Skip to content
Menu
close-icon-lq

Itsensä johtamisen mestarikin tarvitsee johtamista

Vuoden alussa julkaisimme selvityksen uudistuvan johtajan taidoista (selvityksen voit ladata täältä)Saimme yli sata johtajaa ja esihenkilöä kertomaan meille näkemyksensä. Kyselyssä vastaajat ottivat kantaa myös kysymykseen, mihin heidän organisaationsa suurimmat johtamisen haasteet liittyvät. Tulos ei yllättänyt, ykkössijan nappasi 31,6 prosentilla itsensä johtamisen taidot.  

Esihenkilötyön haasteet ja itsensä johtaminen

Esihenkilötyössä törmää monenlaisiin haasteisiin. On motivaatiovajetta, ali- ja ylisuoriutumista, kuormittumista, huolimattomuutta, ristiriitoja sekä aikataulujen venymistä ja paukkumista, vain muutamia mainitakseni. Nämä nähdään usein yksilön itsensä johtamisen taitojen puutteina, jolloin ajatus herkästi ohjautuu siihen, että yksilön tulisi ryhdistäytyä ja alkaa johtamaan itseään paremmin.

Toisinaan voi olla paikallaan pysähtyä kysymään, että voiko olla kyse jostain muustakin kuin itsensä johtamisen vajeestaMillaiseksi me oikeastaan miellämme taitavan itsensä johtajan? Onko itsensä johtamisen mestari se, joka tekee kaiken täydellisesti, ei ikinä valita, eikä väsy? Se työntekijä, joka ei nosta vaikeita asioita keskusteluun eikä kyseenalaista sovittuja toimintatapoja?

Toisinaan ajatellaan virheellisesti, että itsensä johtamisessa onnistuminen tai epäonnistuminen on 100-prosenttisesti kiinni siitä, miten yksilö toimii. Tämä ajatus on ymmärrettävä, sillä viittaahan sanoitus "itsensä johtaminen" ihmisen omaan toimintaan. Yksilö ei kuitenkaan ole irti toimintaympäristöstään, organisaationsa kulttuurista, toimintatavoista eikä ennen kaikkea häneen kohdistuvasta johtamisesta.

Paraskaan itsensä johtamisen mestari ei voi onnistua, jos ympäristö ei sitä mahdollista

Tiimin jäsenten itsensä johtamisen taitojen kehittämisen tukeminen on nimenomaan johtamistehtävä eikä esihenkilö voi odottaa itsensä johtamisen taitojen kasvavan, jos ei itse ole tiimiläisiään tällä matkalla auttamassa. Esihenkilöiden tehtävä on mahdollistaa itsensä johtamista, toisin sanoen luoda puitteet, jossa yksilön kasvu voi tapahtua. 

Miten esihenkilö voi mahdollistaa tiimiläistensä itsensä johtamisessa kehittymistä?  

  • Näe toisen potentiaali. Kun ihmiselle välittyy tunne, että hänessä on potentiaalia kasvaa rohkeus itsensä kehittämiselle. Toimi peilinä ja sanoita ne vahvuudet ja orastavat taidot, joita ihminen ei itsessään vielä kykene näkemään.  
  • Kyseenalaista uskomuksesi. Se, mitä ajattelet johdettaviesi itsensä johtamisen kyvykkyydestä ei välttämättä ole totta. Mikä sinusta välittyy toiselle ihmiselle, jos johdat häntä asenteella ”en usko hänen kyvykkyyteensä”?  Mitä, jos et vain tiedä, mitä he tarvitsevat kehittyäkseen? Mitä, jos he ovat polulla, joka ei ole heidän polkunsa?  
  • Käy dialogisia palautekeskusteluja, jotka lisäävät toisen itsetuntemusta. Ottakaa reflektioon työskentelyä ohjaavat arvot, uskomukset ja työn merkityksellisyyden sekä inspiroitumisen lähteet. 
  • Luokaa yhteinen kirkas näkemys työn tavoitteista. Kukaan ei voi onnistua itsensä johtamisessa, jos ei tiedä, mitä häneltä odotetaan. Varmista riittävän usein, että olette yhteisellä kartalla. Toisten kanssa tämä on päivittäistä keskustelua, toisten kanssa se tapahtuu harvemmin.
  • Auta priorisoimaan ja asettamaan kohtuulliset tavoitteet. Luokaa yhdessä ymmärrystä, missä tehtävissä riman saa luvan kanssa alittaa, mitkä asiat saa unohtaa, mitä voi lykätä, mihin 8½ suoritus on riittävä ja mihin panostetaan täysillä.
  • Ruoki innostusta ja motivaatiota. Milloin viimeksi olet kysynyt johdettaviltasi, mitkä ovat heidän työnsä tähtihetkiä? Missä he onnistuvat nyt, entä millaisten asioiden äärellä haluavat tulevaisuudessa onnistua? 
  • Tue oppimista, kehittymistä ja uusien ratkaisujen löytämistä. Rohkaise katsomaan asioita eri näkökulmista ja haasta positiivisesti kokeilemaan uusia haasteita, vaikka pieninä palasina.  

Helsingin Sanomat kirjoitti esihenkilöiden roolista tiimiläisten itsensä johtamisen mahdollistajana muutama vuosi sitten. Jutun pointit elävät vielä tänäkin päivänä. Kurkkaa juttu täältä.  

 

Jos kaipaat vinkkejä itsensä johtamiseen, käy lataamassa oppaamme.

 

Blogin kirjoittaja Hanna Poskiparta oivalluttaa tunnistamaan itselle, työyhteisölle ja organisaatiolle merkitykselliset asiat. Hän herättelee asiakkaita löytämään rohkeutensa ja vahvuutensa, katsomaan asioita uudesta näkökulmasta, luomaan selkeitä tavoitteita ja tukee löytämään askelmerkit onnistumisen tielle.
 

Kuva: Unsplash / 

Tilaa blogimme