Skip to content
Menu
close-icon-lq

Hyvä uusi arki

takahiro-sakamoto-IMued0tpO1s-unsplashdawid-zawila--G3rw6Y02D0-unsplash

 

Maailmassa mikään ei ole varmaa - paitsi muutos. Juuri kun olemme sopeutuneet tähän poikkeukselliseen aikaan ja elämä on asettunut jollakin lailla urilleen, siintää edessämme siirtymä jälleen uuteen.

 

Vanhassa vara parempi, sanoo suomalainen kansan viisaus. Rokotusten edetessä erilasia rajoituksia kevennetään ja pääsemme palaamaan asteittain takaisin normaaliin arkeen. Vai palaammeko? Näkemyksemme mukaan ”vanhaan normaaliin” ei ole enää paluuta, vaan elämme työelämää ravistelevan muutoksen taitoskohdassa. Tällöin vanhan kansan viisaus ei enää päde.

 

Vaikka monet työtehtävät ovat edelleen aikaan ja paikkaan sidottuja, alati kasvava määrä tehtäviä on näistä sidoksista vapaita. Kulunut vuosi on tehnyt näkyväksi sen, että erityisesti asiantuntijatyössä monet tehtävät ovat tehokasta ja viisasta tehdä kotoa käsin. Toisaalta etätyö aiheuttaa uusia haasteita mm. tiimityössä, tiedonvälityksessä ja työhyvinvoinnissa. Vanhoissa toimintamalleissamme oli paljon toimivia rakenteita ja käytänteitä – samoin kuin tehottomia ja tarpeettomiakin. Sen paremmin etä- kuin lähityökään ei ole ongelmatonta. Vallitsevassa murroksessa olisi tärkeää kyetä tarkastelemaan objektiivisesti uusia ja vanhoja käytänteitä, ja valitsemaan parhaat palat tulevaisuuden toimintamallien pohjaksi.

 

Uusi tilanne haastaa myös vanhat ajattelu- ja sopimusmallit työnteon tavoista ja paikoista. Työntekijöiden odotukset ja vaateet esim. etätyön mahdollisuuksista eivät enää vastaa vanhoissa työsopimuksissa sovittuja pelisääntöjä. Monissa työyhteisöissä on tarve sopia uusista toiminta- ja menettelytavoista. Aiemmin lähtökohtana oli, että työt hoidettiin työnantajan osoittamassa paikassa ja etätyö oli tähän erikseen sovittava poikkeus. Jatkossa tilanne saattaa olla päinvastainen ja voi olla tarpeellista esim. sopia tiimien kesken yhteisistä toimistotyöpäivistä. Tämä edellyttää työn uudelleenjärjestelyä, pelisääntöjen uusimista ja monissa tapauksissa myös työsopimusten uudistamista.

 

Tällä muutoksella saattaa olla syviäkin vaikutuksia siihen, mitä koemme työnantajalla olevan oikeus edellyttää meiltä työsuhteeseen liittyen. Lisäarvon luominen korostuu samalla, kun sitoutuminen aikaan ja paikkaan hälvenee. Samalla sitoutuminen yhteen työnantajaan saattaa myös mureta ja yksilöiden ammatti-identiteetti saattaa muotoutua itsenäiseksi ammatinharjoittajaksi, joka työllistyy useista lomittaisista projekteista. Tällöin perinteiset työsuhteet korvautuvat projektimaisilla toimeksiannoilla ja verkostomaisilla rakenteilla.

 

Navigoimme muutosten meressä ilman ajantasaista merikarttaa. Välttääkseen pahimmat karikot, johdon täytyy kuunnella herkällä korvalla koko henkilökuntaa tunnistaakseen heidän kannaltaan keskeisimmät muutostarpeet.

 

Miten nämä muutokset koskevat sinun organisaatiotasi? Tunnistatko kaikki muutosvoimat ja tiedätkö miten niihin tulisi vastata? Autamme sinua mielellämme näissäkin asioissa. Moniammatillinen tiimimme auttaa sinua tunnistamaan keskeiset muutostekijänne ja löytämään juuri teille parhaimmat tavat vastata niihin. Autamme uusien pelisääntöjen ja toimintatapojen määrittelyssä ja uuden toimintakulttuurin juurruttamisessa.

--

Blogin kirjoittaja Jan Holst on Novetoksen toimitusjohtaja, business coach, valmentaja ja johdon konsultti. Jan haastaa ja innostaa asiakkaitaan jatkuvaan kehittymiseen, itsensä likoon laittamiseen ja ajattelun uudistamiseen. Jan on keskittynyt johtajien, johtoryhmien ja esimiesten kehittämiseen.

Ole rohkeasti yhteydessä meihin, juodaan virtuaalikahvit samalla kun mietitään, miten juuri sinun haasteisiisi voitaisiin parhaiten vastata!

Tilaa blogimme