Skip to content
Menu
close-icon-lq

Etiikka kannattaa

volkswagen

Etiikka kannattaa. Tämä ilmenee tuoreesta väitöskirjasta. Organisaatiokulttuurin eettisyys tukee henkilöstön hyvinvointia ja vähentää stressiä.

Pia Pihlajasaaren tutkimus eettisestä organisaatiokulttuurista osoitti myös, että eettisyys vahvisti johtajien ja muiden avainhenkilöiden sitoutumista työpaikkaansa. Erityisesti ylimmän johdon esimerkki hyvistä toimintatavoista osoittautui tärkeäksi. Organisaatio tarvitsee yhteiset käsitykset arvoistaan ja oikeista toimintatavoista.

Tästä on puhuttu jo kauan, nyt tämäkin tutkimus vahvistaa asian. Hähmäinen etiikka tulee kalliiksi, kuten Volkswagenin tapaus osoittaa ja mitä ilmeisimmin nyt myös Nokian Renkaiden. Selkärankainen ja vastuullinen toiminta puolestaan palkitsee pitemmän päälle. Kuinka monella organisaatiolla on varaa olla vakavasti miettimättä arvojaan ja etiikkaansa?

Suomen Yrittäjät tutki viime vuonna yrittäjien etiikkaa. Sen tulokset kertovat, että yrittäjät ovat pääosin rehellistä ja etiikkaa arvostavaa väkeä. Kaksi viidestä ilmaisi törmäävänsä kuukausittain tai useammin tilanteisiin, joissa oma etiikka yrittäjänä joutuu koetukselle. Vain viidennes ei tunnistanut juuri koskaan joutuneensa niihin.

Eettisiä kiusauksia on laidasta laitaan:

  • Ehdotetaan kuititonta kauppaa.
  • Pystymmeko kuitenkaan toteuttamaan sillä hinnalla?
  • Pitäisikö kertoa asiakkaalle itse tekemämme vakava virhe?
  • Laskutus ei vastaa sovittua.
  • Virheelliset matkakulut.
  • Harhaanjohtava markkinointi.
  • Oman kunnan väki toimii vastoin kunnan arvoja – valheellista kilpailuttamista.
  • Oman yrityksen arvojen rikkominen.
  • Huijausta, valehtelua, vääristelyä, välinpitämättömyyttä, katteettomia lupauksia.

Ja niin edelleen. Ihminen on kekseliäimmillään miettiessään keinoja toimia väärin.

Kaikki tämä vastuuttomuus täysin turhaan! Kuten Pihlajasaaren väitöstutkimuksesta voi päätellä, epäeettisyys tulee kalliiksi ainakin ennen pitkää. Eettisen sekoilijan huomio menee jälkien peittelyyn ja stressaantuneen henkilökunnan tyynnyttelyyn. Asiakkaita, sijoittajia ja kumppaneita katoaa ympäriltä.

54 % yrittäjistä arvioi, että etiikan merkitys liiketoiminnassa kasvaa, koska yrityksen arvot ja periaatteet vaikuttavat yrityksen menestykseen. Etiikasta tulee kilpailuetu.

Vastaajista 0 % ajatteli, että etiikka ei olisi lainkaan tärkeää. 2 % totesi, ettei se ole kovin tärkeää, ja 8 % vastasi sen olevan melko tärkeää. 90 % siis katsoi etiikan olevan tärkeää tai erittäin tärkeää.

Keitä ovat nuo 10 %, joille etiikka ei ole kovin tärkeää? Osa heistä ehkei ole havahtunut koko kysymykseen. Osa mahdollisesti toimii ympäristössä, jossa eettisiin ongelmiin ei törmää. Mutta joukossa voi olla joku sellainenkin, jolle epäeettisyys on tietoisesti valittu toimintatapa.

Mitä merkitsisi yritysten uskottavuudelle ja menestymiselle sekä lopulta koko kansantaloudelle, jos sisäistäisimme vielä selkeämmin hyvät toimintatavat, hyvän tekemisen, arvojen merkityksen, luottamusta herättävän johtamisen ja eettisen toimintakulttuurin arvon?

Pelkkä etiikka ei tietenkään riitä. Menestykseen tarvitaan osaamista, innostusta, luovuutta ja sitkeyttä. Ja joskus verta, hikeä ja kyyneleitä. Mutta vahva eettinen pohja antaa kaikkeen tekemiseen supermerkittävän potkun. Sitä paitsi se on paras keino hallita maineriskejä.

Jatkolukemista aiheeseen liittyen löytyy oppaastamme "Arvot johtamisen ytimessä".

Tilaa blogimme