Skip to content
PYYDÄ TARJOUS
Menu
close-icon-lq

Kuinka innostaa työntekijöitä parempiin suorituksiin?

tiimi

 

Työntekijöiden innostaminen parempiin suorituksiin on keskeinen tekijä organisaation menestyksessä. Tuntuu, että nykyinen taloudellisesti haastava ja epävarma aika on tuonut suoriutumisen johtamisen ja motivoinnin tarvetta yhä enemmän esille. Tässä blogikirjoituksessa käsittelemme tehokkaita tapoja innostaa työntekijöitä parempiin suorituksiin. 

Selkeät tavoitteet ja odotukset 

Yksi tärkeimmistä tekijöistä suorituksen johtamisessa on selkeiden tavoitteiden ja odotusten sopiminen. Kun jokainen tietää, mitä häneltä odotetaan ja mihin suuntaan ollaan menossa, on tehtäviin keskittyminen, järkevä priorisointi ja itseohjautuvuus mahdollista. Kokemus autonomiasta on keskeinen sisäiseen motivaatioon vaikuttava tekijä. Selkeät tavoitteet auttavat myös mittaamaan edistymistä ja antavat tunteen tavoitteen saavuttamisesta. 

Varmista, että tavoitteet ovat yhdessä ymmärrettyjä, realistisia ja saavutettavissa. Liian korkeat tai epärealistiset tavoitteet eivät motivoi. Hyödynnä esimerkiksi SMART-periaatetta (Specific, Measurable, Achievable, Relevant, Time-bound) tavoitteiden asettamisessa ja yhteisessä määrittelyssä. SMART auttaa muodostamaan selkeitä ja mitattavissa olevia tavoitteita.  

Palautteen saaminen  

Myös palaute on olennainen osa suorituksen johtamista ja työntekijöiden innostamista. Parhaimmillaan palaute energisoi, motivoi ja kannustaa kehittymään riippumatta siitä, onko se kiittävää vai korjaavaa.  

Säännöllinen rakentava palaute auttaa ymmärtämään, missä työntekijä on onnistunut ja missä hän voi vielä parantaa. Oppimiselle ja kehittymiselle myönteisen ilmapiirin ja mielentilan aikaansaamiseksi me ihmiset kaipaamme keskimäärin 5-kertaisen määrän kiittävää ja kannustavaa palautetta korjaavaan palautteeseen verrattuna.  

Muista antaa palautetta ajoissa ja ole rehellinen. Kiitä työntekijöitä heidän saavutuksistaan ja hyvästä yhteistyöstä. Anna myös konkreettisia esimerkkejä siitä, mitä he ovat tehneet hyvin ja miksi se on ollut merkityksellistä. Myös korjaavan palautteen kanssa kannattaa olla liikkeellä mieluummin aiemmin kuin myöhemmin. Palaute auttaa paitsi kehittymään, myös ymmärtämään, että oma työpanos on arvostettua ja huomioitua.  

Tilaa blogimme