Mission Statement image Image
Novetos

Asiantuntijat

Pirjo 3 2019 (1) (1) (1)

Pirjo Ahonen

Valmentaja, Business Coach, työnohjaaja

Pirjo 3 2019 (1) (1) (1)

Pirjo Ahonen

Valmentaja, Business Coach, työnohjaaja

Pirjo on innostaja ja uudistaja. Hän rakentaa innostavia valmennusprosesseja ja haastaa osallistujia kehittymään ja auttaa löytämään työn merkityksen. Pirjon erityisosaamisalueita ovat organisaatioiden yhdistymisprosessit sekä erilaisten kulttuurien yhteensovittaminen.

Pätevyydet: VTM (sosiaalipsykologia), ICF Certified Business Coach, Ratkaisukeskeinen työnohjaaja, Ratkaisukeskeinen valmentaja

Työkielet: suomi

Ota yhteyttä
+358 50 587 7057
Sähköposti

Tutustu Pirjoon lisää!

image0 (2)

Sari Arolinna

Valmentaja, johdon konsultti, kouluttaja

image0 (2)

Sari Arolinna

Valmentaja, johdon konsultti, kouluttaja

Sari auttaa yksilöitä ja ryhmiä käyttäytymisen muutoksessa niin organisaation muutosprosesseissa kuin vuorovaikutushaasteiden voittamisessa. Sari etsii yhdessä valmennettavien kanssa parhaat ja motivoivimmat ratkaisut arvostavan vuorovaikutuksen avulla, jotta kestävä muutos on mahdollista.

Pätevyydet: VTM (Organisaatioiden tutkimus ja johtaminen), lentoemäntä, Personal Recilience –valmentaja

Työkielet: suomi, englanti, ruotsi

Ota yhteyttä:
+358 40 770 0660
Sähköposti
LinkedIn

Tutustu Sariin lisää täällä!

Jan 2019 (1) (1) (1)

Jan Holst

Toimitusjohtaja, johdon konsultti, valmentaja, Business Coach

Jan 2019 (1) (1) (1)

Jan Holst

Toimitusjohtaja, johdon konsultti, valmentaja, Business Coach

Jan haastaa ja innostaa asiakkaitaan jatkuvaan kehittymiseen, itsensä likoon laittamiseen ja ajattelun uudistamiseen. Jan on keskittynyt johtajien, johtoryhmien ja esimiesten kehittämiseen.

Pätevyydet: KTM, Certified Business Coach
Työkielet: suomi, ruotsi ja englanti

Ota yhteyttä:
+358 40 027 1363
Sähköposti
LinkedIn
Twitter

Tutustu Janiin lisää täällä!

Tiina 2019 (1) (1)

Tiina Hultén

Valmentaja, coach

Tiina 2019 (1) (1)

Tiina Hultén

Valmentaja, coach

Tiina inspiroi ja tukee asiakkaitaan autenttisuutta, merkityksen kokemusta ja tuloksellisuutta vahvistavissa muutosprosesseissa. Hänen työnsä keskiössä on itsetuntemuksen syventäminen, sillä ihmisen suhde itseensä heijastuu vuorovaikutukseen muiden kanssa.

Pätevyydet: DI, NTM, Coaching-koulutus (SCY), Rakentava muutos -valmentaja (HSI), Everything DiSC-valmentaja (MLP)

Työkielet: suomi, englanti

Ota yhteyttä
+358 44 365 4396
tiina.hulten@novetos.fi

Tutustu Tiinaan lisää!

Marjo

Marjo Itäaho

Valmentaja, Business Coach, johdon konsultti

Marjo

Marjo Itäaho

Valmentaja, Business Coach, johdon konsultti

Marjo auttaa yrityksiä kehittämään toimintaa niin, että kokonaisuus tukee sekä strategiaa että ihmisten hyvinvointia.  Hänellä on pitkä kokemus erilaisista organisaatioista ja rooleista johtajana, muutosprojektien vetäjänä ja valmentajana. Kovista paikoista kertynyt näkemys auttaa ymmärtämään organisaatioiden arkea.
 

Pätevyydet: DI, TkL (työpsykologia), Certified Business Coach

Työkielet: suomi

Ota yhteyttä:

+358 50 551 5899
marjo.itaaho@novetos.fi
Linkedin

Tutustu Marjoon lisää täällä!

Eerik 2 2019 (1) (1)

Eerik Lundmark

Johdon konsultti, valmentaja

Eerik 2 2019 (1) (1)

Eerik Lundmark

Johdon konsultti, valmentaja

Eerik on johtoryhmien ja esimiesten valmentaja ja mentori, joka haastaa sisäistämään johtamisen vaatimukset uuden oivaltamisen ja tekemisen tason löytämiseksi. Hän sparraa valitsemaan toimintatavat, joilla johdettavat motivoituvat ja strategia toteutuu, ja hän haastaa tarvittaessa myös strategian kirkkauden.

