Skip to content
Menu
close-icon-lq

Johtamisen muotoilulla kohti valmentavaa johtajuutta

”Hyvää muotoilua ei ole pelkästään se, miltä asiat näyttävät, vaan kuinka ne toimivat.”

Kun katsot johtamistasi nykyhetkessä Steve Jobsin esittämän yllä olevan design-määrittelyn kautta, tee pieni arvio siitä, kuinka hyvin aiemmat johtamisen tapasi toimivat uuden normaalimme ajassa.

Johtamisen muotoilun voi nähdä kykynä muuttaa omaa johtajuuttaan vastamaan paremmin sekä nykyhetkeä että tulevaa. Nykyisessä normaalissa se tarkoittaa enenevässä määrin valmentavaa johtamista. Se antaa mahdollisuuden auttaa ja tukea erilaisia ihmisiä erilaisissa tilanteissa suoriutumaan niin työstään kuin arjesta mahdollisimman hyvin.

Viime maaliskuun jälkeen käymissäni keskusteluissa lukuisten johtajien ja esimiesten kanssa, on esiin aina noussut huoli omista tiimiläisistä.

Suurimmiksi haasteiksi etäältä johtamisessa on koettu kyky tai mahdollisuus (tai niiden puute) johtaa ihmisiä enemmän itseohjautuviksi työnsä suorittamisessa, sekä pystyviksi huolehtimaan omasta hyvinvoinnistaan.

Seuraavaksi tarjoan sinulle vinkkejä oman johtamisesi muotoilemiseksi entistä enemmän valmentavaan suuntaan. Huomaa, että pääset tässä välittömästi muotoilemaan omaa johtamisen tapaasi, siihen liittyvää ennakkoajattelua ja suunnittelua, ajankäyttöä, reagointia, sekä tunteiden käsittelyä. Kaikki tämä tapahtuu kuitenkin työelämän kontekstissa.

  • Aloita onnistumisista. Kysy joka kerran kohdatessanne, missä olet onnistunut, mikä on mennyt hyvin.
    • Muista reagoida kuulemaasi vastaukseen.
  • Kysy, mitä tukea tarvitset, kuinka voin auttaa.
    • Muista reagoida kuulemaasi vastaukseen. 
  • Kiitä ja kannusta: jaettu ilo on moninkertainen teholtaan ja tunnetasoltaan.

  • Kohtaamisen jälkeen, pohdi hetki tapaamistanne ja mieti, mitkä asiat erityisesti toimivat juuri tämän persoonan kanssa ja mitä kenties haluaisit kehittää.

Kääntäen tämä siis tarkoittaa sitä, ettet kohtaamisessa vain vie henkilölle tekemistä, haasteita, puutteita ja paineita, vaan tuot niiden lisäksi ja vastapainoksi onnistumiset, vahvuudet ja inhimillisyyden mukanasi. Valmentavina johtajina toimien rakennamme työyhteisöömme psykologisesti turvallisen ja voimaannuttavan ilmapiirin.

Bonus: Todennäköisesti huomaat pian, että saat myös oman porukkasi toimimaan kanssasi samalla tavoin.

 

Otathan rohkeasti yhteyttä, mikäli tarvitset apua, vinkkejä tai tukea:

Kirjoittaja Reijo Mylläri on kokenut coach ja työnohjaaja, sekä johtajien ja myyjien sparraaja. Reijoa motivoi halu auttaa tekemään työelämästä kaikille elämisen arvoista, sekä mahdollisuus tukea ihmisiä myös heidän muussa elämässään.

 

Tilaa blogimme