Viisi vinkkiä suorituksen johtamiseen

Miten valmentava johtaja taipuu suorituksen johtamiseen? Kun paine on päällä niin kaikkein valmentavinkin esimies saattaa löytää itsestään käskyttävän ja suorituskeskeisen kirittäjän.

Asiakasorganisaationi on läpikäynyt suurta organisaatiomuutosta ja samalla organisaatiolle on tullut uusia tehtäviä suoritettavaksi. Uutta on pitänyt opetella, satoja uusia ihmisiä on rekrytoitu ja yksiköitä on yhdistetty. Paine perustehtävän suorittamiseen on ollut kova. Porukka on ollut todella kovilla, töitä on tehty sitoutuneesti ja tulosta on syntynyt. Mutta kaikki ei kuitenkaan ole mennyt kuin Strömsössä ja pyyhkeitä on tullut. Likapyykkiä on pesty julkisuudessa asti.

Tässä tilanteessa sain kutsun tulla puhumaan organisaation satapäiselle esimiesjoukolle suorituksen johtamisesta. Tämä tilaisuus laittoin minut miettimään valmentavan johtamisen ja suorituksen johtamisen suhdetta. Ovatko nämä toisiaan poissulkevia? Millaista on valmentava suorituksen johtaminen?

Työstin teemaa paljon ja pidin lopulta aiheesta puolentoista tunnin luennon. Lopulta tiivistin ajatteluni viiteen vinkkiin.

1. Johda ihmistä, älä suoritusta

Ihiminen ei ole kone eikä erillistä suorituksen johtamista ole olemassa. Johdamme aina yksilöitä aikaansaamaan toivottuja tuotoksia.

2. Huomioi erilaisuus ja panosta vuorovaikutukseen

Yksilöt motivoituvat erilaisista asioista. Heidän tavoitehakuisuutensa ja turvallisuuden tarpeensa eroavat toisistaan ja heidän persoonallisuuden rakenteensa on erilainen. Aivan tähän kaikkeen on vuorovaikutuksen lisääminen, kuunteleminen ja yksilön vahvuuksista lähteminen johtamisessa.

3. Johda arjen pieniä tekoja

Suuretkin tavoitteet toteutuvat arkisten tekojen kautta. Päivittäisen työnteon johtaminen, edistymisen mahdollistaminen, seuranta ja jatkuva palautteenanto johtavat haluttuun tulokseen. Paineen alla työskennellessä on ratkaisevaa, että kaikki työyhteisön jäsenet voivat tukea toistensa onnistumista, oppimista ja kehittymistä.

4. Vahvista merkityksen kokemusta

Esimiehen tärkeimpiä tehtäviä on luoda kaikille kokemusta työn tärkeydestä ja merkityksestä lopputuotosten ja asiakastyytyväisyyden kannalta. Mitä mielekkäämpänä koemme työmme ja mitä paremmin fokusoimme asiakkaidemme tyytyväisyyteen, sitä enemmän sytymme onnistumaan. Rakenna ja ylläpidä positiviista Can Do –asennetta.

5. Mahdollista onnistuminen

Varmista kirkas ymmärrys perustehtävästä, tavoitteista, toimenkuvista ja odotuksista. Selvennä, tue ja auta. Johtaminen on palvelutehtävä, jossa keskeisintä on mahdollistaa muiden onnistuminen. Osallista ja anna vastuuta. Tee muista tähtiä.

 

Selviätkö näillä opeilla eteenpäin? Jos kaipaat sparrausta tai tarvitset pitkäaikaista strategista kumppania, laita meille viestiä.

Miten toimia valmentavana esimiehenä

Share: