Skip to content
Menu
close-icon-lq

Organisaation pitkän ajan menestys on hyvän organisaatiokulttuurin varassa

Viime aikoina psykologisen turvallisuuden ilmapiiri on noussut vahvasti esiin tiimien ja organisaatioiden keskeisenä menestystekijänä. Vain sellainen organisaatio, joka pystyy täysimääräisesti hyödyntämään koko henkilöstön osaamista ja ideointia, voi pitkälläkin aikavälillä kasvattaa kilpailuetuaan ja pienentää liiketoimintariskejä.

Mitä psykologinen turvallisuus tarkoittaa?


Psykologinen turvallisuus tarkoittaa ryhmän jäsenten jakamaa yhteistä kokemusta ilmapiiristä, jossa he voivat pelkäämättä tuoda esiin ajatuksiaan ja kysymyksiään. Psykologisen turvallisuuden kokemus rakentuu yrityksessä viime kädessä esimiesten ja alaisten konkreettisten käyttäytymis- ja vuorovaikutustapojen varaan. Jotkut – organisaatiotason rakenteiden ja systeemien vahvistamat – vallitsevan organisaatiokulttuurin toimintatyylit voivat puskea henkilökuntaa esimerkiksi puolustavaan käyttäytymiseen. Silloin henkilöstö kokee turvallisempana mm. olla herättämättä huomiota, vältellä vastuuta ja hyväksyä hiljaa vallitseva asiantila. Organisaatiokulttuuri voi ajaa ihmisiä puolustautumaan myös aktiivisesti: kilpailemaan toisiaan vastaan, etsimään muiden toiminnasta virheitä jne.

Valtava tutkimusnäyttö ja kolmenkymmenen vuoden data yritysmaailman case-tapauksista tukee sitä ymmärrystä, että siirtyminen pois yllä luonnehdituista toimintakulttuurin puolustavista tyyleistä kohti rakentavia toimintakulttuurin tyylejä tuottaa tehokkaasti tulosta. Kun esimiesten ja alaisten käyttäytymistä koskevien odotusten fokus siirtyy puolustautumisesta tavoitteiden saavuttamiseen, omaan kehittymiseen, työkaverien keskinäiseen kannustukseen ja arvostamiseen, niin positiiviset konkreettiset tulokset näkyvät sekä yksilö-, ryhmä- ja organisaatiotasolla.

Yllä on hahmoteltu viitekehystä, jolla Human Synergisticsin kehittämät toimintakulttuurin analyysi- ja kehitystyökalut (mm. Organizational Culture Inventory ja Organizational Effectiveness Inventory) jäsentävät organisaatioiden toimintakulttuureja. Ne ovat maailman eniten tutkittuja ja hyödynnettyjä organisaatiokulttuurin kehittämisen välineitä. Näiden työkalujen avulla pystytään tehokkaasti mm. määrittämään organisaation nyky- ja tavoitekulttuuri, tunnistamaan niiden väliset keskeiset kuilut ja löytämään vaikuttavimmat keinot kuilujen kiinni kuromiseen. Näitä työkaluja ovat eri puolilla maailmaa hyödyntäneet hyvin erilaiset ja kokoiset yritykset ja organisaatiot: palvelualojen ja valmistavan teollisuuden pk- ja suuryritykset, päiväkodit, ydinvoimalat, vankilat, kansalaisjärjestöt jne. Niihin ovat globaaleissa toimintakulttuurin kehityshankkeissa turvautuneet myös monikansalliset kymmenien tai satojen tuhansien ihmisten suuryritykset kuten GE, IBM, Novartis, SAS, AXA jne. 

Nyt nämä tehokkaat ja vaikuttavat digitaaliset työkalut ovat laajasti suomalaisten yritysten, julkisten organisaatioiden ja kansalaisjärjestöjen ulottuvilla. Novetos pystyy auttamaan myös sinun organisaatiotasi toimintakulttuurin kehittämisen haasteissa, kun huomaat että jotain pitäisi tehdä, mutta et tiedä mitä ja miten.

Haluatko keskustella organisaatiosi toimintakulttuuriin ja sen kehittämiseen liittyvistä haasteista tai tietää enemmän mahdollisuuksistamme auttaa sinua?

 

Tilaa blogimme