Skip to content
Menu
close-icon-lq

Kolme vinkkiä johtajalle, joka haluaa strategian selkeäksi ja eläväksi

 

digital-marketing-1433427

Yhden keskustelukumppanin aiheena on, miten merkittävä organisaatiomuutos viedään loppuun asti maaliin. Toinen pohtii sitä, miten muuttaa työskentelytapoja ja auttaa esimiehiä johtamaan ihmisiä uudella tavalla. Kolmannen huolena on, miten johto ja esimiehet itse jaksavat, kun uusi strategia vaatii paljon työtä ja vaikuttaa niin moneen asiaan.

Vuosien mittaan strategiaprosessit ja strategiatyö ovat yritysten käytännöissä ja akateemisessa keskustelussa muuttaneet muotoaan niin, että tärkeintä ei ole niinkään olla oikeassa, vaan saada tarvittava liike oikeaan suuntaan tapahtumaan. Mieleeni on jäänyt erään johtajan suoranainen polte siitä, että koko ajan on mentävä eteenpäin. Jo henkilökohtainen voimakas sitoutuminen on yksi tärkeimpiä tapoja saada asioita tapahtumaan.

Ongelma on kuitenkin usein, että strategia on sen verran epäselvä, että osa päätöksistä ja toimenpiteistä ei näytä vievän organisaatiota eteenpäin, vaan johonkin epämääräiseen suuntaan.

Mielenkiintoinen tieto nousi otsikoihin huhtikuussa 2016, kun Maarika Maury selvitti tutkimuksessaan [linkki: http://www.kauppalehti.fi/uutiset/yritysten-strategiat-hepreaa-seka-johdolle-etta-tyontekijoille/hA2hXBJm], että mukaan vain kaksi prosenttia työntekijöistä kykenee kertomaan, mitkä ovat oman yrityksen tai organisaation strategiset painopisteet. Johtajien luvutkin ovat vaatimattomat. Vain kahdeksan prosenttia keskijohdosta tuntee yrityksensä strategian ja ylimmästä johdostakin vain 13 prosenttia. Syyksi Maury mainitsee epäselvyyden ja kapulakielisyyden.

Strategiatyön ongelmia Mauryn tutkimuksessa olivat muun muassa seuraavat:

  • yritetään muuttaa samanaikaisesti kaikkia asioita ilman, että mikään muuttuu kunnolla
  • strategiasta puuttuu konkretia, eli puhutaan vain aktiivisemmasta myynnistä tai toimintatapojen tehostamisesta ilman konkreettisia keinoja.

Strategiakirjallisuus, Mauryn tutkimus ja käytännön kokemukset osoittavat, että yksi johtajan tärkeimpiä taitoja on kyetä selkeään ja täsmälliseen viestintään. Erityisesti vision ja strategian osalta ei ole varaa jättää asioita liian monitulkintaisiksi.

Kokosin kolme konkreettista vinkkiä johtajalle, joka haluaa saada strategian tuntumaan selkeältä ja elävältä:

  1. Kytke strategia konkreettisten esimerkkien ja tarinoiden kautta sekä asiakkaan että henkilöstön maailmaan: miten ennen tehtiin ja saatiin aikaan, miten jatkossa tehdään ja mitä hyötyä siitä on asiakkaalle.
  2. Tee uudenlaisesta tekemisestä kiinnostavaa ja hauskaa. Jaa tarinoita ja esimerkkejä strategian mukaisista toimenpiteistä, pienistäkin. Kannusta oppimaan muiden onnistumisista ja kokeilemaan itse. Käytä rinnakkain eri vaikutuskanavia: kohtaamisia ja sähköisiä foorumeita.
  3. Mieti erityisesti, mitä seurataan ja mistä palkitaan. Jos mikään ei muutu niiden osalta, ihmiset eivät tunnista muutosta. Ole johdonmukainen siinä, että palkitset ja jaat kiitosta strategian mukaisesta toiminnasta, ei sen vastaisesta.

Jos haluat lukea strategiasta vielä lisää, tutustu Päivi Vuorimaan artikkeliin: 9 vinkkiä: näin teet strategiastasi toimivan

Kukaan tuntemani johtaja ei tietoisesti halua strategian olevan tylsä, vaikeaselkoinen tai mahdoton toteuttaa. Kaikilla on joka tapauksessa varaa parantaa nopeutta, kuinka pian strategia on toteutettavissa ja syvyyttä, miten tehokkaasti se ulottuu eri toimintoihin. Joskus myös itse strategian sisältö on tarkasteltava uudestaan, onko se mielekäs ja johtaako se haluttuihin päämääriin.

Tilaa blogimme