Skip to content
Menu
close-icon-lq

Menestys vaatii turvallista turvattomuutta

”Monien huipputiimien ja yksilöiden menestys selittyy heidän kokemallaan epävarmuudella ja menettämisen pelolla.”

Näin raflaavasti kuvasi Nordic Business Forumissa puhunut ”tiikeriäiti” Amy Chua huipputiimien menestystekijöitä. Chua ja hänen miehensä Jed Rubenfelt ovat tutkineet erilaisia hyvin menestyneitä ryhmiä, tiimejä ja yksilöitä etsiessään menestystä selittäviä tekijöitä.

He esittävät kirjassaan The Triple Package kolme keskeistä menestyksen selittäjää. Nämä ovat 1) käsitys oman viiteryhmän ylivertaisuudesta, itseluottamus ja usko omiin kykyihin, 2) pelko ja epävarmuus tulevaisuudesta ja 3) itsekuri ja työteliäisyys.

Suurimmat menestystä selittävät tekijät liittyvät heidän mukaansa epävarmuuteen. ”Vaaran tuntu, epävarmuus ja epätasa-arvo omaa joukkoa kohtaan opettaa pitämään tiukemmin kiinni siitä, mitä on jo saavuttanut tai saavuttamassa ja taistelemaan menestyksestä. Tietynlainen ylemmyydentunne ja menettämisen pelko toimivat myös yhdessä ”näytän teille” –tyyppistä käytöstä.” (HS 8.10.2016)

Chuan ajatukset herättävät minussa kysymyksiä. Onko todella niin, että saavutamme parhaimmat tulokset, jos organisaatioissa valitsee epävarmuuden tunne ja keskitymme keskinäiseen kilpailuun? Eikö tämä johda heikkoon vuorovaikutukseen, tiedon panttaamiseen ja osaoptimointiin?

Mieleeni palaa viime vuonna Nordic Business Forumissa puhuneen Simon Sinekin esitys luottamuksen vaikutuksesta menestykseen. Sinek alleviivasi tarvetta luoda organisaation sisälle keskinäisen turvallisuuden tunne, jotta organisaation voimat voidaan yhdistää taistelemaan ulkoista uhkaa vastaan. Organisaation energia käytetään muutoin herkästi sisäiseen kilpailuun, mikä samalla estää yhteistyön, tiedon jakamisen ja keskinäisen oppimisen.

Sinekin mielestä johtajien keskeisin tehtävä on luoda organisaatioon sisäisen turvallisuuden tunne, jossa jokainen uskaltaa luottaa kollegoihinsa ja antaa oman parhaan panoksensa yhteisen hyvän eteen. Näin tehdäkseen johtajien tulisi asettaa alaistensa etu oman etunsa eteen.

Samaa viestiä painottaa myös HCL Technologies yhtiön suuruuteen luotsannut Vineet Nayar kirjassaan ”Employees first, customers second”. Kun henkilökunta kokee olevansa johdon arvostama ja että johto on olemassa heitä varten, he ovat valmiita luottamaan johtoonsa ja tekemään parhaansa yrityksen menestymiseksi.

Kokemukseeni nojaten jaan Chuan ajatukset itsetunnon, tietynlaisen epävarmuuden tunteen ja itsekurin kriittisyydestä menestyksen nälälle. Sisäisen kilvoittelun sijaan näkisin kuitenkin, että meidän tulisi panostaa sisäiseen turvallisuuden tunteeseen.

Meidän on avattava silmämme globalisaation, digitalisaation ja robotisaation aiheuttamille muutostekijöille. Elämme exponentiaalisen muutoksen maailmassa, jossa uusia markkinoita muovaamia voimia ilmestyy kuin sieniä sateella.

Menestyminen edellyttää kaikkien osaamisen, kyvykkyyden ja kapasiteetin yhteen valjastamista ulkoisten uhkien ja muutosten kohtaamiseksi. Tarvitaan valmentavaa johtajuutta, keskinäistä luottamusta ja menestymisen nälkää.

Tilaa blogimme