Skip to content
Menu
close-icon-lq

Management by Säntäily – lyhyt oppimäärä

Management by Säntäily ei ole uusi innovaatio, mutta historian nykyvaiheessa sillä on poikkeuksellisen mehevät toimintaedellytykset. Informaation nopeus, matriisit, talouden turbulenssi, kilpailun kiristyminen, globaalit markkinat ja ajattelun korvaaminen datatiedolla ovat kuohkeaa maaperää säntäilevälle johtamiselle.
Säntäilyjohtaminen noudattaa syklisesti seuraavaa kaavaa:

 1. Pelkää ja panikoi
 2. Tee muutosohjelma
 3. Etsi syylliset ohjelman epäonnistumiseen
 4. Hauku tai erota
 5. Pelkää ja panikoi
 6. Tee…

Tämän johtamisteorian keskeinen piirre on, että sanoille luodaan uusia merkityksiä:

 • ”Näiden globaalien haasteiden edessä meidän on opittava ajattelemaan uudella tavalla. Edessämme on nopeassa aikataulussa toteutettava transformaatioprojekti.” Säntäily-Suomi -sanakirja paljastaa, että edessä on organisaatiomuutosten ja yyteittein sarja.
 • ”Meidän on parannettava kilpailukykyämme ja karsittava rönsyt. Jokainen kivi on käännettävä.” Sanakirjan mukaan edessä on sarja irrallisia säästötoimia, jotka lopulta lisäävät kustannuksia 10 prosenttia.
 • ”Johtamisfilosofiamme on jokaisen työntekijän arvostaminen. Uskomme valmentavaan johtamiseen.” Käytännössä tämä tarkoittaa käskyttävää johtamista ja pelon luomista organisaatioon.

Innovaatioiden tuottamisen kentällä on korostettu, että asiat ja arvot kannattaa välillä kääntää päälaelleen. Tässä piilee säntäilyjohtamisen suuri oivallus. Perusteellisen suunnittelun sijasta luotetaan reaktiivisiin toimenpiteisiin. Paljon puhuttu sisäisen motivaation ja kannustuksen voima korvataan pelkoefektillä. Asemansa tai työpaikkansa menettämistä pelkäävä henkilö on kuuliaisempi kuin itseohjautuva solisti.

Tekemäni haastattelut osoittavat, että Management by Säntäily on saavuttamassa jalansijaa kaikenlaisissa organisaatioissa yrittäjävetoisista pienistä ja keskisuurista yrityksistä aina pörssiyhtiöihin ja julkisen sektorin hallintoon.

Toistaiseksi ei ole vielä systemaattisesti tutkittu, miten uusi johtamisihanne vaikuttaa Suomen kilpailukykyyn. On alustavia indikaatioita, että säntäilyllä on myös kielteisiä seurauksia. Mikäli sellaisia alkaa ilmetä, ehdotan johtajille kolmea toimenpidettä.

 1. Pysähtykää välillä miettimään, mikä on organisaationne olemassaolon tarkoitus.
 2. Pysähtykää miettimään myös omaa roolianne johtajana. Mikä sinulle on tärkeää? Mihin uskot? Miksi olet johtaja? Mikä on kutsumuksesi?
 3. Lopettakaa säntäily.

Tapio Aaltonen

Novetos Oy 22.5.2015

Tilaa blogimme