Skip to content
Menu
close-icon-lq

Varmista laadukas päätöksenteko eri näkökulmat huomioimalla.

Kuusi ajatteluhattua (Six Thinking Hats) on fasilitointimenetelmä, jonka on kehittänyt psykologi Edward de Bono. Menetelmä auttaa organisoimaan ja ohjaamaan ryhmän ajattelua ja päätöksentekoa. Se käyttää kuutta eri väristä "hattua" symboloimaan eri ajattelutapoja.  
 
Jokainen hattu edustaa tiettyä näkökulmaa tai ajattelutapaa, ja osallistujat voivat vaihtaa näitä hattuja keskustelun aikana saadakseen monipuolisemman ja tasapuolisemman kuvan asioista: 

Sininen hattu (Prosessi) 

Tämä hattu ohjaa prosessia ja määrittelee keskustelun päämäärät. Kuinka meidän tulisi lähestyä asiaa? 

Valkoinen hattu (Faktat) 

Valkoinen hattu keskittyy objektiivisiin faktoihin ja tiedon keräämiseen. Mitä tieto meillä on jo käsiteltävästä aiheesta? Mistä saamme lisää tietoa? 

Punainen hattu (Tunteet) 

Punainen hattu symboloi tunteita ja intuitiota. Mitkä ovat tunteemme tähän asiaan liittyen? 

Musta hattu (Kritiikki) 

Musta hattu edustaa kriittistä ajattelua ja varoituksia. Mitkä ovat mahdolliset ongelmat, riskit ja esteet? 

Keltainen hattu (Positiivisuus) 

Keltainen hattu tuo esiin positiivisia näkökohtia, mahdollisuuksia ja voimavaroja. Miten asiat voivat onnistua ja mikä voisi mennä hyvin? 

Vihreä hattu (Luovuus) 

Vihreä hattu liittyy luovaan ajatteluun ja uusiin ideoihin. Mitä ideoita ja luovia ratkaisuja meillä on tähän asiaan? 

 
Osallistujat voivat käyttää yhtä hattua kerrallaan tai vaihtaa hattuja keskenään keskustelun eri vaiheissa. Tavoitteena on varmistaa, että kaikki näkökulmat otetaan huomioon ja että päätöksenteko perustuu monipuoliseen ajatteluun.  
 
Kuuden ajatteluhatun -menetelmä on tehokas työkalu ongelmanratkaisussa, päätöksenteossa ja ryhmätyössä, ja se auttaa välttämään yksipuolista tai liian emotionaalista ajattelua. 


 

* Kolmiosaisessa “Fasilitointimenetelmät” -blogisarjassa Outi Tenhola esittelee kolme oivaltavaa menetelmää tiimityöskentelyyn. Tässä linkit sarjassa aiemmin julkaistuihin blogeihin Brainwritingista ja Dynaamisesta Fasilitoinnista. Mikäli haluat keskustella, miten teidän yhteisönne voisi hyödyntää fasilitointia, ota meihin rohkeasti yhteyttä tämän lomakkeen kautta.

 

 

 

 

Tilaa blogimme