Skip to content
Menu
close-icon-lq

Mitä pappi voi oppia etiikasta liike-elämässä?

tabletti

Puolitoista vuotta sitten jätin seurakuntapapin hommat hetkeksi ja lähdin opiskelemaan uutta tutkintoa. Opinnot johdattivat minut harjoitteluun liikkeenjohdon konsultoinnin maailmaan. Harjoitteluni aikana Novetoksessa huomaan keskustelleeni etiikasta ja arvoista enemmän kuin pitkään aikaan aiemmin.

En tarkoita, etteivätkö eettisyys ja arvot kuuluisi seurakuntapapin työhön. Päinvastoin ne tuntuvat olevan niin itsestään selvä osa seurakuntatyötä, ettei niistä aina muisteta keskustella. On selvää, että seurakunnan työntekijöiden tulee toimia eettisesti ja kirkon arvojen mukaisesti. Kokemukseni mukaan tämä toimii monessa seurakunnassa ulospäin suhteessa seurakuntalaisiin, mutta työyhteisön sisällä tilanne voi olla toinen.

Seuratessani Novetoksen valmennuksia liike-elämässä olen huomannut, että menestyvissä yrityksissä etiikka ja arvot otetaan tosissaan. Sekä asiakkaiden kanssa että työyhteisön sisällä. Eettisyys tarkoittaa kykyä tehdä oikeita ja hyviä ratkaisuja suhteessa toisiin ihmisiin. Toisten näkökulmien huomioiminen ja omien tekemisten arvioiminen laajemmasta näkökulmasta puolestaan parantavat työn tulosta.

Novetoksen monissa valmennuksissa olemme opetelleet esimerkiksi kuuntelun taitoa, luottamuksen rakentamista, samalla puolella olemista ja eri näkökulmien yhteensovittamista. Näitä taitoja olisi hyvä palautella mieleen niissäkin työyhteisöissä, joissa etiikka ja arvot kuuluvat työnkuvaan.

risti

Gradussani käsittelin pappien alanvaihtoa ja siihen johtaneita syitä. Monet syistä liittyivät työyhteisön ja johtamisen ongelmiin. Ajattelen, että näihin asioihin seurakunnissa voitaisiin vaikuttaa kääntämällä huomio hetkeksi työyhteisön sisälle. Seurakunnissakin olisi hyvä välillä opetella toisten kuuntelemista ja toisen näkökulman ymmärtämistä sekä antaa aikaa ja arvoa esimiestyölle. Silloin työ voisi olla vähemmän kuormittavaa.

Googlen tekemän laajan tutkimuksen mukaan huipputiimi syntyy työn merkityksellisyyden kokemuksen lisäksi empatiasta ja kommunikaatiosta. Jos menisin seurakuntaan kertomaan tästä mullistavasta tutkimustuloksesta, minua pidettäisiin vähä-älyisenä. Mutta jos tulos on niin itsestään selvä, mikseivät kaikki tiimit ole huipputiimejä?

Kirjoittaja: Marjaana Faugel (ent. novetoslainen)

Tilaa blogimme