Skip to content
Menu
close-icon-lq

Merkityksen kokeminen on työelämän suurin tarve

kukka

Kirjoitettiin kollegojen kanssa kirja merkityksen kokemisesta. Kirjan julkistamistilaisuuden osallistujamäärä muistutti minua siitä, miksi kirjoitimme kirjamme. Yhä useampi johtaja ymmärtää, että tehopuristettujen lukujen takana on ihminen. Huipputiimin vetäjä tiedostaa, että innostuneet ja sitoutuneet tiimiläiset yltävät huikeisiin suorituksiin, kun heillä kokemus jostakin merkityksellistä tai jopa ainutlaatuisesta.  Tulokset eivät synny tuloksia tuijottamalla. Tulokset syntyvät sytyttämällä ihmiset, jotka tekevät nuo tulokset.

Sisäisen motivaation kannalta on äärimmäisen tärkeää, että ihminen kokee tekevänsä merkityksellistä työtä ja samalla kokee itsensä merkitykselliseksi.

Kirjan yksi esimerkki kertoo linja-autoyhtiö Nobinasta, jossa toteutettiin laaja työhyvinvointihanke. Hankkeessa kiinnitettiin huomio uudenlaiseen johtamistapaan. Ryhmäpäällikkö Jani Mäenpään sanoin: ”Johtaminen on paljon muuta kuin vain työvuorojen jakamista. Esimiehen tehtävänä on tukea ja motivoida työntekijöitä parempiin suorituksiin.” Esimiehet hahmottivat työnsä merkityksen. Kuljettajat vastaavasti kertoivat, että he kokevat työnsä merkityksellisempänä kuin ennen. He eivät kuljeta enää linja-autoja vaan asiakkaita.

Merkityksen kokemus saattaa kadota työpaikalla nykyisen taloustilanteen aiheuttamien leikkureiden, tehokuurien ja toistuvien yt-neuvotteluiden alle. Kun huippusuorituksiin trimmattu tiimi joutuu käymään tehokuurit yllättäen läpi, siinä koetellaan merkityksen kokemista. Työpanokset syynätään perinpohjaisesti. Kenen palveluja tarvitaan, kenen ei? Kuka lähtee, kuka jää? Ilmapiiri kiristyy, ja yhteistyö ei käykään enää kuin tanssi. Merkityksen kokeminen jää selviytymisen tunteen alle.

Merkitys katoaa joskus – miten sen voi löytää uudelleen? Voit aloittaa vaikka seuraavasta kolmesta kohdasta:

  1. Miksi teen, mitä teen? Mitä/ketä se palvelee?
  2. Miten paljon annan itsestäni? Antaako työ tarpeeksi haasteita?
  3. Mitkä ovat unelmani? Mitkä niistä toteutuvat jo tänään?

 

Vaikeudet eivät estä meitä kokemasta merkitystä. Päinvastoin ne kirkastavat sitä, mikä elämässä on todella tärkeää. Loppupeleissä merkityksen kokeminen on ihmisen tarpeista se oleellisin. Jaksamme sälää, tulipalojen sammuttamista, yt-neuvotteluja, kun sillä on mieli ja tarkoitus. Johtajalla on tässä merkittävä rooli. Johtajan tehtävä on luoda tarkoitus tekemiseen. Hahmottaa se ensiksi itselleen ja sitten muille yhä uudelleen ja uudelleen.

Tilaa blogimme