Skip to content
Menu
close-icon-lq

Mitä voimme oppia junioriurheilusta, työelämän 4 K:ta

Junioriurheilussa on jo pitkään puhuttu vanhempien roolista lapsensa harrastuksen tukijana ja mahdollistajana. Liikkuva lapsi on keskiössä ja kyseessä on hänen harrastuksensa. Tutuksi on tullut 4 K:n periaate, jonka mukaan vanhemman tehtävänä on kannustaa, kuljettaa, kustantaa ja kasvattaa lasta. Periaate mahdollistaa sen, että lapsi pystyy keskittymää ydintekemiseen; nauttimaan hänelle rakkaasta harrastuksesta ja kehittymään hänelle sopivalla vauhdilla.  4K-periaate toimii mielestäni myös esimiestyöhön ja johtajuuteen tämän päivän työelämässä. Työelämään sovellettuna 4K:ksi muodostuvat Kysy-Kuuntele-Kannusta ja Kiitä.

Kysy. Kukaan meistä ei pysty hallitsemaan kaikkea käsillä olevaa tietoa. Miten usein esimiehestä tuleekaan vastausautomaatti, jonka odotetaan ratkaisevan kaikki ongelmat ja antavan kattavan vastauksen jokaiseen käsillä olevaan asiaan. Asian voisi myös tehdä toisin. Kun työntekijä tulee hakemaan ratkaisua, on hyvä hetki pysähtyä ja kysyä, mistä ongelmassa on ihan oikeasti kysymys ja mitä kysyjä itse ehdottaisi asialle tehtävän. Lähestymistapa saattaa herättää alkuun hämmennystä, mutta toistot takaavat sen, että jossain vaiheessa työntekijät tulevat sparraamaan ratkaisuehdotusten kanssa. Yksipuolisesta vastausautomaatista on tullut vuorovaikutteinen sparraaja.

Kuuntele. Be here now- taulu oli aikaisemmassa työpaikassani esimiesten työpisteillä. Ajatus on tärkeä, haemmehan kaikki kuulluksi ja nähdyksi tulemisen kokemusta. Helposti arjen kiireessä ohitamme kollegoiden sanomiset tyhjällä toteamuksella. Aito läsnäolo ja kuuntelu on toisen ihmisen arvostamista ja kunnioittamista. Se vaatii pysähtymistä ja mielen siirtämistä menneisyyden pohtimisesta ja tulevaisuuden toivomisesta käsillä olevaan hetkeen. Aito läsnäoleva kuuntelu ja kuuleminen on todella voimaannuttavaa ja tuo uusia näkökulmia tarkasteltavaan asiaan.

Kannusta. Kannustuksen voima on suuri. Tunne siitä, että joku uskoo ja on samalla puolella. Urheilumaailmassa yleisö voi kannustuksellaan antaa urheilijalle lisää energiaa, auttaa sietämään epämukavuutta ja joukkuelajeissa lähes tuomaan yhden pelaajan lisää peliin. Tämä toimii myös työelämässä. Kannustaminen ja työntekijään uskominen antaa energiaa ja voimaa edetä myös silloin, kun se on hitaampaa ja hankalampaa. Kannustaminen myös kehittää ajatteluamme ja lisää luovuuttamme.

Kiitä. Tänä päivänä onnistumisten juhlinta tai pienimuotoisuudessaan hetkellinen pysähtyminen onnistumisten äärelle jää helposti kiireen ja uusien projektien jalkoihin. Motivaation ja sitoutumisen kannalta on kuitenkin tärkeää tunnistaa onnistumiset ja laittaa aidosti piste päättyneelle projektille. Näin teemme konkreettisesti tehdyn työn ja vapautamme mielemme siirtymään seuraavaan. Myös organisaation oppimisen kannalta on tärkeä vahvistaa vahvuuksia ja tunnistaa asioita, jotka ovat hyvin. Niin helposti kiinnitämme huomiomme asioihin, jotka eivät toimi tai joita voimme tehdä paremmin. Energia suuntautuu sinne, mihin huomio kiinnittyy. Kun tunnistamme ja kiitämme onnistumisista, lisäämme työhyvinvointia ja iloa työpaikalle.

Työelämän 4 K:ta tuovat kukoistusta työpaikalle, auttavat suuntaamaan huomiota ydintekemiseen ja ehkä myös lisäämään tuloksellisuutta, onnellisuutta ja iloa.

Tilaa blogimme