Muutos on väistämätöntä, sano siis elämällesi: "Tahdon" ja levitä siipesi!

Hanna Poskiparta

Valmentaja, coach, työpsykologi
 

Pätevyydet: PsM, Organisaatiokonsultti (FINOD), Ratkaisukeskeinen työnohjaaja/coach, Workplace BigFive -sertifikaatti

Työkielet: suomi, englanti

Ota yhteyttä:
+358 400 811 693
Sähköposti
LinkedIn

CV

Hanna auttaa yrityksiä kehittämään johtamis- ja työhyvinvointikulttuuria sekä tukee muutostilanteissa, kun tarvetta on kirkastaa tavoitetta, taklata onnistumisen esteitä, vahvistaa olemassa olevia vahvuuksia ja luoda luottamuksen ilmapiiri.  Hänen työotteessaan korostuvat asiakaslähtöisyys, valmentava ja arvostava esihenkilötyö, omistautuminen omien arvojen ja unelmien mukaiseen toimintaan sekä myönteisen energian kasvattaminen. Hannan tavassa ajatella on aina ihminen ytimessä.

Hannan kanssa asioita viedään eteenpäin, kun

  • Kehitetään organisaation työhyvinvointikulttuuria
  • Kasvatetaan esihenkilöiden ja johtajien valmiuksia johtaa ihmisiä kohti onnistumista. Rakennetaan valmentajan johtamisen kulttuuria ja vahvistetaan esihenkilövalmiuksia etenkin haastavissa johtamistilanteissa
  • Työyhteisöä jalostetaan entistä toimivammaksi, on  tarvetta sovitella ristiriitoja, rakentaa luottamusta ja löytää yhteinen tapa toimia
  • Halutaan kehittyä itsensä johtamisessa, omien arvojen tunnistamisessa ja omasta hyvinvoinnista huolehtimisesta

Hanna ammentaa osaamisensa pitkästä kokemuksesta työpsykologina, konsulttina, kehittäjänä ja johtajana. Energiaa ja palautumista Hanna saa lenkkipolulta, jumppatunneilta, perheestä, luonnosta ja ratsastuksesta.

Hannasta sanottua:

”Valmentajana aidosti kuunteleva, lempeän jämäkkä ja omistautuneesti työskentelevä.  Innostunut ja innostava!”

"Coaching-prosessissa Hanna on oivalluttanut minua katsomaan asioita uudella tavalla ja näkemään erilasia reittejä edetä haasteiden kanssa. Keskusteluilmapiiri on turvallinen ja salliva, mutta samalla tavoitteellinen ja ratkaisuja hakeva. Koen, että coachingin avulla armeliaisuus itseä kohtaa uuden äärellä on kasvanut. Olen enemmän sinut sen kanssa, että kaikkea ei tarvitse heti tietää ja osata, pystyn myös paremmin rajaamaan omaa työtäni."