Skip to content
Menu
close-icon-lq

HR-käytäntöjen eettisyys

advertisement-businessman-hands-533444

advertisement-businessman-hands-533444


HR:n tehtävänä on tukea oikeudenmukaisuuden johtamista organisaatioissa - ei kaivaa maata sen alta.

Eettiset ohjelmat (codes of ethics) ovat yleistyneet suomalaisissa yrityksissä. Niiden tavoitteena on ohjata henkilöstöä toimimaan eettisesti ja yrityksen keskeisten periaatteiden mukaisesti. Tuore tutkimus työnhakijoiden ulkomaalaisten nimien vaikutuksesta yritysten rekrytointipäätöksiin osoittaa, miten organisaatioiden eettiset periaatteet tai niiden toimeenpano eivät ole ulottuneet rekrytointikäytäntöihin asti. Etnisyyteen, ikään jne. liittyvä syrjintä rekrytointiprosessissa on räikeä esimerkki epäeettisestä toiminnasta ja siksi jokaisen yritysvastuuseen panostavan organisaation pitäisi puuttua tähän ristiriitaan välittömästi.

Toinenkin ristiriita pistää tässä uutisessa silmään. Lukuisat tutkimukset osoittavat, että työntekijöiden kokemukset työnantajan toimien oikeudenmukaisuudesta vaikuttavat suoraan siihen, miten hyvin eettiset ohjelmat toteutuvat toiminnan tasolla. Jos henkilöstö kokee, että organisaation puheet ja teot eivät vastaa toisiaan, työntekijöiden kyynisyys ja välinpitämättömyys ovat luonnollisia reaktioita johdon käynnistämiin eettisiin ohjelmajulistuksiin.

Työntekijöiden kokemus organisaation oikeudenmukaisuudesta rakentuu pitkälti arkisista yksilöille tärkeistä tilanteista työpaikalla. Tällaisia ilmeisiä asioita ovat mm. reiluus rekrytoinnissa, palkkauksessa, suoritusten palkitsemisessa, ylennyksissä, rankaisemisessa jne. Nämä asiat ovat samalla henkilöstöhallinnon olennaista tehtäväkenttää. Siksi HR on keskeisessä roolissa, kun johdetaan ja tuetaan henkilöstön oikeudenmukaisuuden kokemusta.

Itse asiassa suurella osalla, ellei kaikilla HR:n käytännöillä on tavalla tai toisella kytkös etiikkaan. HR-ammattilaisella on mahdollisuus muuttaa, muovata ja uudelleenohjata ihmisten elämiä joka päivä, kun hän tekee ja toteuttaa henkilöstöä koskevia päätöksiä. Jokaisella HR:n tekemällä päätöksellä on voittajia ja häviäjiä. Siksi henkilöstöhallinnossa (ja esihenkilötyössä) tehdyt päätökset on pystyttävä tarpeen vaatiessa perustelemaan eettisesti. Tästä syystä on kammottava virhe, jos organisaation HR-käytännössä, kuten rekrytoinneissa, piilee selkeitä epäeettisiä toimintatapoja.

HR:n tehtävänä on tukea oikeudenmukaisuuden johtamista organisaatioissa – ei kaivaa maata sen alta. Eettisillä HR-käytännöillä vahvistetaan henkilöstön oikeudenmukaisuuden kokemusta ja tuetaan samalla organisaation eettisten toimintatapojen toimeenpanoa ja arjen tekemisen arvojenmukaisuutta.

Ole yhteydessä, jos kaipaat sparrailua hr-käytäntöjenne eettisyyden kanssa!

 

 

Tilaa blogimme