Skip to content
Menu
close-icon-lq

Asennejohtaminen

Monet elämän tarjoamat kasvunpaikat valuivat kuitenkin minulta hukkaan. Minulta meni vuosia oppia ymmärtämään, että oma asenteeni ratkaisee miten minun elämässä lopulta käy.

Tärkein oivallukseni on ollut, että voin itse valita oman asenteeni, tapani suhtautua elämän mutkiin ja töyssyihin. Asennoitumiseni ja tapani reagoida on ratkaisevampaa kuin olosuhteet, joita kohtaan. Optimistinen asenne on pelastanut minut monesta epämiellyttävästä tilanteesta.

Periksiantamaton asenne on antanut sisua jatkaa silloinkin, kun keho on huutanut armoa ja mieli käskenyt lopettamaan. Positiivisen asenteen avulla olen onnistunut näkemään valoa ja mahdollisuuksia myös silloin, kun elämä on potkinut isommalla kalossilla.

Työpaikoilla kuulee käytettävän sanontaa ”asenne ratkaisee”. Esimiehet toteavat alaisilleen, että viimekädessä heidän asenteensa ratkaisee, tuleeko kaupat ja saavutetaanko tavoitteet. On henkilökunnan omasta asenteesta kiinni, voidaanko loppuvuodesta jakaa bonuksia vai yt-paketteja. Alaiset taas valittavat esimiestensä ylimielistä ja välinpitämätöntä asennetta.

Saadakseen alaisensa innostumaan firman tavoitteista ja edessä olevista haasteista esimiehen täytyy johtaa alaistensa asennetta. Tällöin puhutaan valmentavasta johtamisesta.

Valmentavassa johtamisessa keskeisenä pohjavireenä on positiivinen usko johdettavien haluun ja kykyyn. Valmentaja johtajuus edellyttää vastinparikseen yhteistyöhaluisen asenteen johdettavilta. Yksilön kyky saavuttaa tavoitteita, venyä huimiin suorituksiin ja pakottaa itsensä uusiin haastaviin tilanteisiin on kiinni halusta tehdä niin. Kyse on asenteesta. Haluanko vai enkö halua?

Asenteiden johtaminen on haastavaa mutta mahdollista. Tässä muutama keskeinen asia:

  • Asenteiden johtaminen edellyttää, että alaiset haluavat tulla johdetuiksi ja vaikutetuiksi.
  • Tämä on mahdollista jos alaiset luottavat johtajaansa, arvostavat tätä ja uskovat, että johtaja ajaa myös heidän etuaan.
  • Toisen asennetta ei voi ostaa eikä sitä voi pakottaa, vaan se pitää ansaita.

Toisten luottamuksen ja myöntyisän asenteen ansaitsemisen tulisi olla jokaisen johtajan prioriteettilistan kärjessä. Jokainen organisaatio muodostuu ihmisistä, jotka valitsevat itse paljonko itsestään työnantajalleen antavat. Voittavat organisaatiot erottuvat häviäjistä juuri tässä. Voittaminen on asennekysymys. Voittamisen johtaminen vaatii oikeaa asennetta, niin johtajalta kuin johdettavilta .

Asenne ratkaisee.

Jan Holst

Novetos Oy 22.5.2015

Tilaa blogimme