Skip to content
Menu
close-icon-lq

Vaikuttava Valmentaja ei näätäile ja estää Bore-outin

Elämme nopeasti muuttuvassa maailmassa, jossa menestymiseen tarvitaan jatkuvaa kehittymistä ja sopeutumista. Tässä muutoksen pyörteessä vaikuttava valmentaja nousee merkittäväksi voimaksi, joka ohjaa yksilöitä ja organisaatioita kohti menestyksekästä tulevaisuutta. Mutta mitä vaikuttava valmentaja tarkalleen ottaen tarkoittaa, ja miksi sen rooli on nyt korostunut entisestään?  

1.Vaikuttava valmentaja – taituri ihmisten johtamisessa

Vaikuttava valmentaja ei ole pelkästään taitava asiantuntija omalla alallaan, vaan myös mestari ihmisten johtamisessa. Hän ymmärtää, että menestyksekkään tiimin luominen vaatii enemmän kuin pelkät tekniset taidot. Kyky motivoida, innostaa ja ohjata yksilöitä kohti yhteisiä tavoitteita on vaikuttavan valmentajan perusominaisuus. Tämä on erityisen tärkeää, kun organisaatiot kohtaavat monimutkaisia haasteita ja tarvitsevat henkilöstönsä täyden potentiaalin käyttöön. 
 
Tiesitkö miksi rockbändi Van Halen vaati aikoinaan aina kulhollisen MM-karkkeja takahuoneeseensa, mutta niin, että mukana ei ollut ruskeita nameja? Ei ollakseen hankala vaan varmistaakseen, että järjestävä taho on lukenut sopimuksen ja huolehtinut turvallisuudesta vaaditulla tavalla. 

2.Henkilökohtainen kehittyminen ja muutoskyvykkyys

Maailma ympärillämme muuttuu kiihtyvällä vauhdilla, ja menestyminen vaatii jatkuvaa oppimista ja sopeutumista. Vaikuttava valmentaja ohjaa yksilöitä kehittämään itseään sekä henkilökohtaisella että ammatillisella tasolla. Hän toimii oppaan roolissa, auttaen löytämään vahvuudet ja kehityskohteet. Tämä on olennaista, kun halutaan pysyä kilpailukykyisenä muuttuvassa liiketoimintaympäristössä.  
 
Vahvistamme tiimiämme ja yksilöitä siinä positiivisesti haastamalla ja ohjaamalla, ja näin luomalla vahvempaa minä-pystyvyyttä. Tiesitkö muuten, että kun yksilö on liian kauan mukavuusalueellaan, voivat tylsistyminen ja “bore-out” uhata. Hyvä esihenkilö toivottavasti huomaa hälytysmerkit ja ohjaa “venymisalueelle” oivaltamaan ja innostumaan.

3. Empatia ja yksilöllinen tuki

Vaikuttava valmentaja ei näe ihmisiä pelkästään työntekijöinä, vaan yksilöinä, joilla on omat tarpeensa, haasteensa ja unelmansa. Hän tunnistaa jokaisen ainutlaatuisuuden ja tarjoaa yksilöllistä tukea. Empatia on avainsana, kun pyritään luomaan avoin ja luottamuksellinen ilmapiiri, jossa ihmiset voivat kukoistaa ja antaa parastaan.  
 
Positiivinen palaute vahvistaa ja on aina rakentavaa. Anna sitä runsaasti ja mutta myös aina perustele.  
Novetoksen perustajien antama neuvo palautteen saajalle on oiva: “Totta joka sana, kerro lisää”. 
 
Tiesitkö muuten, mitä ovat “weasel words”? Niitä ei kannattaisi käyttää esihenkilötyössä eikä muutenkaan...

4. Muutosjohtamisen asiantuntijuus

Nykyään muutos on ainoa pysyvä asia liike-elämässä. Vaikuttava valmentaja on muutosjohtamisen asiantuntija, joka auttaa organisaatiota navigoimaan läpi muutoksen myrskyn. Hän ymmärtää, miten motivoida tiimiä kohtaamaan muutokset positiivisella asenteella ja auttaa hallitsemaan mahdolliset vastustukset.   
 
Psykologinen turvallisuus luo puitteet olla rohkea, aloitekykyinen, ja myös antaa uskalluksen tuoda esiin virheitä. Me esihenkilöinä olemme tärkeässä roolissa tässä - ei vain sanallisesti vaan myös keholiikkeillämme. Emme rankaise, emme nöyryytä.

5. Tulevaisuuden menestystekijä

Miksi vaikuttavan valmentajan taidot ovat esihenkilöille niin tärkeässä roolissa juuri nyt? Yksinkertaisesti siksi, että maailma ympärillämme muuttuu ennennäkemättömällä nopeudella. Menestyminen vaatii henkilöitä ja organisaatioita, jotka ovat valmiita muuttumaan, oppimaan uutta ja kehittämään jatkuvasti. Vaikuttava valmentaja on avaintekijä tässä prosessissa, sillä hän ei ainoastaan ohjaa muutosta vaan myös mahdollistaa sen, että yksilöt voivat loistaa omilla vahvuuksillaan.  
 

Vaikuttavan valmentajan johdolla yksilöt ja organisaatiot voivat nousta haasteiden yläpuolelle ja luoda menestyksekästä historiaa tuleville sukupolville.  
 
P.s. tekstissä kursiivilla nostetut ajatukset ovat lainauksia 19:nen Vaikuttava Valmentaja –kurssin päiviltä toukokuussa 2024. 

 
Novetoksen Vaikuttaja Valmentaja – koulutuksia on järjestetty jo 18 kertaa. Voit tutustua tämän suositun koulutuksen sisältöön täältä. Uuden kurssin ilmoittautumiset avautuvat pian. 

Tilaa blogimme