Skip to content
Menu
close-icon-lq

Viisi vinkkiä valmentavaan suorituksen johtamiseen

Haastavat taloudelliset ajat laittavat johtamisen koetukselle. Kun kauppa ei käy, inflaatio jyllää ja katteet pienenevät, siirtyy monen johtajan fokus myynnin tehostamiseen, toiminnan tehokkuuden lisäämiseen ja kustannusten leikkauksiin.

Monessa organisaatiossa tämä tarkoittaa tiukkaa suorituksen johtamista ja talouden hallintaa, jossa vähemmällä pitää saada aikaiseksi enemmän. Kiristetään vyötä ja purraan hammasta, mutta periksi ei anneta. Tässä yhtälössä esihenkilö lisää seurantaa, ohjeistusta ja tekemisen tahtia. Samalla työntekijät voivat kokea itsensä lähinnä tuotannon resurssiksi, josta puristetaan loputkin mehut irti.  

Suorituksen johtamisen ei tarvitse kuitenkaan olla sydämetöntä käskyttämistä – päinvastoin! Haastavat ajat erottelevat johtajuudessa jyvät akanoista. Parhaimmat johtajat ja esihenkilöt saavat luotua tiimiinsä vahvan luottamuksen ilmapiirin, jossa jokainen sitoutuu antamaan parastaan vaikean tilanteen voittamiseen. Tämä edellyttää johtajalta vahvaa luottamusta tiimiinsä ja valmentavaa johtamisotetta.

Millaista on valmentava suorituksen johtaminen? Tässä viisi vinkkiä, joiden avulla pääset liikkeelle.

1. Johda ihmistä, älä suoritusta

Ihminen ei ole kone, eikä erillistä suorituksen johtamista ole olemassa. Johdamme aina yksilöitä aikaansaamaan toivottuja tuloksia.

2. Huomioi erilaisuus ja panosta vuorovaikutukseen

Yksilöt motivoituvat erilaisista asioista. Työntekijöiden tavoitehakuisuus ja turvallisuuden tarve eroavat toisistaan ja heidän persoonallisuuden rakenteensa on erilainen. Avain tähän kaikkeen on vuorovaikutuksen lisääminen, kuunteleminen ja yksilön vahvuuksista lähteminen johtamisessa.

3. Johda arjen pieniä tekoja

Suuretkin tavoitteet toteutuvat arkisten tekojen kautta. Päivittäisen työnteon johtaminen, edistymisen mahdollistaminen, seuranta ja jatkuva palautteen anto johtavat haluttuun tulokseen. Paineen alla työskennellessä on ratkaisevaa, että kaikki työyhteisön jäsenet voivat tukea toistensa onnistumista, oppimista ja kehittymistä samalla pitäen päämäärän kirkkaana mielessä.

4. Vahvista merkityksen kokemusta

Esihenkilön tärkeimpiä tehtäviä on luoda kaikille kokemusta työn tärkeydestä ja merkityksestä lopputuotosten ja asiakastyytyväisyyden kannalta. Mitä mielekkäämpänä koemme työmme ja mitä paremmin fokusoimme asiakkaidemme tyytyväisyyteen, sitä enemmän sytymme onnistumaan. Rakenna ja ylläpidä positiivista Can Do –asennetta.

5. Mahdollista onnistuminen

Varmista kirkas ymmärrys perustehtävästä, tavoitteista, toimenkuvista ja odotuksista. Selvennä, tue ja auta. Johtaminen on palvelutehtävä, jossa keskeisintä on mahdollistaa muiden onnistuminen. Osallista ja anna vastuuta. Tee muista tähtiä. Haluatko vahvistaa valmentavan johtamisen osaamistasi?
Tutustu avoimiin valmentavan johtamisen valmennuksiimme!

 

Blogin kirjoittaja Jan Holst toimii yritysten johtamisen, johtamiskulttuurin ja esihenkilötyön kehittäjänä. Hän on inhimillisen johtamisen ja positiivisen haastamisen lipunkantaja. Hänen työssään korostuvat valmentava johtajuus, osallistava esihenkilötyö ja merkityksellisyys.

 

Blogi on päivitetty versio aiemmin julkaistusta kirjoituksesta.

 

Tilaa blogimme