Skip to content
PYYDÄ TARJOUS
Menu
close-icon-lq

Johtotiimi – ole edelläkävijä, opi yhdessä!

 

Edelläkävijät menestyvät.  
 
Strategisesti kyvykkäiden johtotiimien merkitys organisaatioiden kestävälle menestykselle on nyt tärkeämpää kuin koskaan ennen. Vastuullista edelläkävijyyttä tavoittelevat johtotiimit tarvitsevat käyttöönsä koko inhimillisen potentiaalinsa lyhyellä ja pitkällä tähtäimellä.  
 
Nykypäivän johtaminen rakentuu systeemiselle ajattelulle. Systeemien toimijoita ovat mm. johtotiiminne jäsenet, johtotiiminne itse, oma organisaationne kaikkine toimijoineen ja olennaiset ulkoiset sidosryhmänne. Johtotiiminne on tärkeää olla taitava johtamaan siinä systeemissä, jossa organisaationne toiminta tapahtuu tänään ja ennakoimaan vaihtoehtoisia systeemejä, joissa toiminta tulee tapahtumaan tulvaisuudessa.  
 

Yhdessä oppiminen on avain johtotiiminne täyden potentiaalin hyödyntämiseen. Sen merkitys korostuu kun johtamassanne systeemissä on lukuisia toimijoita muuttuvine tilanteineen, tarpeineen ja vuorovaikutuksineen. 
 
Hyötyjä yhdessä oppimisesta ovat mm. 
 

 • Kokonaisnäkemyksen kehittäminen. Jokainen tiiminne jäsen tuo mukanaan asiantuntemustaan ja erilaisia näkökulmia. Yhdessä oppimalla muodostatte parhaan ymmärryksen organisaationne ja sen sidosryhmien suhteista. Kokonaisvaltainen näkemys on pohja kaikelle tiiminne toiminnalle. 
   
 • Päätöksenteon parantaminen. Yhdessä oppiminen edistää tiedon jalostumista ja uusien ideoiden synnyttämistä. Laajempi tietopohja tuo tiimillenne laadukkaampaa ajattelua, tervettä kriittisyyttä ja parempia päätöksiä. 
   
 • Muutoskyvykkyyden vahvistaminen. Jatkuvan muutoksen ja epävarmuuden vallitessa johtotiiminne on kyettävä sopeutumaan nopeasti uusiin tilanteisiin. Yhdessä oppiminen auttaa tiimiänne kehittämään kykyä tunnistaa muutoksia ja reagoida niihin.  
   
 • Yhteistyön ja luottamuksen vahvistaminen. Yhdessä oppiminen edistää tiiminne sisäistä yhteenkuuluvuutta ja luottamusta. Kun tiiminne jäsenet ymmärtävät toistensa ajattelua, toimintaa ja tunteita syntyy pohja vahvalle osiensa summaa suuremmalle yhteistyölle. 
   

Miksi ette olisi edelläkävijöitä rakentamalla uudistumiskykyänne yhdessä oppimalla? Tämä on matka, joka kannattaa aloittaa yhdessä tänään. 
 
p.s. Jos kiinnostuit siitä, miten teidän johtotiimin kyvykkyys voitaisiin nostaa uudelle tasolle, ota rohkeasti yhteyttä.  

Tilaa blogimme