Skip to content
Menu
close-icon-lq

Muutoskyvykkyys – menestyksen mahdollistaja


Muutokset kuuluvat nykyaikana jokaisen organisaation ja ihmisen elämään. Muutoskyvykkyys auttaa menestymään muutoksissa, suuntaamaan ajattelua ja toimintaa mahdollisuuksien ja ratkaisujen löytämiseen. Mitä mielessäsi herää, kun työpaikallasi valmistellaan muutoksia?

Herääkö sinussa uteliaisuus, halu kuulla lisää ja odotus uusista menestymisen mahdollisuuksista? Vai nouseeko mieleesi pelko, miten selviätte muutoksista arjen kiireiden keskellä? Huolestuttaako muutosten vaikutus työhösi ja menetätkö jotain sinulle tärkeää?

Haluaisitko päästä heti mukaan suunnitteluun ja vaikuttamaan päätöksentekoon? Vai katsotko tilannetta sivummalta, keskityt työhösi ja odotat, että jossain vaiheessa joku kertoo, mitä muutos sinulle merkitsee?

Monet meistä kaipaavat toistuvia muutoksia ja niiden tarjoamia uuden oppimisen ja kehittymisen mahdollisuuksia. Ilman niitä elämä tuntuu yksitoikkoiselta paikallaan polkemiselta.Osalla ihmisistä on vahva sisäinen kehittymisorientaatio ja rohkeus kokeilla uutta, toisilla taas voimakkaampi säilyttämisen ja hallinnan tarve.

Suhtautuminen muutoksiin riippuu mm. aiemmista kokemuksistamme, asenteistamme, osaamisestamme ja persoonallisuudestamme sekä luottamuksestamme organisaation johdon, työyhteisön ja omaan kykyymme onnistua muutoksissa.


Muutoskyvykkyys kestävän menestyksen tekijänä

Muutoskyvykkyys on muuttuvassa maailmassa yksi tärkeimpiä organisaatioiden kestävän menestyksen tekijöitä. Muutoskyvykkyys on kykyä

 • analysoida nykytilanne ja tunnistaa muutostarpeet
 • nähdä vahvuudet ja mahdollisuudet
 • valita selkeä suunta ja tavoitteet
 • suunnitella toimivat ratkaisut ja etenemistavat yhdessä niiden kanssa, joita muutos koskee
 • suunnata ihmisten energia, innostus ja osaaminen muutoksen tekemiseen.

Työelämän suurten muutosten toteuttamisessa tarvitaan muutoskyvykkyyttä.

Sitran neuvonantaja Mikko Mäenpää toteaa artikkelissaan, että globalisaatiosta ja digitalisaatiosta kumpuavan rakennemuutoksen toteuttaminen työelämässä on Suomen suurimpia haasteita. Tekniikan hyödyntämisellä sekä oikeanlaisella organisoinnilla ja johtamisella on yhä suurempi vaikutus yritysten tuottavuuteen. Yritykset tarvitsevat joustavia ja nopeita ratkaisuja sekä jatkuvaa asiakkaiden tarpeiden ja kilpailijoiden ratkaisujen huomioon ottamista. Mäenpää korostaa yhteistyöhön ja luottamukseen perustuvia toimintatapoja, keskustelevaa kulttuuria ja paikallista sopimista.

Muutoskyvykkyys auttaa johtajaa onnistumaan

Muutosjohtamisessa tarvitaan huolellista nykytilan ja kehitystarpeiden analysointia, selkeää suuntaa ja innostavaa visiota sekä osallistavaa prosessia ihmisten mukaan saamiseksi muutokseen. Johtajan on johdettava muutosta prosessina ja projektina, mutta ennen kaikkea hän tarvitsee valmentavaa johtajuutta.

Muutoskyvykäs johtaja johtaa ihmisten ja organisaation uudistumista:

 • Hän tunnistaa kehitystarpeet, viestii selkeän suunnan ja tavoitteet, innostaa ihmiset muutosten tekemiseen, luo onnistumisen edellytykset ja seuraa tavoitteissa onnistumista.
 • Hän johtaa ihmisiä valmentavalla ja osallistavalla otteella: hän kysyy, kuuntelee, haastaa ja kannustaa – näkee potentiaalin ja antaa palautetta.
 • Hän uudistaa organisaation rakenteita, toimintamalleja, osaamista ja järjestelmiä niin, että ne ovat linjassa kehitystavoitteiden kanssa ja tukevat muutosten toteutumista.

Muutoskyvykkyys auttaa yksilöä uudistumaan

Muutoskyvykäs yksilö johtaa omaa oppimistaan ja uudistumistaan. Hän tunnistaa kehitystarpeensa, asettaa kehittymistavoitteensa ja etsii sopivat oppimisen tavat ja tukijat. Muutoskyvykkyys auttaa ihmisiä onnistumaan niin työ- kuin yksityiselämänkin muutoksissa.

Kolmen askeleen harjoitusohjelma itsensä johtamiseen muutoksissa:

 1. Kirkasta fokus: keskity tärkeimpiin tavoitteisiisi, älä kadota isoa kuvaa ja merkityksen tunnetta.
 2. Näe mahdollisuudet: treenaa mieltäsi näkemään muutoksen positiiviset puolet, valitse tietoisesti asenteesi ja reaktiosi, siedä keskeneräisyyttä, tunnista omat vahvuutesi ja potentiaalisi, riko rajoittavat uskomuksesi ja rutiinisi.
 3. Ryhdy treenaamaan: kokeile rohkeasti, harjoittele yhdessä toisten kanssa, opi niiltä joita arvostat, keskustele, kysy ja kuuntele, käytä apunasi valmentajia, ”personal trainereita”.

 

Tilaa blogimme