Skip to content
Menu
close-icon-lq

Nokian Renkaat – mihin hallitusten on havahduttava?

Yrityksen hallituksella tulee olla näkymä siihen, millaiset toimintatavat yrityksessä vallitsevat. Mikäli tätä näkymää ei ole tai mikäli näkymä on sumuinen, hallituksen on syytä ryhtyä kiireellisesti toimenpiteisiin.

Nokian Renkaiden hallituksen puheenjohtaja Petteri Walldén totesi Helsingin Sanomien uutisen mukaan: "Kun tietää toimineensa oikein, parhaan tietonsa ja etiikkansa mukaan, niin enempää ei voi tehdä." (HS 26.2.2016)

Peruskysymys kuuluu: Mitä yrityksen hallituksen tulee tietää johtamansa yhtiön toimintavoista? Riittääkö, että se toimii parhaan tietonsa ja etiikkansa mukaan?

Ei riitä. Tai ainakin tulee pohtia vakavasti, mitä hallitus voisi tehdä enemmän.

Nokian Renkaiden hallituksen toimintaa ei vallitsevan mediatiedon perusteella voi leimata epäeettiseksi. On syytä uskoa, että hallitus ei tiennyt yrityksen toimintaan pesiytyneestä epäeettisestä kulttuurista ja yleistä moraalitajua uhmaavasta toiminnasta. Hallituksen jäsenten juridiset vastuut ovat niin ankarat, että olisi vaikea kuvitella tämän kokeneen hallituksen ottaneen sormien läpi katsomisen riskin.

Mutta hallitukselta edellytetään muutakin kuin juridisen vastuun kantamista ja eettisyyttä. Hallitus ei voi koskaan pestä käsiään siitä, mitä yrityksessä tapahtuu. Hallituksen pitää osata ja toimia. Nokian Renkaiden hallitus olisi voinut toimia paremmin, kuten jälkiviisaana on helppo sanoa. Useimpien yritysten hallitukset voisivat toimia paremmin.

Hallituksen organisaationäkymä

Niin sanottua parasta tietoa tulee kyseenalaistaa pitkin matkaa. Jos hallitus toimii pääasiassa passiivisen tiedonhankinnan varassa, on suuri riski, että jotain yrityksen tulevaisuuden kannalta olennaista jää tulematta hallituksen tietoon. Näin käy erityisesti, jos hallitus on pelkästään toimitusjohtajan sille esittämän tiedon varassa.

Hallituksella tulee olla näkymä siihen, millaiset toimintatavat yrityksessä vallitsevat. Mikäli tätä näkymää ei ole tai mikäli näkymä on sumuinen, hallituksen on syytä ryhtyä kiireellisesti toimenpiteisiin.

Hallituksella tulee olla kirkas organisaationäkymä. Sen tulee tietää esimerkiksi:

 • Millainen henkilöiden välinen luottamus talossa vallitsee?
 • Miten avoimesti uskalletaan ottaa puheeksi hankalat asiat?
 • Millainen on talon johtamistapa?
 • Mitkä arvot ohjaavat henkilöstön toimintaa?

Pelkästään näiden neljän esimerkkiteeman käsittely antaa viitteitä siitä, millainen tulevaisuus yrityksellä on.

Käsi sydämelle, hallitusten puheenjohtajat ja jäsenet. Millainen näkymä teillä on johtamaanne organisaatioon?

Mitä hallitus voi tehdä

Hallitus voi tehdä monia asioita varmistaakseen mahdollisimman hyvän näkymän organisaatioonsa. Seuraavassa on hyviksi koettuja esimerkkejä, joita on esitelty esimerkiksi kirjassa Kutsumusjohtaja (Aaltonen, Kirjavainen, Pitkänen, Talentum 2014)