Pätevyydet: DI, Vaikuttava valmentaja 2017, CxO Certified Mentor 2013, Reiss Motivation Profile (RMP) Master 2013, Extended DISC -valmentaja 2013, VIA Leadership Academy 1991

Työkielet: suomi ja englanti

Ota yhteyttä
+358 40 031 0592
Sähköposti
LinkedIn

Tutustu Eerikiin lisää!

Jukka 2 2019 (1)

Jukka Mannermaa

Johtamisen konsultti, valmentaja, Business Coach (ACC)

Jukka 2 2019 (1)

Jukka Mannermaa

Johtamisen konsultti, valmentaja, Business Coach (ACC)

Jukassa yhdistyy johtamiskokemus ja valmennusosaaminen. Hän toimii yritysten ja julkisen hallinnon johtamisen, johtamiskulttuurin ja esimiestyön kehittäjänä. Taustansa ansioista Jukka konsultoi aika ajoin myös strategisia kysymyksiä.

Pätevyydet: Johtamisen konsultti, valmentaja, Business Coach (ACC)

Työkielet: suomi, englanti

Ota yhteyttä
+358 40 844 9663
Sähköposti
LinkedIn

Tutustu Jukkaan lisää täällä!

 

Reijo_2-min

Reijo Mylläri

Coach, johdon ja myynnin valmentaja

Reijo_2-min

Reijo Mylläri

Coach, johdon ja myynnin valmentaja

Reijon intohimon ja erityisosaamisen alueina ovat johtamisen, esimiestyön ja myynnin kehittäminen ihmisläheisellä otteella. Johtava teema Reijon toiminnassa on tuottaa ihmisille tuloa ja iloa. Tämän toteuttamista tukee hänen perehtymisensä erilaisten mentaalisten ja tunneperäisten esteiden poistamiseen, sekä tunneälytaitojen kehittämiseen.  

jaana (1) (1)

Jaana Ovaska

Johdon konsultti, valmentaja, coach

jaana (1) (1)

Jaana Ovaska

Johdon konsultti, valmentaja, coach

Jaana on arvostava ja ennakkoluuloton johtajuuden ja yhteistyökulttuurin uudistaja. Hän haastaa yrityksiä kehittämään työntekijäkokemustaan arvo- ja tunnelähtöisesti, mutta kuitenkin jämäkän tavoitteellisesti.

Pätevyydet: KM (aikuiskasvatus), datanomi, NLP Trainer, NLP Coach, CxO Certified Mentor, ekspressiivisen taideterapian ryhmänohjaaja (10/2019)

Työkielet: suomi

Ota yhteyttä
+358 40 570 1346
Sähköposti
LinkedIn

Tutustu Jaanaan lisää täällä!

Hessu 2019 (1)-min

Heikki Pajunen

Valmentaja, coach, työnohjaaja, hallituksen puheenjohtaja

Hessu 2019 (1)-min

Heikki Pajunen

Valmentaja, coach, työnohjaaja, hallituksen puheenjohtaja

Heikillä on kyky saada ihmiset syttymään työstään. Hänen lähtökohtanaan on, että kaikilla ihmisillä on vahvuuksia, joita esimies voi normaalissa arkityössä tunnistaa ja hyödyntää monipuolisesti. Ihmiset viihtyvät paremmin, ja tulokset kohenevat.

Pätevyydet: KM, Työnohjaaja, Coaching-koulutus (SCY), Coaching-koulutus (CoachU), NLP-koulutus, Ratkes-valmentaja

Työkielet: suomi, englanti

Ota yhteyttä
+358 40 552 4703
Sähköposti
LinkedIn

Lue lisää Heikistä täällä!

Eeva 2019-min

Eeva Pitkänen

Valmentaja, Business Coach, työnohjaaja

Eeva 2019-min

Eeva Pitkänen

Valmentaja, Business Coach, työnohjaaja

Eeva on vuorovaikutuksen ammattilainen, jonka ydinosaamisalueita ovat ryhmien johtaminen toimiviksi tiimiksi, vaikuttava vuorovaikutus, roolien tasapaino sekä työidentiteetin vahvistaminen.

Pätevyydet: FM, Certified Business Coach (ACC), psykodraamaohjaaja, työnohjaaja, Enneagrammiohjaaja (ETNT)
Työkielet: suomi, ruotsi, englanti

Ota yhteyttä
+358 40 828 0113
Sähköposti
LinkedIn

Tutustu Eevaan lisää täällä!

Markus 2 2019-min

Markus Pessi

Johdon konsultti, valmentaja, coach

Markus 2 2019-min

Markus Pessi

Johdon konsultti, valmentaja, coach

Markus on intohimoinen organisaatioiden kehittäjä, jonka tyypillisin asiakas on kansainvälinen asiantuntijaorganisaatio. Hänen erityiskiinnostuksen kohteensa on huipputiimien ja -yksilöiden valmennus. 

Pätevyydet: KM, LuK, aineenopettaja (matematiikka, tietojenkäsittely)

Työkielet: suomi, englanti

Ota yhteyttä
 +358 40 765 6814
 Sähköposti
 LinkedIn

Tutustu Markukseen lisää täällä!

Hanna 2019 (1)-min

Hanna Poskiparta

Valmentaja, coach, työpsykologi

Hanna 2019 (1)-min

Hanna Poskiparta

Valmentaja, coach, työpsykologi

Hanna oivalluttaa tunnistamaan itselle, työyhteisölle ja organisaatiolle merkitykselliset asiat. Hän herättelee asiakkaita löytämään rohkeutensa ja  vahvuutensa,  katsomaan asioita uudesta näkökulmasta,  luomaan selkeitä tavoitteita ja tukee löytämään askelmerkit onnistumisen tielle.  

Pätevyydet: PsM, Organisaatiokonsultti (FINOD), Ratkaisukeskeinen työnohjaaja/coach, Workplace BigFive -sertifikaatti

Työkielet: suomi, englanti

Ota yhteyttä
+358 400 811 693
Sähköposti
LinkedIn

Tutustu Hannaan lisää täällä!

Jari_1 (1)

Jari Rinne

Johdon konsultti, valmentaja, Business Coach, mentori

Jari_1 (1)

Jari Rinne

Johdon konsultti, valmentaja, Business Coach, mentori

Jari haastaa asiakkaitaan saavuttamaan poikkeuksellisia tuloksia. Hän innostaa ja kehittää asiakkaitaan johtamisessa, johtoryhmiä tai työnjohtoa saavuttamaan tavoitteensa, erinomaisella valmentavalla johtamisella. 

Pätevyydet: ETM
Työkielet: suomi, englanti

Ota yhteyttä
+358 40 500 2345
Sähköposti
LinkedIn

Tutustu Jariin lisää täällä!

Novetos2019_MaijuLandström037 (5)-min

Anne Roine

Johdon konsultti, valmentaja, coach

Novetos2019_MaijuLandström037 (5)-min

Anne Roine

Johdon konsultti, valmentaja, coach

Anne on mukaansa tempaava ihminen. Vaikka Anne tähyääkin tulevaisuuteen, hän ymmärtää nykytilanteen ja henkilökohtaisen kasvuprosessin. Anne hakee tinkimättä parhaimmat ratkaisut olemassa oleviin haasteisiin tavoitteena tuottaa mitattavat tulokset. Annen palaute on välitöntä ja ymmärtävää ja hän kulkee valmennettavien rinnalla koko matkan. 

Pätevyydet: MKT; Enneagrammiohjaaja ENT, Sertifikaatti Extended Disc, Elämäntaidon valmentaja

Työkielet: suomi ja englanti

Ota yhteyttä
+358 50 3444133
Sähköposti
LinkedIn

Tutustu Anneen lisää täällä!

Karri 2019-min

Karri Sunnarborg

Johdon konsultti, valmentaja

Karri 2019-min

Karri Sunnarborg

Johdon konsultti, valmentaja

Karri sytyttää ja haastaa eettisen ajattelun konkretisointiin ja vaikuttavaan soveltamiseen. Hän osaa muuttaa arvot ja hyveet rohkeiksi positiivisiksi ratkaisuiksi erilaisissa liiketoiminnan, johtamisen ja organisaatioiden toimivuuden haasteissa.

Pätevyydet: FM, eMBA

Työkielet: suomi, englanti

Ota yhteyttä
+358 40 5624549
Sähköposti
LinkedIn

Tutustu Karriin lisää täällä!

Sini_Novetos_MaijuLandström037 (2)-min

Sini Munukka (ÄITIYSLOMALLA)

Valmennusassistentti

Sini_Novetos_MaijuLandström037 (2)-min

Sini Munukka (ÄITIYSLOMALLA)

Valmennusassistentti

Sini toimii Novetoksessa valmennusassistenttina. Hänellä on useiden vuosien kokemus asiakaspalvelu- ja myyntityöstä, liikunta-alalta sekä tapahtumanjärjestämisestä ja organisointitaitoja vaativista tehtävistä.

Sanni_1

Sanni Seivo

Markkinointi- ja viestintäkoordinaattori

Sanni_1

Sanni Seivo

Markkinointi- ja viestintäkoordinaattori

Sanni on Novetoksen markkinointi- ja viestintäkoordinaattori. Sannilla on kokemusta markkinoinnin toimenpiteiden toteuttajana niin digitaalisissa ympäristöissä kuin tapahtumien tuottamisen kautta.

Heidi

Heidi Sipilä

Valmennusassistenttiharjoittelija

Heidi

Heidi Sipilä

Valmennusassistenttiharjoittelija

Heidi toimii Novetoksessa valmennusassistenttiharjoittelijana. Hänellä on vuosien kokemus erilaisista viestintä- ja vuorovaikutustaitoja sekä organisointitaitoja vaativista tehtävistä.
file-3 (1) (1)

Nea Väisänen

Hallintokoordinaattori

file-3 (1) (1)

Nea Väisänen

Hallintokoordinaattori

Nea on Novetoksen hallintokoordinaattori. Hänellä on usean vuoden kokemus taloushallinnon, myyntityön ja asiakaspalvelun aloilta.