kehittymistä.

Koska projekti on määräaikaisuudessaan väliaikainen, osaamista rikastavasta momentumista on otettava kiinni. Kun projekti on kesken, ihmisten osaaminen kehittyy kaiken aikaa. Oivallukset ja virheistä oppiminen sekä hyvät käytännöt kannattaa jakaa vielä ”lämpiminä”. Se edellyttää yhdessä pysähtymistä ja reflektiota. Missä olemme onnistuneet? Mitä voisimme tehdä toisin? Mitä opimme tapahtuneesta? Miten muutamme tapaamme toimia? Kuka muu voisi hyötyä oppimastamme? Ja millä keinoin saamme opin jaettua?

 

On kyse reflektiivisestä työotteesta.  

Reflektiivinen työote tarkoittaa kykyä tiedostaa ja ymmärtää toiminnan perusteita, kyseenalaistaa ja tutkia avoimin mielin vaihtoehtoja. Toisin sanoen, reflektiivinen työote on nykyorganisaatioiden avainosaamista. Reflektiivisyys on taitoa rikkoa rutiineja ja tuottaa luovuutta, joustavuutta, oppimista ja innovaatioita. Reflektiivinen kyky tunnistaa ajattelun ja toiminnan ajureita, joita löytyy myös motivaation ja vuorovaikutustaitojen taustalta.

Pohjimmiltaan tarvitsemme halua jakaa ideat, opit ja käytännöt muiden parhaaksi. Esteenä voi olla ajatus, että osaamisen jakaminen olisi jotenkin pois itseltä. Kun annamme osaamisemme virrata eteenpäin, omakin osaamisemme pääsee kehittymään. Kun annamme, saamme.

Lisää reflektiivisestä työotteesta voit lukea täältä.

--

Kirjoittaja Jaana Ovaska on Novetoksen valmentaja/coach. Jaana on arvostava ja ennakkoluuloton johtajuuden ja yhteistyökulttuurin uudistaja. Hän haastaa yrityksiä kehittämään työntekijäkokemustaan arvo- ja tunnelähtöisesti, mutta kuitenkin jämäkän tavoitteellisesti.

 

Share: