Skip to content
Menu
close-icon-lq

Entä jos hankkisit mentorin?

Mentor oli antiikin hahmo, jolle Odysseus uskoi poikansa kasvatuksen siksi ajaksi, kun itse oli pitkällä matkallaan. Vuosien saatossa mentoriksi on kutsuttu viisasta ja luotettavaa henkilöä, jolta voi pyytää tukea, kun on tarve jäsentää elämäänsä ja työtään.

Mentoroitavaa kutsutaan aktoriksi. Mentoroinnin prosessi tapahtuu aktorin tarpeiden ja kysymysten ympärillä. Hän tuo keskusteluun omat aiheensa ja käsittelee niitä mentorinsa kanssa.

Joskus mentorointi on satunnaisia keskusteluhetkiä, mutta jämäkämpi vaihtoehto on lähteä vuoden mittaiseen prosessiin, jolla on alku ja loppu sekä sovitut tapaamiset. Yhden tapahtuman kesto on 1½-2 tuntia, ja tapaamisia on 7-10 eli noin kuukauden välein.

Entä jos hankkisit mentorin?
1. Ensimmäinen askel on miettiä, kuka voisi olla sinulle hyvä mentori. Tee luettelo ehdokkaista. Valitse henkilö, johon luotat ja jonka kanssa tunnet voivasi keskustella avoimesti. Etsi henkilö, joka on halukas sekä kuuntelemaan sinua että kertomaan omista kokemuksistaan.
2. Ota yhteyttä valitsemaasi henkilöön. Yhteydenottoa ei kannata aristella, mentoriehdokkaat ovat valmiit ottamaan vastaan haasteen ja kokevat pyynnön arvokkaana luottamuksen osoituksena. Mentorien yhteinen kokemus on, että mentorointi antaa myös heille itselleen paljon.
3. Ensimmäisessä tapaamisessa kannattaa sopia muutamasta asiasta: ehdoton luottamuksellisuus, tapaamisten ajat ja mahdollisen muunlaisen yhteydenpidon tavat. Molempien on hyvä tietää, että aktorin tehtävänä on olla päävastuussa prosessin etenemisestä. Aiheista ja mahdollisista tavoitteistakin voi tässä vaiheessa puhua alustavasti.
4. Varsinaisten tapaamisten kulku vaihtelee. Aktori tuo esille aiheensa, jonkun sillä hetkellä tärkeäksi tuntemansa. Joku tarvitsee tukea johtajuudelleen, joku ehkä persoonansa kehittymiselle. Mentori kuuntelee, kyselee lisää, pohtii yhdessä aktorin kanssa, etsii uusia näkökulmia sekä kertoilee omia mietteitään.
5. Sitten tulee aika päättää prosessi. Molemmat jatkavat matkaansa eteenpäin. Joskus prosessista voi kehkeytyä kumppanuus, jossa osapuolet pitävät jonkinlaista yhteyttä toisiinsa, mutta sellaista kohtaan ei tule synnyttää minkäänlaisia odotuksia.

Olen kuunnellut paljon aktoreiden tarinoita. Käytännössä he kertovat aina, että prosessi antoi valtavasti: ”Oli huikeaa peilata ajatuksiaan toisen kanssa ja saada uusia tulokulmia.”

Mentoreiden yleinen kysymys kuuluu: ”Oliko minusta oikeasti hyötyä?” Kysymys kumpuaa siitä, että mentorit toden totta haluavat olla avuksi. Siinä kohtaa mentorin kannattaa muistaa, että kyse ei ole hänen taitavuudestaan vaan siitä, että prosessi kantaa. Kahden henkilön välinen vuorovaikutus on aina vahva tapahtuma, joka synnyttää uutta.

Monet organisaatiot ovat järjestäneet erityisiä mentorointihankkeita antamaan ryhtiä mentorointiin.

Tapio Aaltonen

Novetos Oy 22.5.2015

Tilaa blogimme