Skip to content
Menu
close-icon-lq

Valmenna vastuullisesti ja vaikuttavasti

vastuullista valmennusta

Miksi toiset pelaajat innostuvat ja toiset eivät? Tämä havainto toimi lähtölaukauksena jalkapalloa pelanneen Heikki Pajusen valmentajauralle.

Keskustelimme valmentamisesta, vaikuttamisesta ja vastuullisuudesta webinaarissamme lokakuussa. Vieraana keskustelussa oli mukana yrittäjä Heikki Lehmuskoski. Keskustelun tallenne löytyy täältä.

Mitä on valmentava johtaminen?

Valmentava johtaminen voidaan kiteyttää johtamiskäsitykseksi, jonka avulla ihmiset saadaan: 

  • Onnistumaan ja saavuttamaan tavoitteensa 
  • Kehittymään ja oppimaan 
  • Innostumaan omasta kehittymisestä 

Maailma on synkempi ja alavireisempi paikka nyt kuin ennen vuotta 2020. Epävarmuus on isossa roolissa ja läsnä arjen kohtaamisissa. Ympärillämme tapahtuu asioita, jotka eivät ole vaikutuspiirissämme, ja joilla on samanaikaisesti iso vaikutus meihin. Samanaikaisesti luottamus, psykologinen turvallisuus ja yhteisöllisyys puhututtavat organisaatioissa enemmän kuin ennen. Ihmiset kaipaavat tulla nähdyiksi ja kuulluiksi.  

Valmentavassa johtamisessa kriisejä voidaan nähdä kasvun mahdollisuuksina. Vastuullisen valmentamisen avulla ihmiset voivat nähdä selkeämmin, miten he voivat oppia ja kehittyä, ja löytää käytännön välineitä edistymiseensä. Erilaisten näkökulmien kautta voimme tunnistaa asioita, jotka ovat oman vaikutuspiirimme sisällä, säilyttää positiivisen asenteen, tunnistaa mahdollisuuksia ja ottaa vastuuta omasta toiminnastamme.

Älä oleta, kysy! 

Vastuullinen valmentaminen on vaikuttamista toisiin ihmisiin. Tärkeää on tunnistaa taustalla vaikuttavat motiivit ja valmentamisen eettisen pohjan tulee olla kunnossa. Valmentamisessa tämä tarkoittaa sitä, että ihmistä valmennetaan kohti hänelle parasta mahdollista. Kun ihminen tulee luoksesi, kysy häneltä mitä hän tarvitsee. On eri asia olla ratkaisemassa ongelmaa kuin tarjoamassa tilaa ja tukea pysähtyä elämän ja asian äärelle. Pelinlukutaito on valmentamisen ydintyökalu. 

Miten aloittaa valmentaminen? 

Valmentaminen on taito, jonka oppii harjoittelemalla. Valmentamisen maailmaan pääsee montaa reittiä, joista seuraavassa muutamia ideoita: 

  • Lue alan kirjallisuutta.
  • Juttele valmentajien kanssa ja kysy, millaista valmentajan työ on.
  • Hanki itsellesi valmentaja, jonka kanssa pääset sparraamaan omaa valmentajuuttasi.
  • Heittäydy erilaisiin tilanteisiin arjessa. Tämä lisää tapaa ajatella valmentajan näkökulmasta.
  • Kouluttaudu valmentajaksi.

Blogin kirjoittaja Hanna Kölhin missiona on auttaa yrityksiä, tiimejä ja yksilöitä luomaan onnellista ja voimaannuttavaa työelämää, joka mahdollista jokaisen kukoistuksen. Hannalla on vahva HR-tausta ja intohimona ihmisten käyttäytymisen ymmärtäminen.

Tilaa blogimme