Riitta Perttilä

Riitta on erikoistunut organisaatioiden ja ihmisten toiminnan ja johtajuuden kehittämiseen sekä muutosjohtamiseen. Riitta fasilitoi, valmentaa ja coachaa asiakkaitaan uudistumaan tavoitteiden ja strategian suuntaisesti. Kehittämisotteeltaan hän on kokonaisvaltainen, tavoitteellinen ja ratkaisukeskeinen.

Lataa CV
Johdon konsultti, valmentaja, coach

Pätevyydet: KM, Certified Business Coach, Johdon ja esimiesten työnohjaaja, PD Henkilöstöjohdon Professional Development -koulutusohjelma
CV

Työkielet: suomi

Ota yhteyttä
+358505492797
Sähköposti
LinkedIn

"Kehitän ihmisiä ja organisaatioita!"

Riitalla on vahva kokemus toiminnan ja johtamisen kehittämisestä sekä muutosjohtamisesta suurissa ja keskisuurissa asiantuntija- ja palveluorganisaatioissa. Kokemus johtaja-, esimies- ja asiantuntijarooleista auttaa ymmärtämään organisaatioiden arkea ja löytämään toimivia ratkaisuja haastaviin tilanteisiin yhdessä asiakkaiden kanssa. Riittaa innostaa muutoksiin sisältyvien mahdollisuuksien sekä ihmisten potentiaalin ja vahvuuksien hyödyntäminen kehittymisessä. Hänen asiantuntijuutensa pohjautuu aikuiskasvatustieteen KM-tutkintoon, johtamisen opintoihin sekä Certified Business Coach ja fasilitointikoulutuksiin.

Riitan osaamista kannattaa hyödyntää mm. silloin, kun on tarve:

  • Organisaation toiminnan, johtamisen ja kulttuurin kehittämiseen
  • Johtajuuden ja esimiestoiminnan kehittämiseen – ihmisiä innostavaan ja valmentavaan johtamiseen
  • Tiimien toiminnan kehittämisen ja yhdessä oppimisen fasilitointiin
  • Johdon, esimiesten ja henkilöstön muutostukeen

”Miten voin auttaa sinua ja organisaatiotasi kehittymään? Autan työkseni ihmisiä ja organisaatioita oppimaan, kehittymään ja onnistumaan. Muutoksiin sisältyy aina oppimisen ja kehittymisen mahdollisuuksia. Muutokset onnistuvat, kun suunta ja tavoitteet ovat selkeät ja rakenteet tukevat uudistumista. Ja kun ihmiset innostuvat kehittämään toimintaa ja osaamistaan. Oppiminen ja kehittyminen vauhdittuvat luomalla puitteet totutun ajattelun ja toiminnan rajat ylittävälle yhteistyölle ja vuorovaikutukselle. Organisaation uudistumiskyky kehittyy osallistavalla ja valmentavalla johtajuudella. Näissä asioissa minä haluan auttaa.”

”Riitta Perttilä työskenteli OP-ryhmässä liiketoimintaa tukevissa henkilöstö- ja kehitystehtävissä 15 vuotta hyvin tuloksin. Hän suunnitteli ja johti mittavia kehittämis- ja muutoshankkeita onnistuneesti. Hän sparrasi ja tuki johtajia ja esimiehiä vaativissa johtamis- ja muutostilanteissa ja oli pidetty kumppani. Pitkäaikaiseen yhteistyöhön perustuen suosittelen Riittaa lämpimästi asiantuntija- ja palveluorganisaatioiden uudistumisen kumppaniksi.”

Tarja Joensuu-Sarkio, henkilöstöjohtaja, OP-ryhmä, Pankkiliiketoiminta 

 

”Riitta Perttilä toimi syksyllä 2015 johdon ja esimiesten sparraajana ja henkilöstön valmentajana virastomme muutos- ja yt-tilanteessa. Riitan asiantuntemus ja kokemus vaativista muutostilanteista välittyi vahvana koko yhteistyömme ajan. Hän paneutui tilanteeseemme ja fasilitoi meille sopivien ratkaisujen suunnittelua. Hänen lähestymistapansa muutoksiin oli yhdessä oppimiseen ja kehittymiseen kannustava. Kokemuksemme pohjalta voin suositella Riittaa muutosjohtamisen ja muutostuen konsultiksi, valmentajaksi ja coachiksi.”

Veli-Mati Pulli, hallintojohtaja, Kilpailu- ja kuluttajavirasto

Miten voimme auttaa sinua?

Ota yhteyttä, niin katsotaan yhdessä!