Petri Lehtipuu

Petri Lehtipuu

Recent Posts:

Arvot vai strategia edellä?

arvot strategia yritysarvot

Minkä asian on ensin oltava kunnossa, jotta organisaatio kykenee tavoittelemaan ja saavuttamaan pitkäaikaista menestymistä? Moni oppikirjansa lukenut nostaa esiin vision ja strategian merkityksen: suunnan täytyy olla

Vahvistavatko vai heikentävätkö uudet esimiehet yrityskulttuurianne

esimies perehdytysvalmennus yrityskulttuuri

Aika ajoin minulta kysytään vinkkejä uusien esimiesten valmentamiseen. Mitä menetelmiä ja mitä sisältöjä ehdotamme. Useimmiten näissä keskusteluissa huomio kiinnittyy esimiestyön perustaitoihin. Niitä ovat

Kolme johtamisen vaihetta, joiden aikana työyhteisöä koetellaan

muutos muutosjohtaminen työyhteisö

Uskotko, että nämä kolme vaihetta ovat tärkeitä jokaiselle johtajalle ja esimiehelle? Ne nimittäin kattavat työyhteisöjen koko työajan: ensiksi sen ohikiitävän tasapainotilan, jossa ei juuri ole meneillään muutoksia,

Johdatko laatua ja määrää - vai asiakaskokemusta ja merkitystä

Ennen oli ennen ja nyt on nyt Maailma on monimutkainen ja mitä tarkemmin sitä haluaa hahmottaa, sitä enemmän selittäviä tekijöitä tarvitaan. Siksi joitakin asioita on hyvä välillä pelkistää ja yksinkertaistaa. Otetaan

Kolme vinkkiä johtajalle, joka haluaa strategian selkeäksi ja eläväksi

Voinko kehittää johtamistaitojani kirjoja lukemalla

johtamisen käsikirja johtamisenopas johtamistaidot kehittyminen kirjoja lukemista

Yllä oleva teksti ei ole kenenkään yksittäisen henkilön suora sitaatti, mutta muutaman tutun yritysjohtajan kanssa vaihdetaan välillä kirjavinkkejä, mitä kumpikin on viime aikoina lukenut ja mikä on ollut kiinnostavaa.

Viisi vinkkiä yrityskulttuuria aliarvioiville johtajille

organisaatio yrityskaupa yrityskulttuuri yritysviestintä

Suurin osa yrityskaupoista epäonnistuu tuottamaan niitä hyötyjä, mitä niiden perusteluissa on laskettu saatavan aikaan. Monet muutoshankkeet etenevät hitaammin tai maksavat enemmän kuin mitä on arvioitu.