Skip to content
Menu
close-icon-lq

Miten voimme yhdessä luoda ja vahvistaa toimivaa kulttuuria työelämän murroksessa?

Sain arvokkaan tilaisuuden haastatella erilaisten organisaatioiden HR-johtajia ja asiantuntijoita tulevaisuuden näkymistä sekä tässä ajassa korostuvista haasteista ja työntekijöiden tarpeista. Digitalisaation lisäksi työkyvyn ja hyvinvoinnin tukeminen pitkittyneessä etätyöarjessa tuntui nousevan monesti puheeksi.

Huoli sekä esihenkilöiden että työntekijöiden jaksamisesta. Yksi kommentti näistä keskusteluista jäi erityisesti mieleeni: ”Nyt ei ole se hetki, että työntekijöille lyödään lisää painetta tuloksentekoon. Nyt on se hetki, milloin pitäisi uskaltaa sanoa heille: ole armollinen itsellesi.”

Koronaexit, hyvä uusi arki ja työelämä ovat päivän polttavia puheenaiheita erityisesti juuri nyt kesän kynnyksellä. Toivon kipinä on syttynyt – kesälomien jälkeen päästään ehkä vihdoin palaamaan työpaikoille turvallisin mielin. Toiveikkuuden lisäksi nousee pintaan monenlaisia muitakin tunteita sekä pohdintoja omasta ja työpaikan tulevaisuudesta ja edessä siintävästä muutoksesta – pienestä tai suuresta.

Monissa organisaatioissa laaditaan parhaillaan exit-suunnitelmia, mutta harvalla johtajalla on antaa valmiita vastauksia suureen kysymykseen: ”Miten taituroimme jatkossa työyhteisömme etä- ja läsnäarjessa parhaalla mahdollisella tavalla, tukien sekä ihmisten työkykyä ja kokonaisvaltaista hyvinvointia, tiimien toimivaa yhteistyötä ja organisaatioiden tuloksellisuutta?”

Esihenkilöillä ja johtajilla haastetta lisää usein myös tietoisuus siitä, että ihmiset ovat hyvin yksilöllisiä tarpeineen, toiveineen ja odotuksineen.

Yhtä oikeaa ratkaisua ei varmasti ole, vaan uudet pelisäännöt ja parhaat toimintatavat kannattaa luoda yhdessä, organisaation kulttuuriin sopivaksi ja hyvää uutta arkea vahvistaviksi. Vastuu tämän työn johtamisessa on erityisesti johtajilla ja esihenkilöillä. Taitava johtaja johtaa hyvällä esimerkillä ja selkeällä, inhimillisellä viestinnällä. Tämä ei kuitenkaan riitä. Tarvitaan myös tunneälykkyyttä, kykyä kuunnella herkällä korvalla ja aikaa olla läsnä työntekijöille.

Onnistumisen avaimet piilevät työyhteisön jokaisen yksilön osallistamisessa. Annetaan kaikille mahdollisuus aidosti vaikuttaa. Nähdyksi ja kuulluksi tuleminen parantaa työntekijäkokemusta kasvattaen motivaatiota, sitoutumista ja aitoa halua puhaltaa yhteen hiileen koko työyhteisön parhaaksi. H-hetki on käsillä. Varaa kalenterista riittävästi yhteistä aikaa kuluneen vuoden etäarjen reflektointiin ja tulevaisuuden suunnitteluun.

Missä onnistuimme? Mitä opimme? Mikä tuntui vaikealta tai mitä olisimme voineet tehdä toisin? Mitkä uudet opit ja virtuaalityön hyvät käytänteet haluamme säilyttää arjessa jatkossakin? Mistä haluamme luopua – mikä tuntuu kuormittavan meitä liikaa? Toisaalta mitä yhteisöllisiä tiimin psykologista turvallisuutta ja tiimiytymistä vahvistavia keinoja uuden äärellä juuri nyt tarvitsemme eniten? Entä mitä kokonaan uusia tapoja toimia tunnistamme, kun meillä on jälleen vapaus valita työntekotapamme ja paikkamme?

Lyödään siis viisaat päämme yhteen ja käytetään työyhteisöissämme riittävästi yhteistä aikaa sille, että puhumme organisaatiossa avoimesti tulevaisuudesta. Jakamalla kokemuksia, toiveita ja odotuksia, osaamme paremmin luoda ja vahvistaa juuri meillä parhaiten toimivaa kulttuuria – tai ainakin muodostaa alkuvaiheessa yhteisen tahtotilan, mitä kohti kulkea.

Ole rohkeasti yhteydessä meihin, juodaan virtuaalikahvit samalla kun mietitään, miten juuri sinun haasteisiisi voitaisiin parhaiten vastata!

Tilaa blogimme