Skip to content
Menu
close-icon-lq
Kaikki artikkelit

Hybdridijohtajan muistilista

nick-morrison-FHnnjk1Yj7Y-unsplash

Kevät 2020 jää monen mieliin hurjana loikkana etätyön maailmaan. Etätyöhön siirtyminen sujui monessa organisaatiossa jopa poikkeuksellisen hyvin. Vahva halu joustaa, ponnistella ja selvitä yhdessä eteenpäin auttoivat jaksamaan epävarmuuden ja uuden oppimisen paineessa.

Entä mitäs nyt, miten jatkaa tästä eteenpäin? Pahimman koronatilanteen väistyttyä on siirrytty moninaisiin hybridimalleihin työn tekemisessä: osa on työpaikalla, osa etänä, osa vuorottelee. Nyt jos koskaan on aika panostaa yhteisöllisyyden ja luottamuksen rakentamiseen. Yhteisten kohtaamisten myötä tiimissä säilyy yhteys muihin ihmisiin, ja samalla saa kokemuksen yhteenkuulumisesta johonkin itselle tärkeään kokonaisuuteen. Tämä tunne työyhteisössä on hyvin voimaannuttavaa.

Hybridijohtaja: Luota rakenteisiin ja systematiikkaan

  • Pidä sekä tiimin että jokaisen yksilön kanssa säännöllisesti yhteyttä, mielummin viikottain kuin kerran kuussa. Kalenteroi tapaamiset vähintään puoleksi vuodeksi eteenpäin.
  • Osallista kaikki mukaan yhteisissä hetkissä. Pidä kirjaa siitä, kuka kommentoi palaverien aikana ja kuka jää taustalle. Hyödynnä parikeskusteluja, chat-viestejä sekä kysy rohkeasti kommentteja niiltä, jotka ovat hiljaisempia.
  • Jaa palavereissa vetovastuuta. Tämä lisää tiimiläisten yhteisvastuullisuuden tunnetta ja halukkuutta osallistua.
  • Pyydä tiimiläisiä pitämään kamerat päällä etäpalaverien aikana. Toisen ihmisen hymy/nauru on yksi parhaimpia keinoja lisätä hyvää energiaa.

Etätyö kapeutti monessa kohtaa työhorisontin oman työnkuvan kokoiseksi. Naapuritiimin tekemisiin ei juuri törmännyt, kun yhteiset tauot kahvikupin äärellä tai lounaalla puuttuivat. Työpaikoilla onkin hyvä miettiä, miten varmistetaan jokaiselle riittävä kuva siitä, missä mennään koko firman tasolla ja miten voidaan jatkossa mahdollistaa vuoropuhelu yli tiimirajojen.

Tavoitteista tukiranka

Hybridityö sujuu valtaosassa organisaatioita mainiosti. Korona-aikana opittiin, että ”meidänkin työtä voi tehdä etänä” ja kehitettiin uusia toimintatapoja niin asiakkaiden kontaktointiin kuin sisäiseen yhteydenpitoon.

Käytännön vinkkejä:

  • Mahdollista jatkuva keskustelu tavoitteista, jotta jokainen tietää mitä häneltä odotetaan. Pidä huolta, että tiimin perustehtävä on kaikille kirkas. Näin luot jokaiselle säännöllisiä onnistumisen kokemuksia ja yhdessä oppimisen paikkoja.
  • Tarkastelkaa myös yhdessä aika ajoin, mitä toimii, mikä ei toimi tarpeeksi hyvin ja mitä voisitte tehdä viisaammin. Ideoikaa yhdessä ja kokeilkaa rohkeasti uusia tapoja työn tekemisessä.

Hyvinvointia ei kannata uhrata

Tiedätkö, miten johdettavasi jaksavat? Sujuuko työ? Kaipaako joku apua? Muistathan kysyä säännöllisesti sen tärkeimmän kysymyksen: ”Mitä kuuluu?” Ethän tyydy vastaukseen: ”Ihan ok.” Panosta siihen, että tunnet tiimiläisesi ja opit huomaamaan, milloin asiat ovat hyvin ja milloin eivät. Ole se henkilö, jolle voi tulla sanomaan, jos kaipaa apua tai vaikkapa vain kuuntelevaa korvaa.

Yhteisillä pelisäännöillä suojaamme jokaisen hyvinvointia myös hybridityössä. Jakakaa tiimiläisten kanssa parhaat hyvinvointivinkkinne ja toteuttakaa niitä yhdessä! Miltä kuulostaisi esimerkiksi kiertävä taukovastaava? Mahdollistakaa tauottaminen vaikkapa ottamalla käyttöön tunnin kestävien palaverien sijaan 45 minuuttia kestävät palaverit, jolloin syntyy 15 minuutin pituinen tauko. Sopikaa yhteinen aika, jolloin ei saa häiritä työkaveria, vaan on intensiivisen keskittymisen aika.

---

Blogin kirjoittaja Hanna Poskiparta oivalluttaa tunnistamaan itselle, työyhteisölle ja organisaatiolle merkitykselliset asiat. Hän herättelee asiakkaita löytämään rohkeutensa ja vahvuutensa, katsomaan asioita uudesta näkökulmasta, luomaan selkeitä tavoitteita ja tukee löytämään askelmerkit onnistumisen tielle.

 

Blogi on päivitetty versio aiemmin julkaistusta kirjoituksesta.

 

Jaa artikkeli

Tilaa blogimme