Novetos

Novetos

Recent Posts:

Profiilityökalut esittelyssä

Ajankohtaista

   Mitä eroa on Extended DISC-analyysillä, Workplace Big Five -mallilla ja enneagrammilla? Entä mitä hyötyä työyhteisölle on näistä erilaisista profiilityökaluista?

Miten siirtyä työntekijöiden houkuttelusta työntekijäpitoon?

Ajankohtaista

   Monella alalla on tällä hetkellä vaikeuksia rekrytoida osaajia. Osaajien houkuttelun lisäksi olisi tärkeää kiinnittää huomiota työntekijäpitoon sekä kuumentuneen markkinan aiheuttamaan bumerangi-ilmiöön.

Kiva vai kova? Millaista johtamista tuloksenteko vaatii?

Ajankohtaista

   Millaista johtamista menestyminen ja kestävien tulosten tekeminen vaatii? Tuleeko johtajan olla tuloksentekoon fokusoitunut vai henkilökunnan hyvinvointiin keskittyvä?

Tervetuloa Uudistuva johtaja -julkistustilaisuuteen!

Ajankohtaista

   Teimme syksyllä selvitystä uudistuvan johtajan taidoista ja yli sata johtajaa ja esihenkilöä kertoi meille näkemyksensä, mitkä ovat tulevaisuudessa tarvittavia ihmisten johtamisen taitoja ja kyvykkyyksiä, joilla

Lämmin kiitos kuluneesta vuodesta!

Ajankohtaista

   Vuosi 2022 on ollut jälleen muutosten vuosi ja vallitseva maailmantilanne on vaikuttanut meidän kaikkien arkeen. Tarve inhimilliselle työelämälle on entisestään korostunut ja teemme sen puolesta töitä myös vuonna

Valmentavan johtamisen valmennukset vuonna 2023

Ajankohtaista

   Uusien sukupolvien odotukset, hybridityöskentelyn myötä heikentynyt yhteisöllisyys ja monin tavoin muuttuva työelämä asettavat haasteensa johtamiselle. Työntekijät etsivät merkityksellisyyttä ja odottavat

Tule mukaan Ajattelusta tuloksiin -workshopiin!

Ajankohtaista

   Tehdäänkö johtoryhmissä päätöksiä ilman syvällistä ajattelua? Tiivistahtinen työ pakottaa tekemään päätöksiä kiireessä ja eikä aina ole riittävästi aikaa ajatteluun ja argumentointiin.

Mitä uudistuvalta johtajalta vaaditaan tulevaisuudessa?

Ajankohtaista

   Asiakkaidemme kanssa käydyissä keskusteluissa esiin nousevat usein kysymykset siitä mitä ovat tulevaisuudessa tarvittavat ihmisten johtamisen taidot ja kyvykkyydet, jotta saavutetaan yhteiset tavoitteet.

Tervetuloa Miten esihenkilönä sitoutat henkilöstöä -tapahtumaan!

Ajankohtaista

   Poikkeukselliset vuodet ovat saaneet monet miettimään oman työnsä mielekkyyttä sekä odotuksiaan työnantajaa kohtaan. Kun osaajista on entistä kovempi kilpailu, on tärkeää kiinnittää huomiota keinoihin, joilla

Novetoksen uudeksi toimitusjohtajaksi on valittu Outi Tenhola

Ajankohtaista

Psykologian maisteri Outi Tenhola aloittaa Novetoksen toimitusjohtajana 1.9.2022. Outi Tenhola tulee Administer Oyj:stä, jossa hän on toiminut konsernin henkilöstöjohtajan tehtävässä.
Content not found