Skip to content
PYYDÄ TARJOUS
Menu
close-icon-lq

HR tukee liiketoimintaa – kuka tukee HR:ää?

Elämme monien samanaikaisten muutosten ja epävarmuuksien keskellä. Globalisaatio, heikko talous, kiristyvä kansainvälinen kilpailu, teknologian kehitys, digitalisaatio sekä ihmisten arvojen ja odotusten muutokset murtavat totuttuja toimintamalleja ja menestystekijöitä.

HR-ammattilaisille käynnissä oleva murros tarjoaa kiinnostavan mahdollisuuden toimia liiketoiminnan tukena ja organisaation uudistumiskyvyn kehittäjänä. Miten HR-ammattilainen pitää huolta oman roolinsa ja osaamisensa uudistamisesta?

  1. Kartoita nykytilanne – esitä itsellesi haastavia kysymyksiä
  • Missä määrin fokusoit työtäsi ennakoivaan liiketoiminnan tukemiseen ja paljonko tulipalojen sammuttamiseen? Haetko ratkaisuja akuutteihin haasteisiin vai suuntaatko ajattelua tietoisesti tulevaisuuden tarpeisiin?
  • Johdatko yhteistyöverkostoasi? Hakeudutko keskusteluihin liiketoiminnan tulevasta menestyksestä vastaavien henkilöiden kanssa? Vai meneekö kaikki aikasi esimiesten avunpyyntöjen ja kiireisten toimeksiantojen toteuttamiseen?
  • Keskitytkö välttämättömien HR-prosessien ja -palveluiden pyörittämiseen vai ehditkö panostaa myös toimintaympäristön tarkkailuun, ulkoisiin verkostoihin sekä oman organisaatiosi kuunteluun?
  • Mikä sinua motivoi, mitkä ovat sisäiset motivaattorisi? Miten ne näkyvät työssäsi ja ajankäytössäsi?
  • Suositteletko johtajille ja esimiehille näkemyksen ja johtajuuden uudistamiseen coachausta, valmennusta ja johtamiskoulutusohjelmia? Mistä sinä itse ammennat ja saat energiaa oman työroolisi ja johtajuutesi uudistamiseen?

Katso ja opi lisää HR-ryhmäcoachingissa: Kehity HR-ammattilaisena: opi yhdessä ja verkostoidu

  1. Aseta itsellesi tavoite – kirkasta, mitä organisaatiosi tarvitsee ja mikä sinua innostaa

HR-työ on moniulotteista ja vaatii moniosaajaa – ainakin silloin, kun HR-ammattilaisia on organisaatiossa vain yksi tai muutama. Jatkuvien muutosten ja kiireen vauhtipyörässä voi hukata näkymän siihen, mihin omaa työtä kannattaa kohdentaa ja mitä priorisoida, mikä tuo liiketoiminnalle lisäarvoa ja omaan työhön motivaatiota. HR-perusprosessit on saatava sujumaan, mutta aikaa kannattaa käyttää myös organisaation uudistumiskyvyn kehittämiseen.

Joskus HR-ammattilaisen kehityshaasteena on liiallinen palvelualttius, tunnollisuus ja kiltteys - jopa oman jaksamisen kustannuksella. Aseta työllesi rajat ja käytä energiaa myös uudistumiseen. Terve itsekkyys ja jämäkkyys eivät aina miellytä kaikkia, mutta niitä tarvitaan itsensä johtamisessa ja kehittämisessä.

Kun olet tarkastellut itseäsi ja työtäsi, mieti mihin suuntaan haluat rooliasi ja toimintaasi kehittää ja miten voit käytännössä tuunata työtäsi. Aseta kehittymisellesi suunta ja konkreettiset tavoitteet.

Arvot johtamisen ytimessä -oppaasta saat hyviä vinkkejä omaan arvopohjaiseen toimintaan.

  1. Etsi ratkaisut uudistumiseen yhdessä muiden kanssa – älä pakerra yksin

Uudistumisen haasteet ovat usein kompleksisia. Kaikkiin organisaatioihin ja erilaisille ihmisille soveltuvia valmiita ratkaisumalleja ei ole. Innovatiiviset ja toimivat ratkaisut syntyvät yhteistyön tuloksena, yhdistämällä erilaisia näkemyksiä, kokemuksia ja osaamista.

Riittävä vuoropuhelu liiketoimintajohdon ja eri alueiden asiantuntijoiden kanssa lisää ymmärrystäsi liiketoiminnan tarpeista nyt ja tulevaisuudessa. Se myös auttaa molemmin puolin selkiyttämään odotuksia HR:n ja liiketoiminnan yhteistyötä kohtaan.

HR-ammattilainen tarvitsee uudistumisensa tueksi oman organisaation ulkopuolisia verkostoja ja energiaa niissä toimimiseen. Riski sisäänpäin käpertymisestä ja näkemyksen kapeudesta lisääntyy, jos kaikki aika ja voimat kuluvat toimeksiantojen toteuttamiseen ja rutiinitehtävien hoitamiseen. Seuraathan ajankohtaisia julkaisuja ja medioita - tiedät, mistä nyt puhutaan.

Sujuvat ja pelkistetyt HR-toimintamallit ja prosessit helpottavat rutiinien sujumista ja mahdollistavat HR-ammattilaisen roolin kehittämisen liiketoiminnan kumppaniksi ja uudistumiskyvyn rakentajaksi.

HR tukee kaikkia, mutta kuka tukee HR:ää? Kollegiaalista tukea uudistumiseen ei saa aina edes niissä organisaatioissa, joissa on suuret HR-yksiköt. Joskus onkin hyvä turvautua ulkopuolisten kollegojen tai coachin tukeen. Tukeminen tarkoittaa arvostavaa ja luottamuksellista vuorovaikutusta, kehittymiseen kannustavaa haastamista sekä kykyä löytää yhdessä uusia tapoja toimia. Vastuu omasta uudistumisesta on jokaisella itsellään, mutta yksin sitä ei tarvitse tehdä – yhteistyö antaa voimaa.

Katso ja opi lisää HR-ryhmäcoachingissa: HR-ryhmäcoaching – voimaa ja vaikuttavuutta HR-työhön

Blogin kirjoittajat Riitta Perttilä ja Sonja Grönlund-Lamminsalo ovat kokeneita HR-ammattilaisia. He toimivat kehittämiskonsultteina, valmentajina ja coacheina Novetos Oy:ssä.

Lue, miten työntekijäsi tankkaa turvallisuuden tunnetta. Monet organisaatiot kiinnittävät vain vähän huomiota siihen, millaisten tunteiden varassa työntekijät päivänsä viettävät.

Tilaa blogimme