 1. Hallituksen kokouksiin osallistuu säännöllisesti ja sovitulla tavalla muutakin johtoa kuin toimitusjohtaja sekä myös organisaation muita avainhenkilöitä. Heille annetaan mahdollisuus tuoda esille omia teemojaan. On hyvä, että hallituksen jäsenet pitävät sovitulla tavalla yhteyttä yrityksen henkilöstöön. Tämä voi olla herkkä kysymys, mutta hyviä pelisääntöjä on löydettävissä.
 2. Eettisen ohjeiston laatiminen ja jatkuva päivittäminen kuuluu vastuullisen hallituksen tehtäviin. Ohjeilla on merkitystä, kun ne tunnetaan, otetaan vakavasti ja viedään osaksi arkea. Turhan usein eettisiä ohjeita (Code of Conduct) copypeistataan muiden yritysten nettisivuilta. Parempi tapa on lähteä liikkeelle puhtaalta pöydältä ja käynnistää prosessi, johon osallistuu mahdollisimman suuri määrä väkeä. Osallistava prosessi sitouttaa koko organisaation siihen, että ohjeet otetaan vakavasti.
 3. Pilliinpuhaltamisen (whistleblowing) mahdollisuuden luominen organisaatioon. Tällöin kuka tahansa työntekijä voi ilman työpaikan menettämisen pelkoa ottaa esille havaitsemansa eettisesti kyseenalaisen käytännön. Maailmalla on hallituksia, joiden jäsenistä yhdelle on annettu tehtäväksi olla uskottu henkilö, johon voi ottaa yhteyttä, mikäli epäeettistä toimintaa ei muuten korjata. Yhdysvalloissa on hallituksen nimeämiä eettisiä toimikuntia tai etiikka-asiamiehiä (Ethics ombudsman, osana Ethics & Compliance -ohjelmaa).
 4. Keskustelukulttuurin vahvistaminen sekä hallituksen sisällä että koko organisaatiossa on keskeinen tapa varmistaa valintojen selkeys ja läpinäkyvyys. Näkökulmat kirkastuvat keskusteluissa. Avoimessa vuorovaikutuksessa uskalletaan ottaa esille myös huolet ja poikkeavan näkökulmat. Eettisen yrityskulttuurin kulmakivi on keskustelevuus. Tästä teemasta on viime vuosina ilmestynyt kymmeniä tutkimuksia.
 5. Hallituksen agendalla on asioita laajasti, myös sellaisia, jotka eivät koske suoraan taloutta, strategiaa tai managementia. Kunnianhimoinen organisaatio tekee säännöllisesti työhyvinvointi- ja ilmapiiritutkimuksia, jotka yleensä antavat selkeitä vinkkejä organisaation eettisestä tilasta ja arvojen mukaisesta toiminnasta. Hallituksen kannattaa ottaa aika noiden tulosten syvälliseen käsittelyyn.
 6. Omistajien tulee pitää huoli siitä, että hallituksen jäsenillä on riittävän monipuoliset taustat, mikä varmistaa näkökulmien kirjon. On vaarallista, jos kaikki hallituksen jäsenet ajattelevat kaikista asioista samalla tavalla.
 7. Hallituksen on syytä kysyä myös, millaisia tavoitteita se asettaa toimivalle johdolle sekä miten rakennetaan palkitseminen. Hallituksen tulee asettaa rohkeita tavoitteita johtajille, ja johtajilta on voitava vaatia paljon. Mutta jos tavoitteet ovat huikean ylimitoitettuja ja epärealistisia, niissä voi piillä houkutus tehdä jotain, joka liikkuu valon ja hämärän rajamailla.

Pysähtykää välillä

Jos hallitus tekee kaiken edellä kuvatun, takaako se, että eettistä hasardia ei pääse syntymään? Tuskin, sillä ihminen on kekseliäs. Mutta hyvät käytännöt ja pitkäjänteinen työ eettisen toiminnan varmistamiseksi ovat yrityksen paras tapa varmistaa kestävä tulevaisuus.

On osoittautunut hyväksi, että hallitus vetäytyy silloin tällöin päiväksi kahdeksi miettimään muita kuin päivänkohtaisia bisnesasioita. Hallitusten jäsenten on syytä myös päivittää hallitustyöskentelyosaamistaan. Siihen on runsaasti mahdollisuuksia, joita tarjoavat esimerkiksi Boardman, Kauppakamari, Board Professionals, Suomen hallitusammattilaiset ja Hallituspartnerit. Myös Suomen Yrittäjien ja Perheyritysten liiton piirissä on käsitelty näitä teemoja.

Viime vuosina hallitustyön merkitykseen on kiinnitetty runsaasti huomiota. Seuraava haasteemme on, miten hyvistä hallituksista voisi tulla vielä parempia.

Tapio Aaltonen ja Päivi Vuorimaa

Kirjoittajat ovat Novetos Oy:n konsultteja. Tapio on Boardman Oy:n partneri ja Päivi toimii Board Professionals BPF Finland Ry:n varapuheenjohtajana.

Jatka lukemista Arvot johtamisen ytimessä -oppaalla ja löydä uusia näkökulmia.

Tilaa blogimme