Skip to content
Menu
close-icon-lq

Itsen johtaminen ja ajanhallinta kiireen lieventämiseen ja työmukavuuden parantamiseen

Monet raatavat jaksamisensa äärirajoilla. Itsen johtamisen taitoihin ja ajanhallintaan etsitään vinkkejä netistäkin.

Tutkijat Carmeli, Meitar ja Weisberg selvittivät itsen johtamisen ja innovatiivisuuden välistä yhteyttä. Tutkimus osoitti, että itsen johtaminen sisältää kolme strategiaa, jotka vaikuttavat suoritukseen, innovatiivisuuteen ja tehokkuuteen: käyttäytymis- ja palkitsemisstrategiat sekä rakentavat ajattelumallit.

Käyttäytymisstrategia vaatii kykyä oman toiminnan arviointiin

Itsen johtaminen on prosessi, joka alkaa oman toiminnan havainnoinnilla, reflektoinnilla. Reflektoinnissa on keskityttävä omiin vahvuuksiin. Ole ylpeä taidoistasi ja osaamisistasi. Peter Druckerin mukaan henkilö voi toimia vain vahvuuksistaan käsin.

Kehittämiskohteitaan on helpompi nimetä kuin vahvuuksiaan. Itsen havainnointiin kuuluu, että tunnistat niitä käyttäytymisen piirteitä, joita haluat lisätä, muuttaa tai poistaa. Muista olla armollinen itsellesi. Positiivinen palaute itselle kasvattaa motivaatiota, kun taas itsekritiikki vähentää sitä.

Oman toimintatyylin arviointiin on olemassa monia hyviä menetelmiä. Yksi parhaista on enneagrammi. Sen avulla hahmotat oman toimintatyylisi vahvuudet ja sudenkuopat.

Vinkki 1: Aloita tekemällä lista vahvuuksistasi. Kysy kollegan mielipidettä. Tunnista luontainen toimintatyylisi. Käytä apuna Enneagrammia. Tunnista toimintatyylisi sudenkuopat.

 

Palkitsemisstrategiat kohdistuvat positiivisiin kokemuksiin

Työnohjauksissa ja työyhteisövalmennuksissa kuulen asiakkailtani, miten heitä rasittavat kiireinen työtahti ja jatkuvat muutokset. Keskustelun edetessä kysyn, mikä heitä auttaa jaksamaan. Lähes poikkeuksetta saan vastauksen, että työ itsessään on antoisaa. Asiakaskohtaamiset, työn merkityksellisyys, hyvät työkaverit. Työn näkeminen arvokkaana, palkitsevana ja motivoivana on tärkeä osa itsen johtamista.

Jos et koe työtäsi palkitsevana ja motivoivana, pysähdy miettimään, mistä se johtuu. Onko kyseessä liian haastava tai liian helppo työ? Puuttuuko työvälineitä, ohjeistusta, linjauksia? Vai oletko vain väärässä paikassa tai vääränlaisissa työtehtävissä?

Vinkki 2: Pysähdy pohtimaan, mikä nykyisessä työssäsi innostaa sinua.

Itsen johtaminen on tärkeää, mutta myös kaiken muun johtamisen on oltava tasapainossa. Johtamisen voi jakaa kolmeen tarkasteluosaan: sisältö, prosessit ja ihmiset. Kerää vinkit tasapainoiseen johtamiseen.

Rakentavat ajattelun mallit ovat eheyttäviä ja toistuvia

Yksilöillä voi olla rakentavia tai tuhoavia ajattelun malleja, jotka vaikuttavat tunteisiin sekä tapaan käyttäytyä ja reagoida.

Ajattelumallejaan voi muuttaa kiinnittämällä huomion mahdollisuuksiin, ei esteisiin. Optimistiset ajattelumallit vievät parhaaseen lopputulokseen.

Optimisti näkee ongelman haasteena ja tekee kaikkensa ratkaistakseen sen. Pessimistin mielestä ongelma häiritsee, kestää tai aiheuttaa konflikteja.

Vinkki 3: Ole tietoisesti positiivinen. Kun kohtaat ongelman, keskity hakemaan ratkaisua.

New Call-to-action

Organisaatioiden kannattaa sijoittaa itsen johtamisen taitojen kehittämiseen

Itsen johtaminen on taito, jonka avulla yksilöt saavat aikaan parempia työsuorituksia. Carmelin, Meitarin ja Weisbergin tutkimus osoittaa, että taidon omaavat henkilöt kykenevät ohjaamaan ja hallitsemaan itseään hyvin erilaisissa olosuhteissa.

Itsen johtamisen taitojen kehittäminen on helpommin sanottu kuin tehty. Tarvitsemme aikaa pysähtyä asian äärelle ja keskustelukumppanin. Jos haluat yrityksellesi oman valmennuskokonaisuuden, ota yhteyttä Eevaan tai Hannaan.

Tilaa blogimme