Skip to content
Menu
close-icon-lq

Esihenkilö, muista nämä asiat etäjohtamisessa!

fabian-grohs-GVASc0_Aam0-unsplash

Hyvän johtamisen merkitys korostuu, kun tiimisi tekee poikkeusaikana etätöitä. Johtajien ja esihenkilöiden on ensiarvoisen tärkeää kiinnittää huomiota osuviin johtamisen keinoihin ja niiden vaikuttavuuteen. Ihmisiä kunnioittavalla tavalla toimiminen on erityisen tärkeää tulosten saavuttamiseksi poikkeuksellisina aikoina.


Keräsin sinulle alas tärkeimpiä vinkkejä aiempien kokemusteni pohjalta.Vinkit tukevat seuraavien kolmen tavoitteen toteutumista:

 1. Tiimi kokee olevansa yhteen kuuluva tiimi, vaikka ei olekaan fyysisesti samassa tilassa.  

 2. Tiimin jäsenet tietävät, että heistä pidetään huolta, heitä arvostetaan ja he tekevät tärkeää työtä.  

 3. Tiimin fokus pysyy arjen tärkeissä tavoitteissa ja tehtävissä. Tiimin jäsenet saavat energiaa toisistaan, vahvuuksistaan ja tuloksistaan. 

Vinkkejä etäjohtamiseen:

Yhteenkuuluvuuden kokeminen on tärkeää. Auta tiimisi jäseniä olemaan lähellä toisiaan,  vaikka he ovatkin fyysisesti etäällä toisistaan. 

 • Tiimin viikoittaiset virtuaaliset “kotipesä”-tapaamiset ilman agendaalisäävät luottamusta ja läheisyyttä.

 • Työpäivän alun check-in ja päättymisen check-out jäsentävät työntekemistä ja tekevät tiimin jäsenistä toisilleen näkyviä. 

 • Kannusta tiimiä jakamaan työasioiden lisäksi myös toisia ilahduttavaa sisältöä. 

 • Muista myös puhelinkeskustelujen arvo! 

Kannusta tiimiläisiä tukemaan toisiaan. Tiedota ja varmista samalla vuorovaikutus.  

 • Pidä tiimisi tietoisena organisaationne tilanteesta ja päätöksistä. Sinun kannattaa tehdä tätä nyt enemmän kuin yleensä teet. 

 • Muista keskustella myös siitä, mikä pysyy ennallaan. Tiimisi ei ehkä tiedosta tätä. Muuttumatonta on useimmiten enemmän kuin muutosta!  

 • Järjestä riittävästi mahdollisuuksia kysymysten kysymiselle. Vastaa tai hanki vastauksia.

 • Kerro myös, mikäli et tiedä jostain tiimiäsi kiinnostavasta asiasta. Jos tiedät,  milloin tieto on saatavissa,  kerro sen aikataulu ja pidä siitä kiinni omassa tiedottamisessa. 

Keskittyminen ja energia säilyy paremmin, kun kiinnität tiimisi huomion arjen tärkeisiin tehtäviin ja onnistumisiin. 

 • Säännönmukaiset tehtäväja tilannepalaverit tukevat tiimin keskittymistä oikeisiin asioihin. Ne myös pitävät sinut ajan tasalla edistymisestä ja siihen vaikuttavista asioista. 

 • Pidä huolta, että tiimi tiedostaa tehtävien valmistumiset ja muut saavutukset. Valmistumiset rytmittävät työtä ja palkitsevat onnistumisesta.  

 • Positiivinen ja kannustava palautteesi kantaa tiimin jäseniä eteenpäin ja auttaa heitä muistamaan vahvuutensa. 

 • Välietappien saavuttamista kannattaa juhlistaa. 

 Pidä tuntosarvet ulkona huolille 

 • Kun olet läsnä ja kuuntelet aktiivisesti, huomaat mielialan muutokset. 
 • Soita ja keskustele, kun huomaat, että jollakin on paha olla. 
 • Hanki rohkeasti tukea ja apua tarvittaessa. 
 • Kannusta tiimiläisiä tukemaan toisiaan. 

 

Blogin kirjoittajassa Jukka Mannermaassa yhdistyy johtamiskokemus ja valmennusosaaminen. Hän toimii yritysten ja julkisen hallinnon johtamisen, johtamiskulttuurin ja esimiestyön kehittäjänä.

Ota yhteyttä:

Jukka Mannermaa

+358 40 844 9663

jukka.mannermaa@novetos.fi

 

English translation: 

 

How to lead your team when working remotely

fabian-grohs-GVASc0_Aam0-unsplash

The importance of good leadership is emphasized when your team is working remotely during these exceptional times. Leaders need to pay special attention to relevant leadership means and their effectiveness. Acting respectfully is particularly important for achieving results in exceptional times.

Based on my experience, I have collected some of the most important suggestions for you. These suggestions support the following three goals.

1) The team feels that they are a true team, even though they are not physically in the same place.

2) The team members know that they are cared for, valued and that they do important work.

3) The team's focus remains on important goals and tasks in everyday work. The team members get energy from each other, their strength, and their results.

 

Experiencing team cohesion is important. Help your team members stay close to each other even though they are physically apart.

• Weekly virtual “home base” team meetings without an agenda builds trust and intimacy.

• Daily check-in and check-out meetings structure the work and make team members visible to each other.

• Encourage the team to share also content that is joyful.

• Don’t forget the value of telephone calls!

 

Encourage team members to support each other. Communicate while ensuring interaction.

• Keep your team aware of the situation and decisions in your organization. You should do this now more than you usually do.

• Be sure to discuss what remains unchanged. Often, there is more continuity than there is change!

• Provide ample opportunity to ask questions. Answer or look for answers.

• Also, tell the team if you do not know about something that is relevant to them. If you know when the information is available, tell them its schedule and stick to it in your own information sharing.

 

Ensuring your team pays attention to important tasks and successes in their everyday work helps them to stay focused and energized.

• Regular task and status meetings help the team to focus on the right activities. This is also a great way to keep you updated on the progress and the issues affecting it.

• Make sure the team is aware of completion of the major activities and other key accomplishments. Paying attention to activity completion phases the work and rewards success.

• Your positive and supportive feedback carries the team members forward and helps them remember their strengths.

• It is worth celebrating the milestones.

 

Be sensitive for your team members’ concern

• You notice better changes in mood when you are present and listen actively.

• Call and talk when you notice that someone is not feeling well.

• Ask help when needed.

• Encourage the team members to support each other.

 

Tilaa blogimme