Skip to content
Menu
close-icon-lq

Huiputa itsesi – älä itseäsi!

climb-1807474.jpg

Olen hyvä. Joissakin asioissa oikeastaan todella hyvä, ehkä jopa loistava. Toisissa keskinkertainen ja joissakin surkea. Kaikkineen kuitenkin varsin hyvä.

Voiko noin sanoa? Siis Suomessa ja suomalainen? Oikeasti?

Kyllä voi! Ja pitäisikin sanoa. Usein ja rinta rottingilla. Jos minä en voi uskoa itseeni ja kykyihini, niin kuinka joku muu voisi? Me olemme kaikki hyviä. Kukin omalla tavallamme. Mutta vaikka olemmekin hyviä, emme kuitenkaan ole vielä valmiita.

Minä uskon elinikäiseen oppimiseen. Uskon siihen, että pystymme aina kehittymään ja omaksumaan uutta. Vaikka yksikään yksilö tai mikään organisaatio ei ole koskaan valmis, uskon, että emme ole vielä saavuttaneet omaa potentiaaliamme.

Näen meissä kaikissa enemmän kuin tänään olemme. Näen kasvun potentiaalia itsessäni. Ja sinussa. Jokaisessa tiimissä ja kaikissa organisaatioissa. Ja tämä on se tarina, jota haluan olla mukana rakentamassa. Minä haluan olla mukana auttamassa meitä kaikkia kehittymään hyvistä huipuiksi.

Huippuorganisaatiot muodostuvat huipputiimeistä, jotka puolestaan muodostuvat huippuyksilöistä.

Mutta mitä tarkoitan huippuyksilöillä? Vaadinko meiltä kaikilta täydellisyyttä? En vaadi. Me olemme ihmisiä ja siten aina vaillinaisia. Sekä yksilöinä että organisaationa, meillä on aina rajoituksia ja puutteita. En siis puhu täydellisyydestä.

En myöskään tarkoita sitä, että tavoitteena tulisi aina olla kiistatta maailman paras – selkeästi muita edellä. Vertaaminen muihin auttaa meitä kyllä tietämään oman kykymme suhteessa muihin ja pysymään kehittymisen polulla. En kuitenkaan tarkoita tätäkään puhuessani huippuudesta.

Minulle huippuus on pyrkimystä kehittyä parhaaksi versioksi omasta itsestään. Olla siis paras mahdollinen versio omasta itsestään. Se on aitoa pyrkimystä saavuttaa omaa potentiaaliaan. Tämä edellyttää kasvun mielenmallia, halua oppia uutta, kasvaa ja kehittyä. Tarvitaan uteliaisuutta, intohimoa ja rohkeutta.

Kasvaaksemme täyteen potentiaaliimme tarvitsemme paljon tukea, kannustusta ja palautetta. Emme kykene siihen yksin, vaan olemme riippuvaisia toisistamme. Tarvitsemme ympärillemme ihmisiä ja organisaatioita, jotka tukevat ja mahdollistavat jatkuvan kasvun ja kehittymisen.

Minulle huippuus on matka, ei määränpää. Ja tälle matkalle haluan haastaa meidät jokaisen. Yhdessä. Valloitetaan omat vuoremme, kasvetaan omaan potentiaaliimme. Huiputetaan itsemme!

climb-1807474.jpg

Tilaa blogimme